• Home
  • Features
  • Panattoni starts the second phase of construction within the Panattoni Park Bratislava North project

Panattoni starts the second phase of construction within the Panattoni Park Bratislava North project

Panattoni starts the second phase of construction within the Panattoni Park Bratislava North project

The main trend for almost the last decade has been the gradual transition from combustion engines to electric ones. In addition to the change in driving parameters, the primary reason for this change is the reduction of the carbon footprint. Billions of cars in the world have helped push it to an unbearable level. It is not only the use of an electric car that needs to be ecological.

S rýchlym napojením na diaľnicu D2 sa táto lokalita stáva strategickým logistickým uzlom nielen pre Slovensko, ale aj Českú republiku, Rakúsko a Maďarsko. V týchto dňoch prebieha druhá fáza výstavby a park tak poskytne kvalitné zázemie novému klientovi z oblasti automotive.

Líder v priemyselnom developmente, spoločnosť Panattoni, pokračuje pri obci Plavecký Štvrtok v stavebných prácach v rámci druhej etapy výstavby Panattoni Park Bratislava North. Tú realizuje v spolupráci s fondom nehnuteľností BHS Real Estate Fund SICAV. Po získaní stavebného povolenia sa začalo s výstavbou tretej haly, v ktorej vznikne výrobný podnik globálneho lídra na trhu automobilových technológií, sedadiel a elektronických systémov.

„BHS Real Estate Fund reflektuje na pretrvávajúci dopyt po logistických centrách a preto sme sa rozhodli participovať na tejto dynamicky rozvíjajúcej sa časti realitného trhu. Vďaka projektu Panattoni Park Bratislava North sa zvyšuje diverzifikácia nášho existujúceho portfólia, čo našim klientom prinesie množstvo výhod,“ hovorí Pavel Borovička, konateľ realitných spoločností BHS REF.

Financovanie výstavby ďalšej etapy projektu Panattoni Park Bratislava North je umožnené aj vďaka  spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, ktorá je financujúcou bankou.  Poskytnutím úveru sa potvrdzuje obrovský potenciál tejto investície. Zároveň spoločnosť Panattoni opäť preukazuje vysokú mieru dôvery medzi finančnými inštitúciami.

„V Panattoni sme hrdí, že náš areál poskytne zázemie ďalšiemu významnému výrobcovi. Práve udržateľná priemyselná infraštruktúra, o ktorú sa usilujeme, vytvára základ pre fungujúcu ekonomiku v celej krajine. Aj v tejto fáze rozvoja lokality máme za cieľ získať za novú výstavbu certifikát BREEAM New Construction  minimálne na úrovni „Excellent“. S týmto cieľom implementujeme širokú škálu opatrení zameraných na udržateľnosť a šetrné správanie k životnému prostrediu,“ uviedol Erik Ivaničko, riaditeľ Panattoni Slovensko.

Dispozične je hala riešená ako multimodálny priestor, rozdelená na 4 samostatné skladové jednotky. Celý areál  ponúka moderné technologické a udržateľné prvky vrátane zosilnených strešných konštrukcií pre fotovoltické inštalácie. Pre nového nájomcu chystá Panattoni využitie strešnej plochy na osadenie fotovoltických panelov, tak aby bola vytvorená možnosť sebestačnosti vo výrobe a spotrebe elektrickej energie. Začiatok prevádzky je plánovaný na začiatok roka 2025.

Zelené prvky sú pre Panattoni štandardom aj v tomto logistickom parku. Okrem obnoviteľných zdrojov energie boli riešené aj vodozádržné opatrenia a ďalšie ekologické elementy. Voda z územia bude zadržiavaná  vďaka retenčným nádržiam, či vsakovacím boxom, ktoré sú už neodmysliteľnou súčasťou Panattoni parkov. Trávnaté plochy sú riešené v podobe extenzívneho krajinného bylinného trávnika, ktorý nie je náročný na údržbu. Včelie úle, hmyzí hotel, zastrešenie parkovacích miest s doplnením ťahavých popínavých rastlín zvýšia komfort nájomníkov.

Spoločnosť Panattoni sa v roli dobrého suseda zaviazala už od počiatku výstavby k aktívnemu príspevku k ochrane životného prostredia a podpore miestnej komunity. Aj druhá fáza projektu Panattoni Park Bratislava North predstavuje významný prínos nie len pre daný región, ale aj posilnenie priemyselnej infraštruktúry pre fungujúcu ekonomiku v celej krajine.

  • autor:
  • Panattoni Czech Republic Development s.r.o.


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary