PlasticPortal.eu with you for 6 years

PlasticPortal.eu with you for 6 years

For six years, we are close to you in order to inform about the latest trends in the plastics industry. We actively participate plastics exhibitions in Slovakia and the Czech Republic and we managed to establish a successful cooperation with several partners such as professional associations, clusters, portals Central European plastics and other institutions. We publish our monthly newsletter, which reveals current information from the world of plastics.

Na portáli nájdete:

 • Katalóg firiem – najväčšia a najaktuálnejšia podrobná odvetvová databáza v ČR a SR s možnosťou komfortného zasielania ponúk a dopytov
 • Aktuality a odborné články – denne aktualizované informácie, novinky z plastikárskeho priemyslu
 • Riadková inzercia – predaj, kúpa, spolupráca
 • Personálna inzercia – efektívny spôsob hľadania kvalifikovaných pracovníkov v odbore
 • Veľtrhy a semináre – informácie o akciách z odvetvia, ktoré stoja za účasť
 • Ceny surovín – jedinečný prehľad cien polymérov podľa typu, mesačné a medziročné porovnanie
 • Legislatíva – aktuality v oblasti legislatívy, prehľad požiadaviek, ktoré musia firmy splniť  pri uvádzaní výrobkov na trh
 • Materiálové listy
 • Odborná literatúra, predaj publikácií


V roku 2014 sme spustili online prekladový slovník a taktiež portál Zákony a normy,  určený predovšetkým výrobcom, distribútorom, dovozcom a splnomocneným zástupcom a ďalším expertom zapojených do procesu posudzovania zhody, certifikácie alebo schvaľovania výrobkov, ktoré sú uvádzané na trh EÚ.


Návštevnosť portálu podľa Google Analytics
 

 Rok  Počet reálnych užívateľov  Počet zobrazení stránok 
 2009  60 000   270 000
 2010  180 000   620 000
 2011  230 000   750 000
 2012  269 000   828 000
 2013  286 000   936 000
 2014  288 956   942 000

 

Návštevnosť portálu podľa krajiny v %
 

 Rok  SR  ČR  ostatné 
 2009  89%  4%  7%
 2010  80%  10%  10%
 2011  60%  30%  10%
 2012  50%  34%  16%
 2013  46%  36%  18%
 2014  44%  37%  19%

Návštevníci z ostatných krajín sú hlavne z  Nemecka, Poľska, Maďarska, USA,  Anglicka a Číny.


Naša návštevnosť - Vaša výhoda

Okrem toho že poskytujeme odborné informácie, vytvárame priestor na predstavenie jednotlivých firiem. Užívatelia tak môžu s prehľadom osloviť firmy, ktoré ich zaujímajú z hľadiska odborného zamerania. Návštevnosť PlasticPortal.eu® sa každým rokom kontinuálne zvyšuje. Odborná verejnosť zo Slovenska, Českej republiky a okolitých krajín Strednej Európy pravidelne využíva naše služby a nás to mimoriadne motivuje do ďalších aktivít. Zvyšuje sa aj záujem o službu "Pošli dopyt" ,kedy sa k registrovaným firmám dostáva aktuálna požiadavka od užívateľov portálu.

Ďakujeme, že naďalej zotrvávate v našej priazni.

Váš tím PlasticPortal

 • autor:
 • red., zdroj. foto: Ingfbruno


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary