• Home
  • Features
  • The CEE Automotive Supply Chain 2022 conference sought answers to current challenges and the future of logistics chains in the automotive industry

The CEE Automotive Supply Chain 2022 conference sought answers to current challenges and the future of logistics chains in the automotive industry

The CEE Automotive Supply Chain 2022 conference sought answers to current challenges and the future of logistics chains in the automotive industry

On October 11-12, 2022, the fifth annual conference and networking event Central European Automotive Supply Chain 2022 took place in Žilina. CEE Automotive Supply Chain, which is a joint activity of the Slovak Automotive Industry Association, the Czech Automotive Industry Association and four foreign chambers of commerce.

V priebehu rokov sa vypracovala na najvýznamnejšie podujatie pre subdodávateľov v automobilovom priemysle v strednej Európe. Program, ktorý bol venovaný aktuálnej situácii a cieleným B2B stretnutiam pritiahol 193 účastníkov, ktorí za dva dni trvania konferencie absolvovali 488 biznis stretnutí.

„Automobilový priemysel sa nachádza v bezprecedentnej situácii: doznievajúca pandemická kríza, nedostatok komponentov a vojenský konflikt na Ukrajine zásadným spôsobom zmenili fungovanie výrobných a logistických procesov. Keď sme sa naučili s týmito situáciami ako-tak vysporiadať, prišla ešte energetická kríza. Kto toto všetko prežije, bude dobre pripravený na výzvy, ktoré nás v automobilovom priemysle čakajú, a tie nebudú vôbec malé,“ povedal na úvod podujatia prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, pán Alexander Matušek.

CEE Automotive Supply Chain 
Prezident ZAP SR Alexander Matušek

 

Na jeho slová nadviazal viceprezident Sdružení automobilového průmyslu Českej republiky pán Róbert Kiml: „V posledných troch rokoch sme zistili, že dodávateľské reťazce nie sú tak stabilné, ako sme si mysleli. V súčasnej podobe dodávateľský svet, kedy sa diely vyrábajú po celom svete a autá finalizujú napríklad na Slovensku alebo v Čechách, nemôže dlhodobo fungovať. Green Deal, emisná norma Euro 7, koniec spaľovacích motorov v roku 2035 budú znamenať totálnu prestavbu biznis modelu. Pokiaľ chce európsky automotive prežiť, musí byť lepší a efektívnejší, pretože ázijská a americká konkurencia nespí.“

Zväz automobilového priemyslu všemožne podporuje svojich členov na ceste k digitalizácii, Industry 4.0 a zelenej transformácií. S cieľom podporiť digitalizáciu v automotive, Zväz automobilového priemyslu SR vyhlásil počas CASC prvý ročník Ceny Zväzu automobilového priemyslu za rozvoj digitalizácie v automotive.

Odpovede na otázky, ktoré zazneli v úvode od predstaviteľov oboch automobilových zväzov sa pokúšali nájsť účastníci troch panelových diskusií. „Existuje veľké riziko, že sa príliš zameriavame na Green Deal, ktorý by mal byť východiskom riešenia súčasnej situácie, pričom zabúdame na to, ako tieto opatrenia ovplyvnia konkurencieschopnosť automobilového priemyslu v Európe,“ skonštatovala pani Sigrid de Vries, generálna riaditeľka Európskej asociácie výrobcov automobilov – ACEA. Vyjadrila  presvedčenie, že ciele Fit for 55 sú dosiahnuteľné, ale automobilový priemysel v Európe sa potrebuje vrátiť k myšlienke technologickej neutrality, nakoľko nie je možné tak komplexnú záležitosť, akou je mobilita, zredukovať na príliš zjednodušené riešenia a hrozí, že jednu závislosť vymeníme za inú.

CEE Automotive Supply Chain 2022 
  

Závery konferencie zhrnul moderátor konferencie, pán Ivan Hodáč, bývalý generálny sekretár Asociácie európskych výrobcov  automobilov (ACEA):

- Automobilový priemysel je kľúčovým odvetvím nielen na Slovensku a v Čechách, ale v rámci celej Európskej únie; ak nebude podporovaný, hrozí, že sa výroba presunie mimo EÚ

- Predstavitelia automotive sú za zachovanie globalizácie, ale zároveň je potrebné zabezpečiť rezilienciu a bezpečnosť celého dodávateľského reťazca

- Je potrebné sa vrátiť ku holistickému prístupu k redukcii emisií CO2, ktorý bol na začiatku diskusie o emisiách akceptovaný Európskou komisiou aj Európskym parlamentom

- Aby sa podarila transformácia dodávateľov, je potrebné, aby na to dostali dostatočne dlhý čas a prehĺbila sa ich spolupráca s OEMs

- Pokiaľ chceme dosiahnuť ciele, stanovené na rok 2030, bez ohľadu na to, aké budú, jediná uskutočniteľná technológia v takto krátkom čase je elektromobilita, ktorá však nemusí byť jediným dlhodobým riešením. 

  • autor:
  • ZAP SR

PicturesYou might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary