• Home
 • Features
 • The winner of the 5th annual Kia Innovation Award, the project became a ground strip MiniCar with electric drive

The winner of the 5th annual Kia Innovation Award, the project became a ground strip MiniCar with electric drive

The winner of the 5th annual Kia Innovation Award, the project became a ground strip MiniCar with electric drive

Kia Motors Slovakia (Kia) organized this year competition Kia Innovation Award for the first time exclusively for students of universities and colleges from all over Slovakia. The role of ambitious students was to develop a project on themes: innovation in the design of wheeled vehicles and their energy sources, modernize production technologies and processes in the automotive industry with a focus on ecology, materials and industrial engineering, customer care and after sales service.

O tablety a finančný grant na nákup učebných pomôcok sa v poradí už v piatom ročníku súťaže uchádzali študenti zo štyroch univerzít s celkovo 10-timi projektami. Hodnotiacu komisiu a odborníkov z automobilového výrobného závodu Kia najviac oslovil projekt terénneho pásového minivozidla s elektrickým pohonom. Jeho autormi sú študenti Daniel Siekela a Dominik Malec z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.

„Súťaž Kia Innovation Award, ktorá bola doteraz určená iba stredoškolákom zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, má už svoju 4-ročnú tradíciu. Tento rok sme po prvý raz „hodili“ pomyselnú rukavicu aj vysokoškolákom, ktorí ju zdvihli a nenechali sa pri tom zahanbiť. Kia Innovation Award nie je len súťaž, ale aj cesta, ktorá spája prax s teoretickými poznatkami. Tohtoročným víťazom srdečne blahoželáme. Ich projekty nás presvedčili, že organizácia podobnej súťaže má zmysel a v jej realizácii budeme určite pokračovať aj v budúcnosti,“ povedal Branislav Hadár, vedúci oddelenia vzdelávania a tréningov spoločnosti Kia Motors Slovakia.
 

KIA Innovation Award 


Prvé miesto si vybojovali zanietení študenti z Univerzity A. Dubčeka, Daniel Siekela a Dominik Malec, ktorí hodnotiacej komisii predstavili projekt úžitkového vozidla poháňaného elektrickou energiou. Študenti sa pri jeho návrhu snažili o nekonvenčný prístup s cieľom zachovať estetickú hodnotu. Vozidlo bude po následnom skonštruovaní využiteľné pri drobných domácich prácach, vo variáciách pre ozbrojené sily, prieskumy a záchranné zložky.

„Mali sme veľmi dobre rozpracovaný projekt a jednou z tém súťaže boli Inovácie v konštrukcii kolesových vozidiel a ich energetických zdrojov. Náš projekt na ňu presne sedel. Potrebovali sme finančné prostriedky na jeho realizáciu, preto sme účasť v súťaži uvítali. Našim ďalším cieľom je konštrukcia vozidla a jeho uplatnenie v praxi,“ vysvetľujú autori víťazného projektu, študenti Daniel Siekela a Dominik Malec z Trenčianskej Univerzity A. Dubčeka.

Na druhom mieste skončili študenti Katolíckej univerzity Ružomberok, Jakub Rožek a Lukáš Šubjak, ktorým sa prostredníctvom dotazníka KANO podarilo identifikovať požiadavky zákazníkov. Študenti vo svojej práci využívali tzv. konkurenčný benchmarking. Najväčším prínosom projektu bola podrobná analýza priamej konkurencie značky Kia na slovenskom trhu.

Možnosťami použitia recyklovaných hliníkových zliatin na výrobu hláv valcov sa zaoberal študent, Ján Ščury, zo Žilinskej univerzity, ktorý sa v súťaži so svojim návrhom umiestnil na treťom mieste. Uskutočnením jeho projektu budú dosiahnuté prínosy v oblasti inovácie metalurgických postupov pri používaní recyklovaných zliatin pre náročné odliatky, zníženie výrobných nákladov a zásadné prínosy v environmentálnej oblasti.

www.kia.sk

 • autor:
 • Jozef Bačé - hovorca spoločnosti Kia Motors Slovakia


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary