• Home
  • Features
  • Slovak University of Technology in Bratislava opened the Center for nanodiagnostics

Slovak University of Technology in Bratislava opened the Center for nanodiagnostics

Slovak University of Technology in Bratislava opened the Center for nanodiagnostics

The new Centre for nanodiagnostics possess the devices that are unique within the states V4. It is possible to study the structure of matter down to the level of atoms. Center was opened on Monday, October 12, 2015 the Slovak Technical University in Bratislava within the project of University science park Science City Bratislava.

Nové prístroje v Centre pre nanodiagnostiku umožňujú vedcom skúmať objekty milión raz menšie ako je ľudský vlas. Umožnia vidieť až do rozmeru desatín nanometrov.

Analytický transmisný elektrónový mikroskop s atomárnym rozlíšením takýchto parametrov nemá zatiaľ nijaké pracovisko na Slovensku. Vďaka vybaveniu a prídavným zariadeniam je tento prístroj bezkonkurenčný aj v krajinách V4. Hlavnou výhodou je okrem extrémneho rozlíšenia aj kombinácia špičkového vybavenia doplnkovými prístrojmi. Umožňuje tak zisťovať nielen fyzické rozloženie atómov s presnosťou na 0,07 nm, ale aj kryštalografické usporiadanie atómov pomocou zabudovaných difrakčných metód a ich vzájomné chemické väzby pomocou spektroskopií.

Detailnejšie chemické zloženie umožňuje zisťovať aj Augerov elektrónový spektrometer, tiež jedinečný na Slovensku. Oba prístroje sa dopĺňajú a umožňujú analyzovať každú nanočasticu naozaj podrobne a následne tak presne určovať jej vlastnosti, ktoré môžu rozhodnúť o použití vo výskume a praxi.

Centrum pre nanodiagnostiku STU

                                                                                                 

„Nanotechnológie sú dnes kľučovým vedeckým odvetvím. Vo svete pribúda aplikácií s nanočasticami. Stretávame sa s nimi vkozmetike, farmakách, nosíme ich v oblečení, ktoré chránia pred vodou či oderom alebo majú antibakteriálne účinky, okná umývame prípravkami, ktoré sú vďaka nanočasticiam odolné voči mrazu či zahmlievaniu. Ide o perspektívne materiály pre mikroelektroniku a zelenú energetiku. Na vývoj takýchto nových materiálov však potrebujeme poznať ich štruktúru, chemické zloženie na atomárnej úrovni a ich vzájomnú interakciu so živými organizmami,“ hovorí Mária Čaplovičová z Centra pre nanodiagnostiku.

V Centre vedci už pracujú na výskume senzorov na detekciu chemických látok vrátane znečistenia vo vzduchu či vo vode. Senzory so špeciálnou nanovrstvou môžu odhaliť znečistenie vo veľmi nízkych koncentráciách, čo súčasné zariadenia nedokážu.

Pracovisko však neslúži len vedcom STU. Zámerom je spolupracovať s ďalšími vedeckými tímami, ale aj s firmami, ktoré sa venujú výskumu či vývoju v oblasti nanotechnológií, či tímami zo Slovenskej akadémie vied. Prácu tímov, ktoré sa venujú nanotechnológiám môže uľahčiť práve analýza vzoriek v novom Centre.

Centrum pre nanodiagnostiku zriadila Slovenská technická univerzita v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava. Podľa projektu škola revitalizuje budovy fakúlt, obnovuje laboratóriá a zriaďuje centrá excelentnej vedy.

Nové vedecké prístroje sú nutným predpokladom pre špičkový výskum, zvlášť v oblasti moderných materiálov. Centrum pre nanotechnológie sa svojim vybavením zaradilo medzi špičkové bázové pracoviská Transmisnej elektrónovej mikroskopie v celosvetovom meradle. Už sme boli oslovení usporiadať prvé stretnutie užívateľov podobných zariadení z celého sveta. Slovenskej technickej univerzite, ale najmä slovenským vedcom sa tak výrazne zlepšuje pozícia v medzinárodnom vedeckom spoločenstve,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

„Pre dosahovanie špičkových parametrov však nestačia len špičkové zariadenia. Tieto musia byť umiestnené v prostredí, v ktorom niet vibrácií ani elektromagnetického rušenia. Som hrdý na inžiniersku prácu našich kolegov, ktorým sa podarilo vytvoriť ideálne podmienky pre tak citlivé zariadenia. A som hrdý aj na kolegov vedcov, ktorí už v prvých dňoch práce na týchto zariadeniach dokázali dospieť k novým pozorovaniam. To si zaslúži náš obdiv,“ dodal. 

Slovenská technica univerzita v Bratislave otvorila Centrum pre nanodiagnostiku
 

Medzi ďalšie nové laboratória, ktoré na STU postupne vznikajú patrí napríklad výskumné centrum počítačových technológií a internetu, výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie, ale aj centrum zamerané na výskum elektroniky, organickej elektroniky a fotoniky či dátové a cloudové centrum. Z ďalších oblastí je to centrum pre biokatalýzu, vývoj nových kompozitných materiálov a biomateriálov, laboratórium produktového dizajnu, elektronickej mobility, ale aj laboratória zamerané na nízkoenergetické stavebníctvo, ekologickú kvalitu budov či vývoj nových progresívnych stavebných materiálov.

Univerzitný vedecký park buduje STU okrem Bratislavy aj v Trnave. Tu je zameraný na materiálový výskum, iónové a plasmové technológie, automatizáciu a inovatívne 5-osové výrobné procesy. Pri každom projekte Univerzitného vedeckého parku ide o investície v hodnote 42 miliónov eur, z toho 35,7 miliónov je z eurofondov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, zvyšok zo štátneho rozpočtu a rozpočtu školy.

  • autor:
  • Andrea Settey Hajduchova, STUBA


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary