Stepanek3D: Use of 3D printing in industry

Stepanek3D: Use of 3D printing in industry

Additive technologies (3D printing) are penetrating the industry relatively slowly. By 2040, however, they could account for up to 50% of global production (according to the Wohlers report - chart below). Now it's only 0.06%.

Stepanek 3D - graf využitia 3D tlače

Dôvodom obmedzeného využitia sú hlavne:

1. Nižšie presnosti výroby,
2. Nedostatočne zabezpečená opakovateľnosť výroby,
3. Nízka výrobná produktivita,
4. Znížené mechanické vlastnosti finálnych dielov.

Poďme si ich postupne rozobrať a zistiť, kde si môže 3D tlač nájsť uplatnenie aj v súčasnosti.

Nižšie presnosti výroby

Tie sú dané technologickým procesom vrstvenia (ovplyvňuje presnosť v osi Z) ako aj spôsobom nanášania/vytvrdzovania materiálu v osi YZ. Taktiež presnosť ovplyvňuje aj rada ďalších faktorov ako rozmerová zmena v dôsledku teplotných pnutí alebo vytvrdzovania, nepresnosti posuvov/podávania stroja a pod.

Aké presnosti môžeme dosiahnuť? Vzhľadom na to, že aditívne technológie zahŕňajú viacero technológií, v tabuľke nižšie nájdete prehľad dosiahnuteľných presností pre jednotlivé technológie:

TechnológiaFDM/FFFSLA/DLPSLSMJBJDMLS/SLM
Presnosť

±0,5%
(najlepšie ±0,5 mm)

±0,5%
(najlepšie ±0,15 mm)
±0,3%
(najlepšie ±0,3 mm)
±0,1 mm±0,2 mm±0,1 mm

Z daného prehľadu vyplýva, že pre funkčné diely nemusia byť dostačujúce ani najlepšie dosiahnuteľné tolerancie ±0,1 mm.

Ako je možné vyrábať funkčné diely aj napriek nízkej presnosti 3D tlače?

V praxi sa používajú 2 možné spôsoby. Pre oba z nich sa začína výrobou polotovaru z 3D tlačiarne.

Prvý spôsob je využitie hybridných technológií, resp. kombinácie aditívnych a subtraktívnych technológií. Pre zvýšenie presnosti výroby sa využívajú aj systémy nulových bodov na presné upnutie dosiek medzi jednotlivými technologickými operáciami:

Druhý spôsob je zalisovanie presných obrábaných komponentov do 3D tlačeného dielu:

Stepanek 3D - využitie 3D tlače v priemysle

Nedostatočne zabezpečená opakovateľnosť výroby

Opakovateľnosť súvisí s nestabilitou výrobného procesu 3D tlače. To sa prejaví na vyšších nepresnostiach a znížených mechanických vlastnostiach daných dielov.

Riešenie je zosilniť dané diely v kritických miestach a rozšíriť tolerančné polia.

Nízka výrobná produktivita

Nízka produktivita 3D tlačiarní sa s touto technológiou spája už od jej vzniku (v roku 1986). V súčasnosti však práve pre tento nedostatok boli vyvinuté produkčné systémy, ktoré sú vhodné aj pre sériovú výrobu dielov:

 Pri štandardných 3D tlačiarňach je riešenie paralelné škálovanie, a teda použitie viacerých tlačiarní:

Znížené mechanické vlastnosti finálnych dielov

Pri technológii FFF/FDM vznikajú na 3D tlačiarni tzv. anizotrópne výrobky, čo znamená, že proces vrstvenia diel v smere vrstvenia výrazne zoslabí. V praxi môže mať výrobok až 5-násobne nižšiu pevnosť v ťahu v smere XZ ako v XY.
Riešenie je vhodne polohovať diel vzhľadom na tlačovú podložku a brať do úvahy budúce zaťaženie dielu.
Ešte vhodnejšie riešenie je použiť technológiu, ktorá produkuje plne izotropné výrobky.
V závere môžeme konštatovať, že aj napriek tomu, že 3D tlač má množstvo technologických obmedzení, existujú spôsoby a riešenia, aby bolo možné využívať 3D tlač aj v priemysle.

Viac článkov o 3D tlači nájdete na stránke www.stepanek3d.sk

  • autor:
  • 3D Tlač - Stepanek3D
  • 3D Tlač - Stepanek3D

    3D Tlač - Stepanek3D

    Within 3D printing, the company designs production technology, process optimization, creation and modification of 3D models and implementation of the production itself.You might also be interested 

Article archive