OXO biodegradable products OXAF

OXO biodegradable products OXAF

According to statistical data only in Israel, more than 1.6 billion bags and bags a year ending in dumps. This figure after converting the whole of Europe is alarming. Therefore TOSAF company provides marketing advice OXO biodegradable additives for plastic products under the name OXAF.

Postupy degradácie plastov:
Oxo-biodegradovateľný – proces primárnej degradácie je iniciovaný kombináciou svetla, tepla, tlaku a vzduchu.
Biodegradovateľný, hydro-degradovateľný – pomenúva technológiu rozkladu, kde proces degradácie začína v biologicky aktívnom prostredí
Z tohto popisu vyplýva, že oxo-degradovateľné plasty sa rozložia v tom istom prostredí ako biodegradovateľné plasty. Opačne to však nie je možné, bio-degradovateľné plasty nezdegradujú mimo biologického prostredia, iba ak ich náhodou niekto nespáli.
Na foto/oxo/hydro iniciovanú degradáciu je nutné pridať do plastu adekvátne aditívum. Rýchlosť degradácie potom závisí od % obsahu aditíva, typu aditíva, dĺžky expozície v aktívnom prostredí, teplote, vlhkosti a obsahu stabilizátorov.
Aditíva OXAF pracujú v dvojkrokovom systéme degradácie:
1.krok:   Plast je svetlom, chemicky a tepelne oxidovaný pri vystavení vplyvom vonkajších podmienok
2.krok:   iniciovaný plast po zapracovaní do kompostu vplyvom mikroorganizmov a vlhkosti sa rozloží na CO2, H2O a biomasu.
Proces chemickej degradácie síce prebieha v prírode aj prirodzenou cestou, ale je veľmi zdĺhavý na slnku niekoľko desiatok rokov v zemi aj 100 rokov. Prídavok OXO aditív, skracuje tento proces 100 – 1000 krát často je to otázka niekoľkých týždňov. 
Firma Biesterfeld Interowa GmbH prináša na naše trhy tieto produkty firmy TOSAF:

OX 5854 PE – pre LDPE, HDPE, LLDPE fólie a výrobky z nich – dávkovanie 2% číre výrobky
OX 5855 PE – pre LDPE, HDPE, LLDPE fólie a výrobky z nich – dávkovanie 10% matné výrobky 
OX 5856 PS – pre PS fólie a výrobky – dávkovanie 2%


» www.interowa.com 
 
  • autor:
  • Biesterfeld Interowa GmbH


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary