• Home
  • Features
  • The 62nd International Engineering Fair will not take place until 2021

The 62nd International Engineering Fair will not take place until 2021

The 62nd International Engineering Fair will not take place until 2021

The traditional International Engineering Fair, held regularly since 1959 at the Brno Exhibition Center, will not take place this year. On June 25, 2020, the Board of Directors of Veletrhy Brno decided on this. This was done on the basis of a thorough consideration of all factors and risks associated with the holding of the fair, including an evaluation of the current rules for holding trade fairs and mass events.

Bude tak přerušena tradice veletrhu, který se v poslední dekádě vyprofiloval na největší průmyslový veletrh ve střední Evropě. Veletrh nebyl dosud nikdy zrušen, uskutečnil se dokonce s menším časovým odsunem i po 21. srpnu 1968. „Museli jsme ukončit přetrvávající nejistotu kolem jeho konání. MSV je další obětí viru mezi významnými evropskými veletrhy. Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsem kdy musel udělat,“ uvádí Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhů Brno. 

„Oznámená pravidla pro konání veletrhů ze strany Ministerstva zdravotnictví nelze na MSV aplikovat. Tato pravidla popírají logistiku veletrhu o rozsahu MSV. Strojírenský veletrh by již nebyl veletrh,“ uvedl vedoucí manažer veletrhu Michalis Busios. Vystavovatelé MSV netrpělivě čekali na hygienicko-bezpečnostní pravidla. Od března byli v nejistotě jeho konání. Přetrvávající nejistota, obavy z dalšího vývoje epidemie, nastavení opatření na veletrhu a obavy o zdraví zaměstnanců, riziko neúčasti obchodních partnerů z tuzemska, ze Slovenska a dalších sousedních zemí včetně absence mimoevropských účastníků byly doposud hlavními obavami na straně vystavovatelů. „Vystavovatelé a návštěvníci žádná omezení nechtějí. Chtějí si podávat ruce, komunikovat. Musejí se po veletrhu volně pohybovat. Nemohou být vázáni na jeden sektor při omezeném počtu tisíc osob, aniž by se mohli pohybovat volně po výstavišti,“ upřesňuje Busios námitky pořadatele.

Dle provedeného průzkumu mezi vystavovateli se firmy obávají zmaření svých investic do veletrhu v případě nových omezení či zákazu konání ze strany státu před plánovaným konáním v říjnu. Dalšími důvody, pro které tradiční vystavovatelé účast pouze zvažovali nebo se nakonec rozhodli nezúčastnit, jsou špatná firemní ekonomická situace, zákazy účasti6 od zahraničních mateřských firem z důvodů ekonomických nebo bezpečnostních.

„Pravidla pro konání veletrhů jsou pro nás zklamáním. Umožňují konání pouze menších akcí, ale ne tak rozsáhlé a významné akce jakou je MSV. Realizace MSV za těchto podmínek by znamenala poškození prestiže a značky mezinárodně významné akce. Je překvapující, že pravidlo tisíc osob v jednom stavebním sektoru v jeden čas není aplikováno například na velká nákupní centra,“ připomíná Jaroslav Bílek, tiskový mluvčí Veletrhů Brno.

Průzkum mezi vystavovateli potvrdil obchodní a marketingový význam MSV. Vystavovatelé považují účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu za firemně důležitou obchodní prezentaci, která umožňuje velmi efektivní osobní jednání se stávajícími a novými obchodními partnery. Pro vystavovatele je důležitá reprezentativní účast celého oboru, významných firem včetně konkurenčních, a mezinárodnost akce. Tyto atributy úspěšného veletrhu by v letošním roce MSV za dané situace nesplňoval.

Vystavovatelé oceňují mezinárodní přesah veletrhu a jeho exportní význam. Více než polovina vystavujících tuzemských firem jedná se zahraničními partnery. Účast zahraničních návštěvníků ze sousedních zemí zdůrazňují jako významnou všichni zahraniční vystavovatelé. Právě omezení globálního cestování, doposud uzavřené hranice EU pro mimoevropské země a riziko opětného uzavření hranic znemožňují realizaci vysoce mezinárodní akce. Partnerskou zemí letošního MSV měla být Ruská federace. „Přestože organizátoři ruské účasti pokračují v přípravě, z aktuálního epidemiologického pohledu je účast Ruska bohužel nereálná,“ upozorňuje Busios. Nasmlouvány byly větší účasti z mimoevropských zemí – Číny, Indie, Japonska a dalších zemí.

„Dosud perfektně do sebe zapadající kolečka strojírenského veletrhu se letos z důvodu pandemie zadrhla. Zadrhla se i ekonomika, což je z přípravy veletrhu patrné. Ještě v březnu signalizovaly přihlášky účasti na MSV rekordní ročník. Dnes je všechno jinak. Ekonomika je zavirovaná, chybí investiční nálada na trhu. Veletrh by byl pro podporu ekonomiky potřebný, ale musíme manažersky eliminovat potenciální rizika naše i vystavovatelů včetně našeho reputačního rizika. Jsme zodpovědnou firmou, která chce zachovat prestiž veletrhu a dodrží stanovená hygienická pravidla,“ shrnuje generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

„Ekonomický dopad na naše firemní hospodaření a zaměstnanost bude fatální. Hospodaření společnosti skončí rekordní ztrátou. Nekonání MSV je velmi špatnou zprávou pro malé a střední podniky, OSVČ navázané na veletržní činnost, pro hotely, restaurace a celkovou ekonomiku města a regionu,“ komentuje dopady rozhodnutí Kuliš.

Veletrhy Brno počítají s konáním dalších plánovaných veletrhů ve 2. pololetí, které nemají takový rozsah a mezinárodnost jako MSV. Prvním bude kontraktační B2B veletrh STYL/KABO, který návštěvností splňuje stanovená pravidla. Na výstavišti se také mohou od září konat hostující kongresy a firemní akce. Brněnské výstaviště umožňuje konání několika paralelně probíhajících oddělených akcí najednou. 

62. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskuteční v termínu 
13.–17. září 2021. 

  • autor:
  • Veletrhy Brno, a. s.
  • Veletrhy Brno, a. s.

    Veletrhy Brno, a. s.

    Trade Fairs Brno, the most important trade fair management in Central Europe. Their main activity is organizing fairs and exhibitions. Other activities include the construction of exhibition stands, hire all the premises of the Brno Exhibition Centre, the organization supporting programs for fairs and providing all services related to the implementation of trade fairs.You might also be interested 

Article archive