Shimadzu paper and plastic film abrasion test

Shimadzu paper and plastic film abrasion test

Shimadzu is a company that manufactures the widest range of instruments for instrumental analytics, materials testing and life science. This time it brings friction testing of paper/plastic films according to DIN 53375 / ISO 8295 / ASTM D1894.

Účel a definice

Během testování koeficientu tření se měří snadnost/odpor dvou materiálů, které se po sobě vzájemně posunují. S koeficientem tření se obecně spojují dvě různé hodnoty – a to statická a kinetická (zvaná také dynamická).

Statická složka představuje sílu potřebnou pro vznik pohybu mezi dvěma povrchy a dymanická složka vyjadřuje odpor proti pohybu dvou povrchů po sobě. ASTM D1894 je obecnou normou pro stanovení statické a dynamické složky koeficientu tření na filmech a deskách z plastů, kterou lze ale také použít pro stanovení koeficientu tření na papíru a dalších materiálech.

Použité vybavení

Siloměr: 10N

Přípravek: dle ASTM D1894 (možný i dle EN)

Software: TrapeziumX, modul Single

Prostředí: laboratorní teplota 21°C, +/- 2°C, vlhkost cca 50 +/- 5%

Shimadzu 
 

Obr. 1 zkušební stroj

 

Zkušební přípravek

Zkušební přípravek pro měření koeficientu tření se skládá z pevné ocelové desky o velikosti 240 x 360 mm. Deska je pevně připojená ke stroji.

Součástí přípravku je i pohyblivé závaží o hmotnosti 200g  rozměrech 63,5 x 63,5 mm, které je připojené k siloměru přes kladku pomocí lanka.

Shimadzu 

Obr. 2 zkušební přípravek

 

Provedení testu

Ze zkoušeného materiálu se připraví dva vzorky. Jeden pro upevnění na rovnou desku, druhý pro tažené závaží. Vzorek pro rovnou desku má rozměr 250 až 300 mm x 130 mm. Na desku se připevní např. pomocí lepicí pásky tak, aby kratší strana vzorku směřovala k obsluze.

Tažené závaží se zabalí do druhého vzorku širokého minimálně 63,5 mm. Délka vzorku je minimálně taková, aby bylo možné závaží ovinout a konce spojit lepicí páskou na horní straně závaží.

Shimadzu 

Obr. 3 uspořádání pro zkoušku COF

 

Pokud se zkouší kartony nebo jiné tuhé vzorky, pak tyto vzorky se přilepí pomocí oboustranné lepicí pásky.

Velmi důležitá je čistota, aby se předešlo kontaminaci vzorků mastnotou nebo jinými látkami, které mohou mít vliv na třecí vlastnosti vzorku. Z toho důvodu mohou být velmi užitečné rukavice a rovněž je dobré čistit desku čističem na bázi alkoholu.

Zkušební postup se připraví dle DIN 53375 / ISO 8295 nebo ASTM D 1894. Softwarový modul software TrapeziumX je Single, typ Peel.

Zkušební rychlost se nastaví na 130 mm/min (dle normy ASTM D 1894 se vyžaduje 150 +/-30 mm/min). Omezení zdvihu je nastaveno na 130 mm. Software TrapeziumX je již pro tento test připravený, a proto je možné zvolit body pro statickou složku COF a dynamickou složku COF.

Při testu se používal siloměr 50N a všechny hodnoty byly menší než 1N. V tomto případě je nutné nastavit citlivost pro vyhodnocování velmi nízko. Standardně je nastavena citlivost na 1% z rozsahu siloměru a to znamená, že nejmenší zaznamenaná změna by byla 0,1N. Nicméně protože změny mezi špičkami (peek) a prohlubněmi (valey) jsou cca 0,1N, může se stát, že po testu se nezobrazí žádné hodnoty. V tomto případě je pak ale kdykoliv možné využít funkce reanalýzy, upravit citlivost a nově vyhodnotit nasnímaná data.

Shimadzu 

Obr. 4 uspořádání pro zkoušku COF

 

Mnoho dalších zajímavých informací naleznete v článcích o naší společnosti.

  • autor:
  • SHIMADZU Handels GmbH


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary