• Home
 • Features
 • The average wage in the automotive industry in Czech republic exceeded 33 000 CZK, increased the number of employees in companies

The average wage in the automotive industry in Czech republic exceeded 33 000 CZK, increased the number of employees in companies

The average wage in the automotive industry in Czech republic exceeded 33 000 CZK, increased the number of employees in companies

The average wage of 117,382 people employed in companies AutoSAP 30. 6. 2015 reached the 1st half of 2015 the value of CZK 33,209, which is 28.7% more than the national average for the 1st half 2015 published by the Czech Statistical Office.

V porovnání se stejným obdobím roku 2014 se průměrná mzda ve firmách AutoSAP zvýšila o 3,15 %, to je o 1 014 Kč.

Průměrná mzda v kategorii „dělnických profesí“ (celkem za 84 593 zaměstnanců) dosáhla v pololetí 2015 hodnoty 27 405 Kč, což je o 5,7 % více než průměrná mzda vykázaná za celou Českou republiku (Ø ČR za 1. pololetí 2015 = 25 810 Kč). Oproti stejnému období roku 2014 vzrostla průměrná mzda v dělnických profesích o 3,93 %.

Rovněž tak ve většině krajů přesahují mzdy ve firmách AutoSAP regionální průměr. Výjimkou je pouze Praha a Jihomoravský kraj.

Počet pracovníků ve firmách AutoSAP v pololetí roku 2015 činil 117 382 osob, což je o 4 153 osob (o 3,67 %) více než k 30. 6. roku 2014. U výrobců vozidel (celkem 13 firem) se počet pracovníků oproti pololetí roku 2014 zvýšil o 2,30 % (o 773 osob) a u dodavatelů (103 firem) činil nárůst 4,24 % (+ 3 163 osob). Nárůst byl podchycen i u tzv. účelových organizací (32 subjektů z oblasti výzkumu, vývoje a služeb pro automobilový průmysl), kde se počet zaměstnanců zvýšil o 4,39 % (to je o 217 osob).


Ve firmách AutoSAP je zaměstnáno 1,11 % ze všech obyvatel České republiky. Největší podíl zaměstnanců ve firmách AutoSAP na počtu obyvatel v kraji je v Libereckém kraji (2,83 %), následuje Středočeský kraj (2,65 %) a kraj Vysočina (1,81 %).

„Zvyšování tuzemské automobilové produkce má jednoznačně pozitivní dopad na zaměstnanost v České republice. Tento vývoj je přitom spojen i s vyšším růstem průměrných mezd ve firmách autoprůmyslu oproti nárůstu za vykázaném za celou Českou republiku“, konstatoval prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn.   


Pro další informace kontaktujte:

Ing. Antonín Šípek
Tel. 221 602 982
sapsip@autosap.cz

Sdružení automobilového průmyslu
Opletalova 55
110 00 Praha 1
www.autosap.cz

 • autor:
 • Sdružení automobilového průmyslu, foto: KIA

  Pictures  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary