• Home
  • Features
  • Radiation Shielding Lead-free solutions for a better environment

Radiation Shielding Lead-free solutions for a better environment

Radiation Shielding Lead-free solutions for a better environment

PolyOne has launched a new generation of special plastic-metal composite materials under the trade name Grave-tech and medical applications called TrilliantTM Healthcare Radiation Shielding Compound

Doposud se v medicinálních přístrojích pro stínění radice bežně používá olovo. Olovo je klasifikováno jako jeden z nejnebezpečnejších prvků, který se po staletí objevoval v blízkosti člověka. Počínaje antickým Římem, přes aditiva spalovacích motorů v době nedávné, až po stínění radiace v době současné. Přes široké rozšíření olova samotného i jeho sloučenin, si je člověk vědom jeho vysoké škodlivosti pro lidský organismus.  I proto je olovo a jeho sloučeniny prakticky zakázano v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Direktiva RoHS pak zakazuje použití olova tam, kde již existují pro životní prostředí přijatelnějsí substituty. Medicinální aplikace a především stínění radiace je jedno z posledních odvětví, kde si olovo drželo a stále drží svoji pozici.
PolyOne ve spolupráci se Siemens a Reiter-HG Geiger vyvinul a úspěšně odzkoušel stínění rentgenového a gamma záření za použití materiálu TrilliantTM Healthcare Radiation Shielding Compound.

Použití TrilliantTM Healthcare Radiation Shielding Compound přineslo především tyto benefity:
-    eliminace nepříznívých vlivů olova na lidské zdraví a životní prostředí: bez kompromisů odpovídá RoHS direktivě, přináší „zelenou“ alternativu olova
-    snížení celkových nákladů: náklady na výrobu, zpracování, montáž jsou nižší, než v případě olova. Díly se vyrábějí na běžných plastikařských vstřikolisech
-    stínění radiace: stejné jako olovo
-    konsolidace součástek: snížení nákladů na montáž a servis
-    volnost designu: efektivnější stínění ve srovnání s obráběnými/odlévanými olověnými díly

TrilliantTM Healthcare Radiation Shielding Compound nachází použití v nukleární medicíně především při stínění injekcí, vialek a obalů pro přepravu potenciálně nebezpečného obsahu.  U rentgenů pak může být  TrilliantTM Healthcare Radiation Shielding Compound použit pro stínění rentgenových trubic, kolimátorů, stínění citlivých elektronických součástek a steně jako olovo i na ochranné štíty rentgenů.
PolyOne nabízí vysoce specilalizovaná řešení, jako je TrilliantTM, která cíleně pomáhají zákazníkům dosáhnout jak technických, tak i environmentálních cílů, zvyšovat profitabilitu a maximalizovat hodnotu nabízených řešení.

P1 
  
  • autor:
  • archív PolyOne
  • Avient Corporation

    Avient Corporation

    Polymeric materials, structural thermoplastics, thermoplastic elastomers TPE, color concentrates, masterbatches for plastics, flame retardants.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary