• Home
 • Features
 • Slovakia varies from producing countries in the developer

Slovakia varies from producing countries in the developer

Slovakia varies from producing countries in the developer

D centers are one of the key tools of future businesses prospering together with its developers, designers, engineers etc.

Jedno z takýchto úspešných centier sa nachádza aj v Trenčíne a patrí známej spoločnosti, ktorá pôsobí v automobilovom priemysle. Je to spoločnosť Johnson Controls International. Požiadali sme o rozhovor šéfa vývoja sedadlových komponentov Ivana Jakubca, aby nám priblížil život a rozvoj trenčianskeho vývojového centra.


Firma Johnson Controls International je na Slovensku už dlhodobo známa nielen svojimi montážnymi závodmi, ale aj technologickým/inžinierskym centrom sídliacim v Trenčíne. Viete nám bližšie povedať, akým hlavným oblastiam sa naše centrum v súčasnosti venuje a koľko ľudí pracuje v takom centre?

Naším hlavným zameraním je vývoj sedadlových komponentov a celých systémov pre automobilový priemysel. V Trenčíne zamestnáva Johnson Controls momentálne 400 ľudí.


Ako sa vám darí udržať si svoju konkurenčnú pozíciu voči iným krajinám, kde pôsobí firma Johnson Controls so svojím výskumom a vývojom? Dokážete odolávať konkurenčnému boju v rámci koncernu?

Johnson Controls silne presadzuje politiku spolupráce medzi jednotlivými technologickými centrami po celom svete, preto i my sme integrovaní v tejto štruktúre ako rovnocenný partner, a nie konkurent. Trenčianske technologické centrum je hlavne orientované na vývoj sedadiel a podporu ich výroby špeciálne pre európskych výrobcov vozidiel, ktorí majú svoje závody situované v strednej a východnej Európe. Svojou aktivitou sme hlavne prepojení na našu európsku centrálu v Burscheide v Nemecku. Po jedenástich rokoch existencie na Slovensku môžeme povedať, že sme schopní poskytnúť plný rozsah vývojových aktivít od vývoja konceptu až po zhotovenie prototypov. Ak mám byť konkrétnejší, patria sem: 3D/2D dizajnovanie, simulácie metódou konečných prvkov (FEA), benchmarking, globálna správa materiálových dát (IMDS), testovanie, montáž prototypov.


Akú najväčšiu technologickú novinku v súčasnosti vyvíjate v Trenčíne?

Johnson Controls, ako mnoho iných dodávateľov v automobilovom priemysle, sa snaží zvýšiť modularitu produktov a popri tom redukovať komplexitu. Dosahujeme to vývojom a následným využívaním tzv. „core produktov“ (napr. rôzne moduly aktívnych hlavových opierok, rôzne nadstavovacie mechanizmy sedadla a pod.), ktoré redukujú náklady celého sedadlového systému. Vývoj takýchto „core produktov“ je centralizovaný najmä v európskom hlavnom technologickom centre v Burscheide. U nás v Trenčíne sa zameriavame na aplikovaný vývoj pre jednotlivé zákaznícke projekty (špecifické novovyvíjané vozidlá), to znamená, že ďalej prispôsobujeme tieto naše „core produkty“, aby spĺňali špecifické zástavbové a funkčné požiadavky pre jednotlivénové vozidlá (zákaznícke projekty). Nedokážeme povedať, že máme jednu hlavnú inováciu, ale za pomoci špeciálneho inovačného programu sa nám podarilo namotivovať zamestnancov, aby priviedli k životu mnoho ideí. Ako meradlo úspechu môžeme označiť množstvo žiadostí o patent, resp. udelených patentov. Spolu 56 žiadostí a 5 udelených patentov sú čísla, na ktoré sme veľmi hrdí.
 

Ivan Jakubec 
  

Ako sa pozeráte na rastúci počet nových väčších alebo menších výskumno-vývojových centier na Slovensku najmä v automobilovom priemysle?

Nárast R&D centier na Slovensku vnímam iba pozitívne. Fakt, že Slovensko sa mení z „produkčnej krajiny“ na „vývojársku“, je potešiteľný. Stále existujú mnohé výzvy, ktoré treba prekonať, napríklad v oblasti prípravy absolventov škôl na trh práce. Väčšina absolventov vysokých, resp. stredných škôl už v minulosti, ale i dnes, musí byť u nás trénovaná v oblasti konštrukčných základov (ako napr. základný konštrukčný postup BEP, program manažment, DFMEA, líderské zručnosti atď.). Na týchto rezervách vidíme, že teoretické štúdium školského systému stále nie je optimálne prepojené s praktickými požiadavkami automobilového priemyslu. Jednotlivé R&D spoločnosti sa združujú napríklad pod ZAP SR a spoločne sa snažia komunikovať a ovplyvňovať univerzity u nás. Čím viac R&D centier na Slovensku je, tým silnejší je „hlas“ výrobcov v automobilovom priemysle, čo môže viesť iba k pozitívnym prínosom aj pre spoločnosť ako Johnson Controls.


Čo by ste odporučili iným firmám na Slovensku, keď uvažujú o zriadení výskumu a vývoja? Má význam o to bojovať v materskej spoločnosti? Čo je podľa vás najťažšie a ako sa to dá zvládnuť?

Definitívne to má význam. Sme toho dôkazom, že slovenské R&D centrum môže byť úspešným článkom inžinieringovej siete globálnej spoločnosti. Malými krokmi, začínajúc vytváraním výkresovej dokumentácie a následným rozširovaním zodpovednosti, dokáže ľubovoľná spoločnosť za 10 rokov vybudovať vývojové centrum s kompletnými schopnosťami a zodpovednosťami v oblasti R&D. Jeden z najdôležitejších faktorov je efektívny rozvoj zamestnancov, a to oboma smermi – ako zlepšovaním tzv. „hard“ (technických), tak i „soft“ (líderských) zručností. Benefitom pre spoločnosť je vývojové centrum, ktoré je silne konkurencieschopné z pohľadu schopností a nákladov.

Ak sa pýtate, čo bola najťažšia výzva, potom odpoveď znie: zmeniť zmýšľanie zamestnancov. Drvivá väčšina konštruktérov nie je zvyknutá nasledovať základný konštrukčný proces (basic engineering process). V našich mysliach ostáva ukotvené nasledovať princíp „pokus – omyl“. Zmeniť to na princíp „plánuj – vykonaj – prever – konaj“ (plan-do-check-act) – bola a je najťažšia vec.


Máte nejaké špeciálne inovatívne programy rozvoja vašich zamestnancov, ktoré podporujú budovanie inovačnej kultúry a inovačné myslenie? Prináša to svoje „ovocie“?

Áno, máme dve hlavné inovačné línie. Jeden program je zameraný priamo na zamestnancov a druhý na potenciálnych zamestnancov - študentov univerzít. Prvú líniu nazývame interne „inovačná rellye“ – jej princíp spočíva vo finančnom odmeňovaní zaslaných žiadostí o udelenie patentu a udelených patentov. Zamestnanec dostane prvú menšiu časť odmeny pri zaslaní žiadosti o patent a druhú väčšiu časť po udelení patentu v prvej krajine. Pozitívne výsledky som už spomenul vyššie.

Druhá línia je nazývaná „letný študentský internship“, kde využívame potenciál mladých mozgov. Vybraná skupina študentov na základe prvotného hodnotenia manažmentom sa zúčastňuje 5-týždňovej stáže v našej spoločnosti. Študenti sú rozdelení do 3 menších skupín, pričom každá z nich pracuje na rozdielnom návrhu dizajnu alebo riešení konštrukčného problému. Tí sú ďalej vedení a podporovaní nominovaným konzultantom z radov Johnson Controls zamestnancov. Po piatich týždňoch každá skupina prezentuje pred vedením spoločnosti výsledky svojej práce. Najlepšia skupina je ocenená a súčasne najlepší študenti získajú grant pre posledný ročník ich štúdia. Benefit pre naše vývojové centrum je, že si takto vieme vybrať najlepších kandidátov pre budúce zamestnanie a niektoré z dobrých ideí sa už dodatočne využili aj v reálnom živote. Tento koncept spolupráce s univerzitami dostal prestížne slovenské personalistické ocenenie – HR Gold. Minulý rok bol zameraný na hendikepované deti.


Ako sa vám darí spolupracovať s menšími vývojárskymi firmami, ktoré vám dokážu dodať služby v tejto oblasti? Sú k dispozícii takéto firmy na Slovensku?

Na Slovensku sa nachádzajú menšie vývojárske spoločnosti, s ktorými spolupracujeme. Spolupráca je založená na báze zabezpečenia kontraktorov, to znamená, že tieto menšie spoločnosti poskytujú Johnson Controls špecialistov konštruktérov pre vybrané kritické projekty na obmedzenú časovú dobu. Týmto spôsobom sme schopní potom vyrovnávať výkyvy pri pracovnom nápore, nakoľko nemá zmysel prijímať a redukovať kvalifikovaných zamestnancov iba na určitú dobu.

 • autor:
 • Vladimír Švač


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary