New polycarbonate for LED lighting

New polycarbonate for LED lighting

Bayer MaterialScience has developed new types of transparent Makrolon ® for the growing use of LEDs (light emitting diodes) for innovative light sources. Significant use is for lenses, focusing and guiding light emitted by an LED.

Vlastnosti materiálu Makrolon®, použitého na čočky soustřeďující a vedoucí světlo emitované LED diodou musí splňovat náročné požadavky kvality: vysoká čistota, optimální světelná vodivost, snadná zpracovatelnost a v závislosti na použití i požární odolnost. Nejnovější vývojové typy Makrolonů jsou odolné proti působení UV a mají také lepší optické vlastnosti než běžné polykarbonáty pro venkovní použití v oblasti automobilních reflektorů.

Bayer MaterialScience již nyní vyrábí řadu polykarbonátů pro řadu použití s LED diodami. Polykarbonáty se vyznačují nejenom výbornou světelnou vodivostí, ale také výbornou tepelnou odolností a vynikající stabilitou pod LED světelným zářením.Makrolon® LED2045 má nejvyšší světelnou propustnost a je ideální pro optické čočky a světlovodiče se silnější stěnou, nebo delší dráhou vedení světla. Makrolon® LED 245 má stejné optické vlastnosti a o něco lepší mechanické vlastnosti při snížené tekutosti. Oba typy vedou světlo do délky vodiče 300 mm bez znatelných ztrát.

LED diody hrají rostoucí roli ve vnitřním i vnějším osvětlení budov, ale také pro pouliční lampy a automobilní reflektory. Toto řešení přispívá ke snížení spotřeby elektrické energie ve srovnání s konvenčními světelnými zdroji a nabízí zajímavé možnosti vzhledu osvětlovacích těles se speciálními barevnými efekty.
 
Charakteristika
Makrolon® LED2045 a Makrolon® LED2245 je čirý, velmi dobře tekoucí, lineární polykarbonát s nižší molekulovou hmotností, založený na Bisfenolu A, vhodný pro vstřikování. Oba typy mají zlepšenou odformovatelnost.
Nabízí lepší optické vlastnosti (polykarbonát s nejlepší světelnou propustností) a vyšší čistotu než základní typy materiálu Makrolon®. Tento typ materiálu Makrolon® má výborné tokové vlastnosti a proto je vhodný pro výrobu výlisků s nepříznivým poměrem délky toku / síla stěny výlisku. Při porovnání s typy s vyšší viskozitou taveniny (Makrolon® 28.. a 3...) má Makrolon® LED2045 a Makrolon® LED2245 nižší úroveň pevnosti, stále jsou vhodné pro celou řadu aplikací.
Makrolon® LED2045 má příznivější tekutost, než Makrolon® LED2245.
  • autor:
  • RADKA spol. s r.o. Pardubice
  • RADKA spol. s r.o. Pardubice

    RADKA spol. s r.o. Pardubice

    Long-term and reputable distributor of a complete range of construction and standard thermoplastics from the world's leading manufacturers.You might also be interested