• Home
 • Features
 • Switch with DATALAN Quality Instruments s.r.o. to digital production using 3D printing

Switch with DATALAN Quality Instruments s.r.o. to digital production using 3D printing

Switch with DATALAN Quality Instruments s.r.o. to digital production using 3D printing

In 30 years, many different technologies and materials have developed in the field of 3D printing. Recently, the number of innovations exceeds all records from the past. Therefore, it is important to understand your needs and choose the most suitable solution for your application.

Spoločnosť DATALAN Quality Instruments s.r.o. vám predstavuje nasledovné technológie 3D tlače:

Multi Jet Fusion

Multi Jet Fusion (v skratke MJF), je technológia uvedená na trh spoločnosťou HP a prináša skutočnú revolúciu pre 3D tlač funkčných výrobkov.  Vyznačuje sa vysokou mieru detailov a ponúka excelentné mechanické vlastnosti pre funkčné prototypy aj sériovú výrobu. Je príbuzná a v mnohom podobná SLS, avšak na spájanie plastového granulátu sa používa selektívne nanášanie špeciálnych atramentov ktoré sú vytvrdzované fúznymi lampami s rozlíšením tlače 1200 dpi. MJF disponuje viacerými výhodami, medzi ktoré patrí vysoká kvalita a funkčnosť výtlačkov, enormná produktivita tlače a s tým spojená nízka cena. Výsledné výrobky majú takmer izotropné mechanické vlastnosti, sú tesné voči úniku kvapalín a vďaka použitým materiálommajú aj vynikajúcu chemickú odolnosť.

DMLS/SLM

Technológie SLM aj DMLS pracujú podobným spôsobom ako SLS, avšak ako vstupný materiál používajú namiesto polymerového granulátu jemný kovový prášok.

DMLS netaví prášok, ale ohrieva ho na teplotu blízku teplote tavenia, kedy dochádza k molekulárnym väzbám. Táto technológia sa využíva pre aditívnu výrobu zo zlatin.

SLM používa výkonný laser pre úplne roztavenie materiálu a tým vytvára homogénny výrobok. SLM pracuje s čistými kovmi.

SLA/DLP

SLA je prvá technológia 3D tlače vôbec, vyvinutá už v roku 1986. Využíva fotocitlivé polyméry (živice na báze epoxidu), ktoré vytvrdzuje UV lúčom. 

DLP technológia, na rozdiel od SLA, využíva celoplošné vytvrdzovanie jednej vrstvy súčasne. To je realizované prostredníctvom UV projektora.

Obe technológie sú charakteristické extrémne vysokou kvalitou povrchu. Technologicky vyžadujú tlač podpier, ktoré umožňujú dodržať rozmery a tvar výrobku. 

FDM/CFF

FDM je v súčasnosti najznámejšia a najrozšírenejšia technológia 3D tlače, kde sa taví plastová struna a prostredníctvom trysky je nanášaná na tlačovú podložku.

CFF je technológia patentovaná spoločnosťou Markforged, ktorá umožňuje spevniť základný plastový materiál vrstvením kontinuálnych vlákien kevlaru, sklenených alebo uhlíkových vlákien. Výsledkom sú kompozitné výrobky extrémne vysokej pevnosti.

 • autor:
 • DATALAN Quality Instruments s.r.o.


You might also be interested


 • Partner Soft, s.r.o. - Why does every company need software?

  Partner Soft, s.r.o. - Why does every company need software?

  In any company, there is a process or set of activities that need to be performed in order to achieve a goal. Whether we associate the word business with the business activity of one person, small, medium-sized company or corporation - the common thing is that every business activity has its own...

 • Bohdan Wojnar will continue to lead the automotive industry association

  Bohdan Wojnar will continue to lead the automotive industry association

  The General Meeting of the Association of the Automotive Industry of the Czech Republic confirmed the current President Bohdan Wojnar, a member of the Board of Directors of ŠKODA AUTO, as the President of the Association for the next four-year term. The members of AutoSAP also decided on the...

 • SOLIDWORKS 2021 News

  SOLIDWORKS 2021 News

  Dassault Systemes has already introduced the 29th version of SOLIDWORKS, the most successful engineering 3D CAD software. In this article, we will introduce you to the TOP 10 new features in the SOLIDWORKS 2021 version, which have been added to expand the functionality and simplify your...


 

Article archive

Upcoming Events