• Home
 • Features
 • SLOVNAFT Group in first quarter sales increased slightly, operating profit fell

SLOVNAFT Group in first quarter sales increased slightly, operating profit fell

SLOVNAFT Group in first quarter sales increased slightly, operating profit fell

SLOVNAFT Group in the first quarter of 2012 compared to same period last year, net sales increased 2 percent to 1.11 billion euros. Their support growth above quoted prices of refined products, however, did not show the operating results of the group. Operating profit adjusted for overvalued stocks (CCS) were down by 68 percent to € 9,000,000.

Kľúčové faktory, ktoré ovplyvnili výšku prevádzkového výsledku:

 • vyššie náklady na výrobu spôsobené predovšetkým nárastom cien ropy
 • vyššie náklady na obstarané a spotrebované energie
 • pokles spotreby motorových palív na trhoch v Európe
 • nižší rozdiel medzi medzinárodnými cenami základných plastov acenami vstupných surovín aenergií potrebných na ich výrobu

Rafinérske odvetvie bolo v úvode roka 2012 naďalej pod tlakom, ktorému sa nevyhla ani Skupina SLOVNAFT. Historicky rekordné ceny ropy a ropných produktov na burzách v nadväznosti na pokračujúce dôsledky hospodárskej recesie v Európe negatívne zasiahli dopyt zo strany domácností i podnikateľských zákazníkov. Tento vývoj spôsobil, že už aj dovtedy nízke spracovateľské marže v celom ropnom a petrochemickom odvetví sa nezlepšili. K tomu sa navyše počas mrazivých februárových týždňov pridali i logistické obmedzenia v inak ekonomicky výhodnej riečnej preprave produktov po Dunaji. Výhľad na ďalšie obdobie ostáva naďalej ťažko odhadnuteľný, a preto naďalej zostávame maximálne ostražití pri všetkých typoch prevádzkových nákladov. Zároveň sa sústredíme na hlavné investičné zámery, ktoré v budúcnosti strategicky posilnia pozíciu Skupiny na domácom aj zahraničných trhoch," uviedol k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi.

Kapitálové výdavky Skupiny SLOVNAFT v prvom štvrťroku predstavovali 26 miliónov eur. Investície smerovali do zvýšenia efektívnosti výroby, udržania prevádzkovej spoľahlivosti a zlepšenia kvality výrobného procesu. Ich pokles o 12 miliónov eur oproti rovnakému obdobiu roka 2011 je dôsledkom predovšetkým odlišného časového plánu použitia výdavkov v oboch rokoch, pričom ambiciózny plán investícií do ďalšieho obdobia zostáva nezmenený.

V ďalších rokoch plánuje Slovnaft spolu s materskou medzinárodnou skupinou MOL uskutočniť investície v objeme niekoľkých stoviek miliónov eur.  Medzi najdôležitejšie patria výstavba novej petrochemickej jednotky na výrobu polyetylénu a strategický projekt modernizácie a zväčšenia  prepravnej kapacity ropovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom.

Oba kľúčové projekty, ktoré nadväzujú na aktuálne končiaci projekt modernizácie a zväčšenia spaľovacej kapacity podnikovej teplárne, umožnia dlhodobo zachovať tradičnú petrochemickú výrobu a vysokú zamestnanosť v bratislavskom závode Skupiny SLOVNAFT a súčasne zásadným spôsobom posilnia ropnú stabilitu a sebestačnosť vo výrobe ropných výrobkov Slovenska.

V prvom štvrťroku 2012 spracoval Slovnaft v bratislavskej rafinérii 1,44 milióna ton ropy, čo bolo o tri percentá menej ako v rovnakom období minulého roka. Pod pokles sa podpísal nižší dopyt po motorových palivách a primárnych plastoch v Európe ako i nepriaznivé poveternostné podmienky sťažujúce export a následný predaj.

Výroba automobilového benzínu oproti prvým trom mesiacom roka 2011 medziročne klesla o 5 percent na 331 kt, rovnako sa medziročne znížila aj produkcia motorovej nafty, a to na 734 kt. V prvom štvrťroku spoločnosť vyrábala výlučne motorovú naftu s nízkym obsahom síry, z čoho viac ako dve tretiny predstavovala nafta s biozložkou MERO (metylester repky olejnej). Pokles v prvom štvrťroku zaznamenala tiež produkcia petrochemických výrobkov. Väčšina produkcie Slovnaftu smerovala na export.

Spoločnosť na konci marca prevádzkovala 209 čerpacích staníc. Slovnaft aj v úvode roka pokračoval v ich rekonštrukcii a zároveň zahájil výstavbu 3 nových čerpacích staníc na diaľnici D1.

V prvom štvrťroku sa predaj pohonných hmôt na čerpacích staniciach na Slovensku v dôsledku rekordne vysokých cien palív, nepriaznivého počasia a nižšej všeobecnej ekonomickej aktivity znížil o 6,6 percenta. Oproti minulému roku tento rok neklesol len záujem o automobilové benzíny ale už aj o motorovú naftu, čo odráža slabšiu výkonnosť ekonomiky Slovenska aj ostatných krajín Európskej únie.

Skupina SLOVNAFT mala ku koncu marca tohto roka 3 630 zamestnancov, pričom jej sieť čerpacích staníc obsluhovalo ďalších zhruba 1700 zamestnancov obchodných partnerov.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch Skupiny SLOVNAFT sa nachádzajú na:

http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/pre_investorov/financne_spravy/

 • autor:
 • SLOVNAFT a.s.
 • SLOVNAFT, a.s.

  SLOVNAFT, a.s.

  Production and sale of petroleum products and it´s chemical processing - production and distribution of polyethylene (LDPE) and polypropylene (PP), distribution of HDPE.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary