• Home
  • Features
  • GRANITOL: Post Consumer vs. Post Industrial recycled materials

GRANITOL: Post Consumer vs. Post Industrial recycled materials

GRANITOL: Post Consumer vs. Post Industrial recycled materials

You have most likely come across the abbreviations PCR and PIR in connection with plastics. What do these terms mean? How do they differ from each other and what are their characteristics?

PCR (Post-Consumer Recycled)

Post-Consumer znamená, že plast byl zákazníkem použit k určenému účelu. Jedná se o regranuláty vyráběné z plastových odpadů ze žlutých popelnic tedy od koncových spotřebitelů a domácností, které jsou velmi heterogenní a znečištěné.

Vzhledem k původu plastových odpadů používaných na výrobu PCR regranulátů je zřejmé, že se jedná o regranuláty, které v procesu jejich výroby musí projít několika kroky:

  • třídění podle druhů materiálů – třídění je prováděno převážně ručně a je pouze na zkušenostech pracovníků, kteří třídění provádí, jak precizně bude provedeno z hlediska materiálů, barevnosti a znečištění

  • čištění/praní odpadů – většinou se praní provádí v několika stupňových pracích zařízeních (jedná se o proces velmi náročný na energie a potřebu vody, z praní vzniká těžce uplatnitelný kašovitý odpad). Řada výrobců PCR regranulátů tento krok ani nemá k dispozici a vstupuje přímo do dalšího kroku (to má velký vliv na kvalitu konečného PCR regranulátu)

  • samotná mechanická recyklace – přetvoření plastového odpadu pomocí roztavení v extruderu na regranulát – materiál, který lze následně používat na výrobu

Z podstaty vzniku a způsobu zpracování plastových odpadů na PCR regranulát je zřejmé, že takový regranulát má následující vlastnosti:

  • není zcela transparentní, ale je medově žlutý – konečná barva je závislá na provedeném vytřízení

  • obsahuje množství nehomogenit, nečistit, gelů a různorodých materiálů – jejich výskyt je závislý na kvalitě provedeného třídění, zda byl odpad vypraný nebo ne a jaká filtrace taveniny byla použita při recyklaci

Podle kvality PCR regranulátu vypadá i konečný výrobek. V návrhu nařízení EU je, že by se měl od roku 2030 do všech plastových výrobků určených na balení nebo výrobu obalů přidávat PCR regranulát v množství 35 %, což není zrovna malý podíl, a to zejména když některé výrobky lze jen stěží vyrábět z primárních surovin např. velmi tenké, transparentní fólie apod.

Fólie s podílem PCR regranulátů mají vzhledové vady, nerovný povrch, jsou nažloutlé, někdy mají icharakteristický zápach. V mnoha případech při výrobě výrobků s podílem PCR regranulátů dochází k tomu, že vzniká více odpadů, než je zpracováno regranulátů, čímž pozbývá smysl systém cirkulární ekonomiky.

Používání PCR regranulátů přináší řadu technologických komplikací – rychlejší opotřebovávání technologických částí výrobních zařízení, nutnost častějšího přerušování výroby z důvodu výměny filtračních tkanin a čištění technologických částí od materiálových usazenin (snížení kapacity výroby, zvýšení vzniku odpadů apod.), u fólií a výrobků určených k potisku dochází k častějšímu opotřebení tiskových desek atd.

Velký problém je a bude, že nejsou dostatečné zdroje vhodných odpadů a vhodných kapacit na výrobu PCR regranulátů zejména proto, že velké množství fólií a obalů je probarvených, potištěných a heterogenních. Vhodných zdrojů transparentních nepotištěných plastových odpadů je nedostatek a velmi omezené množství.

Tento stav určuje cenovou politiku na trhu s PCR regranuláty a generuje následně jejich vysokou cenu. V mnoha případech jsou již PCR regranuláty cenově na stejné úrovni jako primární materiály. případech PCR regranulátů s certifikáty jsou jejich ceny vyšší, než jsou primární materiály, čímž logicky dochází i ke zvyšování cen konečných výrobků a fólií.

GRANITOL: PCR a PIR regranuláty 
  

PIR (Post-Industrial Recycled)

Post-Industrial je plast, který se nikdy nedostal ke konečnému spotřebiteli. Materiály PIR pocházejí z odpadu vzniklého během procesu výroby originálního obalu.

Jedná se o více uzavřený systém, kde výrobní zařízení shromažďují zbytky určitého produktu, vytvořené během výrobního procesu, roztaví je a poté je znovu použijí k výrobě stejného produktu.

Tento přebytečný plast zůstává z výrobního procesu a může vzniknout z různých důvodů. Část odpadu pochází z tvarování výrobků nebo měnící se výroby na lince. Jindy odpad vzniká při nezbytných kontrolách kvality produktu a tiskových standardů.

Další možností je sbírat použité nebo odpadní fólie díky zpětnému odkupu od svých obchodních partnerů, recyklovat je a přeměnit na nové.

PIR plasty je snazší sbírat a recyklovat. Při recyklaci postindustriálních plastů se těží ze skutečnosti, že vstupní odpad je známého složení a kontrolovatelný a díky tomu je proces recyklace efektivnější – přesněji řečeno, výrobci přesně vědí, jaký typ plastu je použit, a odpadá tak nutnost plast čistit a dekontaminovat.

  • autor:
  • Ing. Krchov, Ing. Berkyová - GRANITOL akciová společnost


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary