• Home
 • Features
 • Employees do not have enough skills for digital production. ING 4.0 training programme can help

Employees do not have enough skills for digital production. ING 4.0 training programme can help

Employees do not have enough skills for digital production. ING 4.0 training programme can help

Slovak industrial companies are facing increasing problems with a shortage of skilled labour. The industry today is undergoing one of the deepest and most complex transformations. Industry 4.0 not only changes technologies and processes, but also places higher demands on the skills of employees. Where and how to upskill the workforce?

Podľa prieskumu Industry4UM dnes napĺňa svoju stratégiu digitálnej transformácie len 27% podnikov. Príčiny pomalého postupu digitalizácie sú rôzne. Jednou z najvýraznejších je práve nedostatočná úroveň zručností zamestnancov potrebných pre digitalizovanú výrobu. Ako dôvod pomalého napredovania ju v prieskume uvádza takmer polovica podnikov.

Situácia je dlhodobo nepriaznivá a v nasledujúcich rokoch sa ešte zhorší. Populácia starne a do dôchodku v najbližších rokoch odíde vysoký podiel pracovníkov. Na Slovensku situácii nepomáha ani nezreformovaný vzdelávací systém, či chýbajúca legislatíva pre celoživotné vzdelávanie. Absolventi škôl už dnes nie sú schopní pokryť dopyt podnikov.

ING 4.0 pomôže s rekvalifikáciou zamestnancov

Reakciou na naliehavú potrebu zvyšovania kvalifikácie zamestnancov pre potreby digitalizovaných výrob je vzdelávací program ING 4.0. V týchto dňoch ho na trh uvádzajú tri technické univerzity spolu so zástupcami popredných priemyselných podnikov, priemyselným klastrom Industry4UM a Európskym digitálnym a inovačným hubom EXPANDI 4.0.

Obsah vzdelávacieho programu vznikol na základe požiadaviek podnikov a po hĺbkových dialógoch s nimi. Pripravili a vedú ho špičkoví akademici a odborníci z priemyslu. Program podnikom ukazuje ako digitalizovať a ako implementovať inovatívne riešenia. Už dnes sa zamestnanci podnikov môžu vzdelávať v niekoľkých vzdelávacích moduloch, ku ktorým budú priebežne pribúdať ďalšie.

Vzdelávanie je zamerané na odborných zamestnancov podnikov, operátorov, technikov, a odborný manažment. Absolvent kurzu získa prehľad o kľúčových oblastiach konceptu Industry 4.0 a digitálnej transformácie, najmodernejších digitálnych technológiách a spôsobe ich nasadenia, manažmente procesu digitalizácie a jej hlavných benefitoch.

 
  

Kombinovaná interaktívna výučba podložená príkladmi z praxe  

Kurzy poskytujú odborne vyprofilovanú a inovatívnu formu dovzdelávania odborníkov. Výučba prebieha v kombinácii prezenčného a online štúdia, prostredníctvom jednoduchého prístupu cez webovú vzdelávaciu platformu. Je vedená formou interaktívnych online prednášok, riadených diskusií, overovaním progresu vedomostí formou testov a praktických cvičení, a obhajobou záverečnej práce.

Účastníci sa vzdelávajú v 4 vzdelávacích moduloch:

Zamestnanci malých a stredných podnikov sa môžu vzdelávať ZDARMA

V snahe pomôcť malým a stredným podnikom, ktoré v digitalizácii zaostávajú najvýraznejšie, získať potrebné digitálne zručnosti čo najrýchlejšie, im financujúci partner programu EDIH EXPANDI 4.0 umožňuje prefinancovať vzdelávanie v kurzoch zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti.

Nedostatok zamestnancov s potrebnou kvalifikáciou je rizikom pre ďalší rozvoj podniku a priemyslu. Podniky si musia uvedomiť, že bez kvalifikovanej pracovnej sily nedokážu udržať krok s najnovšími technologickými trendmi. Zamestnanci s potrebnými zručnosťami sa stávajú ich konkurenčnou výhodou.

Všetky potrebné informácie, prehľad o otvorených kurzoch či registračný formulár, nájdu záujemcovia na  www.ing40.sk

 
  
 
  
 • autor:
 • Industry4UM


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary