• Home
  • Features
  • The latest trends in vibratory screening systems from Vibrofeed - MTR s. r. o.

The latest trends in vibratory screening systems from Vibrofeed - MTR s. r. o.

The latest trends in vibratory screening systems from Vibrofeed - MTR s. r. o.

Vibrofeed - MTR s.r.o. is engaged in the design and manufacture of quality vibratory feeding and sorting systems used for process automation in various industries.

Naša vibračná podávacia technika spĺňa tie najprísnejšie požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť. Vibračné podávacie zásobníky a súvisiace komponenty majú širokú škálu použitia v rôznych odvetviach priemyslu. Svoje uplatnenie si nachádzajú napríklad v strojárskom, automobilovom, farmaceutickom či potravinárskom priemysle.

Čo je to vibračný kruhový zásobník?

Vibračný kruhový zásobník je druh podávacieho systému, ktorý využíva vibrácie na manipuláciu s malými a strednými súčiastkami v sériovej výrobe. Pomocou triediacich prvkov vibračný zásobník zabezpečuje požadovanú orientáciu dielu pre priemyselné výrobné linky. Zvyšuje bezpečnosť na pracovisku, efektivitu, konzistenciu a presnosť. Vibračné zásobníky sa bežne používajú na dopravu skrutiek, matíc, nitov a iných geometricky náročnejších materiálov rôznych hmotností. Vibračné kruhové zásobníky  sa často používajú s inými výrobnými zariadeniami a najlepšie fungujú v procesnej linke s automatizovaným plniacim alebo baliacim strojom. Môžete ušetriť ešte viac času, keď ich integrujete s robotmi, chápadlami, kamerovými systémami, PLC systémami a ďalším hardvérom.

Vibrofeed - MTR s.r.o. 
  

Na čo slúži predzásobník vo vibračnom podávacom systéme?

Zásobník dielov je navrhnutý tak, aby minimalizoval akciu operátora s násypkou zásobníka tým, že dopravuje veľké množstvo dielov. Operátor môže do zásobníka vysypať veľké množstvo dielov a predzásobník bude automaticky postupne dopravovať  tieto diely do kruhového vibračného zásobníka. Predzásobník je obzvlášť dôležitý, keď kruhový zásobník podáva geometricky zložité súčiastky, pri ktorých nemôže byť kruhový zásobník preplnený. Diely by sa mohli do seba zasekávať, alebo by nám mohli narúšať plynulý chod. V takých prípadoch predzásobník dopĺňa len malé množstvo súčiastok naraz.

Vibrofeed - MTR s.r.o. 
  

 Aké druhy predzásobníkov používame?


Na čo slúži lineárny vibračný podávač vo vibračnom podávacom systéme?

Lineárny vibračný podávač je umiestnený za vibračným kruhovým zásobníkom. Slúži na podávanie už zorientovaných dielov, ktoré vychádzajú z kruhového podávača a následne vstupujú do ďalšieho procesu automatizácie výroby.

Vibrofeed - MTR s.r.o. 
  

Lineárny vibračný podávač pozostáva z elektromagnetického vibračného pohonu a vodiacej lišty. Vďaka týmto komponentom dokáže vibračný podávač pracovať v automatickom režime. Na jeho lište sú nainštalované snímače slúžiace na zastavenie a spustenie dielov pri naplnení lišty. Lineárny podávač tiež vytvára zásobu dielov, ktorá eliminuje riziko, že súčiastky nebudú dostatočne rýchlo dopravené z kruhového zásobníka. Kvalitný lineárny podávač je teda nevyhnutnou súčasťou vibračných podávacích systémov.

Prečo je dôležitý protihlukový kryt?

Keď sa diely pohybujú vo vibračnom systéme podávania dielov, spôsobujú vo výrobnom prostredí hlasný hluk. Od operátorov sa často vyžaduje, aby nosili ochranu sluchu, ako sú napríklad chrániče sluchu znižujúce hluk. Výrobcovia môžu v tomto prípade zvážiť pridanie protihlukových krytov, aby znížili hladinu hluku a zlepšili pracovisko. Izolačné materiály tiež chránia diely.

Vibrofeed - MTR s.r.o. 
  

Národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci odporúča, aby pracovníci neboli vystavení hluku na úrovni vyššej ako 85 decibelov (dBA) počas 8 hodín.

  • autor:
  • Vibrofeed - MTR s.r.o.


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary