• Home
  • Features
  • Polyamide 6 meets the highest criteria for new standards for fire protection of railway vehicles

Polyamide 6 meets the highest criteria for new standards for fire protection of railway vehicles

Polyamide 6 meets the highest criteria for new standards for fire protection of railway vehicles

Leverkusen - The forthcoming European standard for fire protection of railway vehicles imposes very strict requirements for the use of refractory materials. High-tech plastic polyamide 6 Durethan DP BM 65 x FM30 from LANXESS not passed the test preparation with the highest possible standards of valuation \ "Risk Level 3 \". \ "This is for our high-tech materials opens many potential opportunities in the electrical equipment for rolling stock with high risk of fire. These include choke, voltage transformers, coil, contactors and switches \" Radecki says Alexander, an expert on flame thermoplastics in the business unit to develop applications in semi-crystalline products. Relevant tests were carried out at the Institute of Fire Technology Current GmbH & Co. OHG in Leverkusen, in testing centers accredited according to DIN EN ISO / IEC 17025 certified and monitored and appropriate German federal authorities.

Zaradenie do modelových a prevádzkových tried definuje riziko
Opatrenia a požiadavky pre pripravované štandardy v oblasti požiarnej ochrany koľajových vozidiel sú v súčasnosti stále definované v norme CEN / TS 45545. Podmienky, ktoré musia jednotlivé komponenty alebo materiály pri skúškach stanovených v tejto norme spĺňať, závisia od konštrukcie železničného vozidla a druhu železničnej dopravy. Toto rozlíšenie reflektuje, aký čas cestujúci vo vlaku strávia v prípade požiaru a ako sú v závislosti na tom ohrození. Celkovo sú definované tri úrovne rizika (Hazard Level 1-3), s tým, že úroveň HL 3 je najvyššia. Spomínaná norma obsahuje typické zložky a aplikácie v oblasti koľajových vozidiel a priraďuje im štandardizované testovacie procedúry v oblasti požiarnej ochrany. Príslušná aplikácia musí v týchto testoch spĺňať požiadavky rôznej prísnosti, v závislosti na úrovni rizika.

Bezhalogénové a bezfosforové samozhášanie a vysoká tekutosť
Vynikajúca ohňovzdornosť Durethanu DP BM 65 x FM30 je založená na bezhalogénovom, bezfosforovom a bezantimónovom samozhášaní. "Polyamid 6 už preukázal úspech v oblasti železničnej dopravy a je napríklad používaný v tuneli pod Lamanšským prielivom v držiacich prvkoch pre káblové potrubie," hovorí Radecki. Je posilnený sklenými vláknami, ktoré tvoria až 65% váhy konečného produktu. Navyše je jeho tavenina ľahko tečúca (technológia EasyFlow), čo znamená, že môže byť použitá aj pre relatívne tenké hrúbky stien a zložité tvary jednotlivých komponentov. Vďaka unikátnemu zloženiu dosahuje tento polyamid nízke hodnoty dymových splodín a toxicity.


  • autor:
  • archív Lanxess
  • RADKA spol. s r.o. Pardubice

    RADKA spol. s r.o. Pardubice

    Structural and standard thermoplastics, thermoplastic elastomers - TPE, plastic additives, thermoplastics, PP Polypropylene granulate, PE Polyethylene granulate.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary