• Home
 • Features
 • The secondary school of Otrokovice rises higher in the evaluation of schools in the Zlín Region

The secondary school of Otrokovice rises higher in the evaluation of schools in the Zlín Region

 • 31.10.2018
 • Services
The secondary school of Otrokovice rises higher in the evaluation of schools in the Zlín Region

The secondary school of Otrokovice was ranked as the 3rd best school in the Zlín region in 2014, then it was 2nd in 2015 and was rated as the 1st - the best school of the Zlín Region in 2017. The secondary school of Otrokovice, with its active activity and the range of all areas of secondary education, is rising steadily in the evaluation of schools in the Zlín Region.

Hodnocení prováděli jednak zástupci vybraných firem jako Škoda, Sodexo, Manpower Group aj., zástupci Klubu zaměstnavatelů a největšího vzdělávacího portálu AMOS, kteří se shodli na tomto výsledku a doporučují tuto školu ke studiu žákům za tuto inovativní školskou politiku, neustálé prohlubování a rozšiřování spolupráce především s partnerskými firmami a dosaženými úspěchy a výsledky ve vzdělávání. www.spsotrokovice.cz

V současné době škola spolupracuje s více jak 110 firmami a institucemi, převážně ve výrobní a obslužné sféře, přičemž s celkem asi 30 firmami mají smluvně podepsanou dlouhodobou spolupráci v oblasti podpory, vzdělávání a výchově žáků ve všech 13 vzdělávacích oborech školy.  

Největším podílem – 17 jsou zde zastoupeny průmyslové firmy zabývající se plastikářskou a gumárenskou výrobou, které jsou rozhodující pro celkový chod Zlínského kraje a jež se podílí, jak všeobecně známo, i s dalšími GP firmami asi  ¾ obratem celého kraje. Mezi tyto věhlasné firmy patří např. Continental Barum s.r.o., Fatra a.s., Spur a.s., Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. (dříve Mitas), Promens a.s., Zlín Precision s.r.o., Gumotex a.s., Pipelife Czech s.r.o., Megat – výroba z plastů Zlín spol. s r.o., Komfort Plastic s.r.o., Sogos s.r.o., Fort-Plasty s.r.o., greiner packaging slušovice s.r.o., Fremach Morava s.r.o., Wicke CZ, s.r.o..

Gumárensko - plastikářské výrobní firmy společně s Plastikářským klastrem a UTB tvoří odrazovou základnu při spolupráci s maturitním oborem Aplikovaná chemie (ACH) a učebním oborem Gumař-plastikář (GP), kde žáci v rámci svých praktických výuk, tj. Odborného výcviku a Odborných praxí, tráví většinu času přímo na pracovištích těchto partnerů při získávání odborných dovedností a znalostí nutných k jejich dokonalému vzdělávání. www.spsotrokovice.cz

SPŠ Otrokovice 
Obr. 1: návštěva SPŠ Otrokovice prezidenta České republiky Miloše Zemana, druhý zleva je ředitel školy Mgr. Basel Libor, MBA a za těsně za prezidentem hejtman ZK Dr. Mišák Stanislav
 


Po novu u většiny těchto firem škola usiluje o vytvoření institutu „Firemního žáka“, kdy žák po vzájemném souhlasu z jeho strany a ze strany samotné firmy dochází ke smluvnímu vztahu a po ukončení studia žák nastupuje coby řádový zaměstnanec příslušné firmy.  Firemní žák v sobě zahrnuje několik výhod jak pro budoucí zaměstnavatele, tak i pro samotného žáka, neboť firma se v průběhu praxí lépe seznámí s osobností daného žáka, podporuje ho a sleduje v jeho „růstu“, počítá s ním na danou profesi a zařazení a žák naopak dostává mimo odměn za produktivní činnost během praxe i stipendijní  a materiálovou podporu firmy a může s jistotou u takovéto firmy posléze nastoupit na vytipovanou pozici. V předcházejícím školním roce tak bylo uzavřeno ve 4 plastikářských firmách celkem 8 smluvních vztahů s nástupem těchto absolventů oboru Gumař-plastikář do zvolených firem.

K významnému výše uvedenému ocenění školy došlo i v důsledku inovace učebních osnov, kde v roce 2017 zařadili do nabídky dva nové obory, které dosud žádná střední škola ZK nenabízí. Jedná se o maturitní obor Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01, zaměřený především na nabídku dívkám s velkou podporou v oblasti vzdělávání související především v logistice, managementu dopravy, profesní komunikaci a standardní ekonomice včetně účetnictví a pochopitelně v praxi samotné, kterou žáci budou provádět na vybraných partnerských pracovištích.

Druhým oborem je taktéž maturitní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02, tentokráte s oslovením spíše pro chlapce, který skýtá vzdělání pro obory vodo, topo, plyn a elektrika, tedy komplexní řemeslné vzdělání podpořené velkým rozsahem praxí v podobě Odborného výcviku. Tito absolventi mimo státní maturity a maturity v odborných předmětech uvedených oborů mohou ve třetím ročníku získat i výuční list v oboru Elektrikář, což je znatelnou výhodou tohoto maturitního oboru. U zrodu tohoto oboru stála i podpora prezidenta Cechu topenářů a instalatérů ČR  a spousty firem poptávající takovéto absolventy. Ve školním roce 2018-19 již třídu u tohoto oboru otevřeli a očekávají nárůst dalších zájemců.

SPŠ Otrokovice 
Obr. 2: slavnostního předávání cen mezinárodní soutěže Hledáme nejlepšího instalatéra ČR 2017, kdy žák 3. ročníku oboru instalatér Tomáš Divila (uprostřed s cenami) skončil na 2. místě. Cenu mu mimo jiné předávali, viz foto 1. zprava  prezident HK ČR ing. Dlouhý Vladimír (bývalý ministr), prezident CTI ČR Hamrozi Bohuslav (3. zleva), zakladatel a organizátor 20. leté soutěže, ředitel školy SOŠ polytechnická Brno Ing. Andrzej Bartoš (druhý zleva)
 


Jiná situace je u rozhodujících nosných školních oborů chemických, tj. Aplikovaná chemie a Gumař-plastikář, kdy po letech jejich vzestupu dochází k jejich stagnaci. Ačkoliv se opět jedná o jedinečné obory, zastoupené a vyučované v ZK pouze na této škole, s obrovskou možností uplatnění takovýchto absolventů v řádově stovce firem v kraji, s podporou dotací krajských stipendií pro žáky oboru GP, podporou Krajské sektorové dohody GP a státní Sektorové dohody chemie, žáků nepřibývá, přičemž poptávka po nich je několikanásobně převyšující, než je počet těchto absolventů.

Nepomáhá ani organizování celostátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, kterou již po několik let spoluorganizuje Střední průmyslová škola Otrokovice na půdě školy pro žáky 9. tříd ZŠ v úrovni okresního a regionálního kola.  Jedním z rozhodujících činitelů je i skutečnost, že zejména maturitní obor Aplikovaná chemie je pořád považovaný za velmi náročný a specifický s vysokou orientací na chemické předměty, které nejsou mezi žáky základních škol oblíbené.

Potěšitelné je, že naopak v některých řemeslných oborech školy, a je to trend poslední doby, dochází naopak k mírnému nárůstu v počtu žáků v těchto učebních oborech, pravděpodobně souvisící s postupným přehodnocováním postojů rodičů ve vztahu k nutnému získání maturity, kde získání výučního listu se začíná spolu s jejich uplatněním jevit jako zcela plnohodnotná varianta vzdělávání.

 • autor:
 • Střední průmyslová škola Otrokovice, Ing. Hanulík, zástupce ŘŠ pro praktickou výuku


You might also be interested • Jubilee 60th MSV was Czech-Slovak and very successful - photo gallery

  Jubilee 60th MSV was Czech-Slovak and very successful - photo gallery

  • 12.10.2018

  The Brno Exhibition Center lived for five days with industry and the most advanced technologies. An exhibition of 1651 exhibiting companies from 32 countries has occupied an area of more than 45,000 square meters. All areas of the exhibition center were sold out several weeks in advance, and the...

 • EuroBLECH 2018: Digitization opens up a huge potential for sheet metal companies

  EuroBLECH 2018: Digitization opens up a huge potential for sheet metal companies

  • 11.10.2018

  This year's International Technology Fair for Sheet Metal Processing will take place from 23 to 26 October in Hanover, Germany. Its exhibition stand will be held at the leading world trade fair, which will be strongly influenced by the topics of digitization and Industry 4.0, to be attended by...

 • IPA Slovakia organizes a conference called Production Management

  IPA Slovakia organizes a conference called Production Management

  • 12.09.2018

  The conference focuses on how to further improve the performance of production systems and how to succeed in times of constant change and the unprecedented shortage of qualified people. The conference takes place from 23 to 24 October 2018 in Žilina. The event has been organized by IPA Slovakia...