"To wander wastes NATUR-PACK-om?"

"To wander wastes NATUR-PACK-om?"

Issuing organization NATUR-PACK, as a DAPHNE Institute of Applied Ecology joined forces for primary school pupils prepare for school year 2011/12 a new program called "Where our travels wastes NATUR-PACK-om?".

V rámci tohto programu sa žiaci hravou formou a rozprávaním dozvedia, kam putujú odpadky z nášho koša a ako znížiť ich množstvo pomocou triedenia a recyklácie. Školský rok bol otvorený 28. 9. 2011 prvou hodinou v základnej škole Turnianska v Petržalke.

Pozrite si video k projektu » reportáž 

NATUR-PACK, a.s.

 O projekte „Kam putujú odpady s NATUR-PACK-om?“ rozpráva RNDr. Michal Sebíň PhD. zo spoločnosti NATUR-PACK , a.s. a takisto Mgr. Jana Menkynová z Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne.

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE je mimovládna nezisková organizácia zameraná na ochranu prírody. Od svojho vzniku v roku 1993 realizuje ekovýchovné programy s dôrazom na podporu tvorivosti a zmyslového vnímania  detí, podujatia pre verejnosť a pripravuje učebné pomôcky a metodické materiály pre školy. Za dvanásť rokov sa environmentálnych programov zúčastnilo takmer 54 000 žiakov. K najobľúbenejším patril Program „Odpady - problém nás všetkých“. Šesť metodických materiálov získalo odporúčanie Ministerstva školstva SR ako doplnkovej literatúry k vyučovaniu prírodovedných predmetov a v minulom roku získalo DAPHNE Cenu Nadácie Orange za inovatívny projekt v oblasti vzdelávania.

Viac informácií o novom programe nájdete na:  http://www.naturpack.sk/novinky/Kam_putuju_odpady/

http://www.naturpack.sk/dokumenty/

V prípade záujmu o tento program môžete kontaktovať priamo inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE (telefón/fax: +421 2 455 240 19, +421 2 456 402 01, mobil: +421 903 424 600, email: daphne@daphne.sk).

 • autor:
 • NATUR-PACK, a.s.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary