• Home
  • Features
  • Secondary School Otrokovice built Experimentárium

Secondary School Otrokovice built Experimentárium

Secondary School Otrokovice built Experimentárium

Secondary School Otrokovice among the largest public schools in the Zlín region. Provides students with comprehensive training in fields terminated graduation exam and a vocational certificate. Specifically, it focuses on the fields of chemical (processing), engineering services, electrical and construction.

Pro posílení zájmu žáku o studium technických a přírodovědných oborů vybudovala Experimentárium v rámci projektu ESF, projekt č. CZ.1.O7/1.1.00/44.0010 o názvu: CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ – Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji.
 

Interaktivni vyukovy system 
   Interaktivní výukový systém 


V září 2014 se po měsících budování otevřel v areálu naší Střední průmyslové školy moderní vědeckotechnický park Experimentárium. V České republice je více komerčních vědeckotechnických parků a každé z nich je něčím ojedinělé. Naše Experimentárium je jako jediné vybudováno v areálu střední školy a je střední školou provozováno a využívá pedagogické zkušenosti vlastních učitelů. Cílem práce v Experimentáriu je motivace žáků základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů. Zde se snažíme ukázat, že i věda může být zajímavá, hravá, inspirativní.
 

Experimentárium 
  

Návštěvníci parku jsou překvapeni vybavením, nápaditostí Centra i množstvím herních a zábavných vzdělávacích pomůcek, přístrojů a vybavení v celkem osmi expozicích zaměřených na konkrétní vědní obory jako je fyzika, chemie, biologie, obráběcí stroje.
 

Experimentárium 
  

Vybavení je v Experimentáriu na vysoké úrovni. Žáci mohou pracovat s elektronovým mikroskopem, 3D scannerem, 3D tiskárnou, plotrem, ionosepem, 3D kinem, nákladnými výukovými panely, prakticky demonstrujících rozvoj a využití technologií v moderním domě, který zde stojí, včetně tepelného čerpadla, solárních panelů, kamerového systému atd. Expozice jsou koncipovány tak, aby se co nejvíce přiblížily praktickému životu. Proto mají žáci možnost se všemi přístroji a zařízeními pracovat, využívat nejmodernější technologie k jejich ovládání. Expozice v průběhu užívání budou neustále doplňovány o další vyučovací a názorné pomůcky a zařízení v souladu s vývojem a budou sloužit i odborné výuce žáků v učebních i maturitních oborech školy.
 

Experimentárium 
  

Takové vybavení je pro nás impulsem pro spolupráci s jinými školami včetně vysokých škol, aby bylo náležitě využito jak pro zvýšení odbornosti výuky našich žáků tak pro další vzájemnou spolupráci s mnoha firmami, které mohou posunout naši snahu o propojení vzdělávání a praxe na ještě vyšší úroveň. Díky projektu Centra vzdělávání se nám daří přivést do školy skutečné současné vědce jako např. známého popularizátora věd Dr. Grygara – astrofyzika, Dr. M. Londesborougha – chemika, fyzika z Akademie věd, který prostřednictvím science show žáky nadchne pro zkoumání a bádání a další vědce z Univerzity Palackého v Olomouci, Vysokého učení technického v Brně a další známé osobnosti, které žáci znají z televizní obrazovky, časopisů apod. Tato osobní setkání žáků základních škol a střední školy se skutečnými vědci jsou pro obě strany velmi obohacující a prospěšná.
 

Experimentárium 
  

Od otevření Experimentária v září 2014 – tj. za 4 měsíce, prošlo jejími expozicemi 2600 návštěvníků.

Více info na www.spsotrokovice.cz

  • autor:
  • Mgr. Marie Homolková, projektový manažer SPŠ Otrokovice


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary