• Home
 • Features
 • Slovak plastic cluster at the General Assembly discussed education, innovation and support

Slovak plastic cluster at the General Assembly discussed education, innovation and support

 • 04.07.2018
 • Services
Slovak plastic cluster at the General Assembly discussed education, innovation and support

Members and invited guests of the Slovak Plastic Cluster (SPK) met at the meeting room of the MIKADO Hotel in Nitra. The meeting outlined the annual report and management report for 2017. The budget for 2018 and the action plan were also resolved. The largest part was devoted to lectures on SPK plans, cooperation, education, innovations and support.

Zhromaždenia sa zúčastnilo 17 členov klastra a 22 pozvaných hostí. Valné zhromaždenie (VZ) otvorila PhDr. Katarína Ikrényiová, výkonná riaditeľka Slovenského plastikárskeho klastra. Otvorenie sa nieslo v duchu schválenia programu SPK, a voľby orgánov komisie, zapisovateľa, a overovateľov komisie.

Ďalej v programe zasadnutia pokračoval prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde predstavil najzaujímavejšie aktivity v roku 2017.

Ing. Ivica Multáňová z Esox-plast s.r.o., ako predsedkyňa Dozornej rady, predstavila Správu o hospodárení SPK. Po ukončení VZ sa začala riadená diskusia, ktorá sa venovala odbornému vzdelávaniu, inováciám a spolupráci SPK s SBA. Riešila aj výsledky hospodárenia za predchádzajúci rok.

Na Slovensku momentálne chýba v priemysle okolo 40. tisíc zamestnancov, teda jedno malé mesto. Na základe tejto alarmujúcej informácie sa SPK dlhodobo angažuje aj v oblasti odborného plastikárskeho vzdelávania mladých ľudí.

Ing. Viera Žatkovičová zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania prezentovala informácie o pripravovaných nových učebných a študijných odborov v oblasti spracovania plastov a gumy, a to konkrétne „Operátor – plastikár“, „Technik spracovania plastov“ a vyššieho odborného štúdia „Špecialista plastikárskej výroby“, ktoré bude od septembra 2019 predstavovať dvojročnú formu vzdelávania (špecializačné štúdium) a trojročnú formu (kvalifikačné štúdium).

Slovenský plastikársky klaster 
  

V rámci vzdelávania SPK pripravuje seminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle (jeseň 2018). Obsahom seminára bude zameranie sa na inovácie v spracovaní plastov, podporu informovanosti o inovatívnych materiáloch, prezentáciu nových technológií a materiálov vyvinutých v SR, podpore exportu týchto inovácií a ich efektívnemu využívaniu.

Diskusie sa zúčastnila aj Ingrid Fischerová zo spoločnosti Ayming Slovensko s.r.o.. Jej prednáška bola zameraná na všeobecné informácie o super odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018. Super odpočet na výskum a vývoj je strategický nástroj financovania inovácií, ktorý umožňuje určité náklady odpočítať od vášho daňového základu druhý krát. Prostredníctvom tejto daňovej úľavy je možné ušetriť významné finančné prostriedky pre firmy investujúce do inovácií. Pri splnení zákonných podmienok má každá spoločnosť na Slovensku na túto úľavu právny nárok. Podmienkou pre uplatnenie super odpočtu je správne identifikovanie vhodných projektov, zákaziek a činnosti. Môže sa jednať napríklad o neštandardné alebo atypické projekty alebo zákazkový vývoj, na ktorých sa podieľajú špecializovaní zamestnanci.

Spolupráca SPK s SBA  je okrem celoslovenskej úrovne zameraná aj na spoluprácu v regiónoch, a to najmä pre podporu SMEs. Ing. Milan Fiľa PhD., hlavný regionálny odborný koordinátor z Národného podnikateľského centra (NPC NR), Mgr. Dávid Šmatlák, regionálny odborný koordinátor z NP Podpory Internacionalizácie a Lukáš Dzurík, manažér medzinárodných aktivít, SBA, Projekt KET4CleanProduction predstavili služby podpory SBA v rámci národných projektov.

Prezentáciu výučbového software PICAT II v súčasnosti už v slovenskom jazyku viedol Neville Dudley zo City of Wolverhampton College, UK. Tento software je vhodný pre výučbu v rámci firemného/podnikového vzdelávania a vzdelávania na stredných odborných školách. V rámci prezentácie vyzdvihol najmä základné informácie o možnostiach používania software, technické informácie, ale prezentoval aj cenu na slovenskom trhu, spôsob objednania, pridelenie licencie, časové obmedzenia využívania, rozsah využívania licencie.

 • autor:
 • Slovenský plastikársky klaster
 • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  SLOVAK PLASTIC CLUSTER is an interest association of independent corporate entities and associated institutions, which are interlocked in regional and supraregional level with the potential of increasing their own competitiveness.

   

PhotosYou might also be interested

 • IPA Slovakia organizes a conference called Production Management

  IPA Slovakia organizes a conference called Production Management

  • 12.09.2018

  The conference focuses on how to further improve the performance of production systems and how to succeed in times of constant change and the unprecedented shortage of qualified people. The conference takes place from 23 to 24 October 2018 in Žilina. The event has been organized by IPA Slovakia...

 • The 60th MSV will be the biggest in the last decade

  The 60th MSV will be the biggest in the last decade

  • 11.09.2018

  The jubilee 60th MSV will showcase the technologies and the best in the history and present of the Slovak and Czech industries. From 1 to 5 October, six industrial fairs are held at the Brno Exhibition Center and a unique exhibition commemorating the 100th anniversary of...

 • Universities according to their application on the labor market

  Universities according to their application on the labor market

  • 30.08.2018

  The number of faculties changed from the previous year. The arrival of new graduates into the labor market is a particularly anticipated event for the participants. Not everyone has the same chances. Analysis Profesia.sk shows that TOP 3 has only defended its position by one...

 • The second edition of the International Automotive Suppliers Forum will take place in October in Šamorín

  The second edition of the International Automotive Suppliers Forum will take place in October in Šamorín

  • 22.08.2018

  The second edition of the international conference, exhibition and B2B meetings called CEE Automotive Supply Chain 2018, intended for the supplier and subcontractor of the most important industrial sector in Slovakia, will be held in the... • Jubilee 60th MSV report sold pavilions

  Jubilee 60th MSV report sold pavilions

  • 01.08.2018

  The International Engineering Fair celebrates the anniversary with a new logo, a unique exhibition of legendary Czechoslovakian industry and a huge participation of 1650 companies. From 1 to 5 October 2018, guests of the Brno Exhibition Center will be examining the latest technologies in fully sold...

 • IPA Slovakia is changing the Master studies of Industrial Engineering

  IPA Slovakia is changing the Master studies of Industrial Engineering

  • 10.07.2018

  Since its inception in 2000, IPA has been training engineers in a comprehensive development program for Master of Industrial Engineering, focusing on areas such as production, logistics, quality and improvement. It is designed for managers and specialists from middle to top management of...

 • Industry4UM: The decisive factor of industrial transformation is man, not technology

  Industry4UM: The decisive factor of industrial transformation is man, not technology

  • 02.07.2018

  The Industry4UM discussion platform in June spoke on questions man in a transforming production environment. Under the name of my colleague robot: threat or opportunity? opened wide range problems associated with the topic. Among other things, he noted that new technologies do not take people to...