• Home
  • Features
  • Plast vs. Paper - Are paper bags really ecological?

Plast vs. Paper - Are paper bags really ecological?

Plast vs. Paper - Are paper bags really ecological?

Plastics are generally considered a non - organic product, the production and use of which contributes to environmental impacts from congested landfills to the country's dependence on oil. In an effort to reduce environmental pollution by plastics, shopping bag manufacturers are proposing to replace classic plastic bags with seemingly more environmentally friendly ones - paper ones.

Jsou ale papírové tašky opravdu tak ekologické? Pokud budeme upřímní, musíme si přiznat, že oba dva typy materiálů představují pro životní prostředí určitý typ zátěže. Studie však ukazují, že propočet nákladů na všechny potřebné zdroje k výrobě tašek staví do ekologičtější pozice plastové polyethylenové tašky (igelitky).

10 předností plastu

1. Výroba 

Papírové sáčky jsou vyrobeny ze stromů, které jsou do určité míry obnovitelné. Mohou však být obnovovány jen určitou rychlostí a těžba ve velkých světových lesních ekosystémech není v současnosti dostatečně kompenzována. Při výrobě papírového sáčku se spotřebuje 4x více energie než u výroby plastového sáčku. Ačkoli jsou plastové sáčky vyráběny z fosilních paliv, celková neobnovitelná energie spotřebovaná během životního cyklu plastových sáčků je o 36 % nižší než u papírových.

2. Znovupoužití

Papírové tašky mají tendenci se trhat, při namočení jsou méně odolné než plast, při ušpinění jsou dále nepoužitelné. Proto je nutno je použít 43x, aby bylo dosaženo menší celkové uhlíkové stopy než u plastových tašek. Plastové tašky jsou robustnější, odolné vůči vodě, při ušpinění je lze vypláchnout. Klíčem ke snížení dopadu sáčku/tašky na životní prostředí je znovu jej použít tolikrát, kolikrát je to možné.

GRANITOL - LDPE, HDPE, PP, plastové tašky, sáčky, pásky 
  

3. Odpad

Papírové tašky mají mnohem větší hmotnost a váží pět až sedmkrát více než plastové tašky. Papír přidává k toku odpadu zvýšený objem a prostornost. Váha papírové tašky je až 55 gramů, teda z ní vznikne 7x více pevného odpadu. Plastové tašky lze vyrobit velmi tenké a stále dostatečně pevné.  Plastová taška váží pouze 6-8 gramů a unese 2500x více než je její hmotnost. 

4. Recyklace

Proces recyklace papíru často spotřebovává více paliva, než při výrobě nového. Recyklovaný papír způsobuje větší znečištění vody než výroba nového papíru. Papír se může celkem recyklovat až 7x. Každá recyklace má však vliv na zkracování celulózových vláken. 

U recyklace fólií jsou problematické kombinace s jinými materiály, ten největší problém paradoxně představuje kombinace s jinými plasty, které je těžké od sebe oddělit. Plast můžeme recyklovat 5x, ale bez vlivu na mechanické vlastnosti fólie. 

5. Emise, globální oteplování (GWP)

Sklizeň stromů znamená, že je méně stromů, které absorbují skleníkové plyny. Velkovýrobci papíru se sice snaží dbát na udržitelnost a získávat buničinu ze stromů pěstovaných přímo pro výrobu papíru. Obrovskou poptávku ale udržitelné lesy nepokryjí. Plastové sáčky vytvářejí o 39 % méně emisí skleníkových plynů než nerozložené papírové sáčky.

6. Znečištění ovzduší a vody

Podle vědeckých studií na toto téma je výroba papíru zodpovědná za celých 80 % v rámci vypouštění skleníkových plynů v procesu výroby. A navíc stromy, které by mohly posloužit v boji proti rozpínající se ozonové díře, padnou na výrobu papíru. Produkce papíru znečišťuje ovzduší o 70% a vodu 50x více než tomu dochází při výrobě plastů. 

7. Skládkování

Na suché skládce se papírové sáčky nerozkládají rychleji než plastové sáčky. Je to proto, že zatímco se papír za ideálních podmínek rozkládá mnohem rychleji, skládky nemají ideální podmínky. Nedostatek světla, vzduchu a kyslíku znamená, že se téměř nic nerozkládá, takže papír a plasty jsou určeny k tomu, aby tam strávily stejné množství času. Ve skutečnosti se na skládce rozloží máloco. A pokud k rozkladu na skládce dojde, výsledkem rozkladu je stejné množství oxidu uhličitého jako v případě spálení ve spalovně. Papírová taška navíc na skládce zabere více místa než ta plastová.

GRANITOL - LDPE, HDPE, PP, plastové tašky, sáčky, pásky 
EKO taška od Granitolu - Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu, 100% recyklovatelná, šetrná k přírodě a má vysokou nosnost. 
 

8. Spotřeba vody

Při výrobě papírových sáčků se používá třikrát větší množství vody, než u výroby plastových sáčků. Na vytvoření jednoho listu papíru je potřeba 5 litrů vody, což je 3x více než pro výrobu plastových sáčků. 

9. Uchování potravin

Hlavními funkcemi obalu stále zůstává ochrana výrobku, skladnost a pevnost při transportu. Plast se ukázal jako velmi účinný obalový materiál, zejména pokud jde o udržení nekontaminovaných a čerstvých potravin. Plast je extrémně odolný a odolný vůči vnějším vlivům, může zajistit, aby byl produkt vždy dobře uchován. To pomáhá vyhnout se ztrátám v důsledku plýtvání zásob. Plastové obaly mohou přežít extrémní prostředí a snadno se nerozkládají při vysokých a nízkých teplotách, čímž zachovávají integritu potravin nebo nápojů uvnitř. Chrání také výrobky před vlhkostí, kyslíkem, prachem, světlem a pachy.

Plast je ale v mnoha případech tím nejlepším a nejefektivnějším obalovým materiálem. Příkladem je třeba okurka salátovka. Zabalená v plastu vydrží o 14 dní déle. Nezabalená se brzy stane neprodejným odpadem, promrhanou potravinou. Dva gramy obalu prodlouží životnost okurky o dva týdny.

10. Doprava 

Pro transport stejného množství papírových tašek je třeba 7x víc kamionů, než pro tašky plastové, přičemž se vyprodukuje 7-krát víc oxidu uhličitého a spotřebuje 7-krát víc paliva. K přepravě dvou milionů papírových sáčků je potřeba 7 nákladních aut, zatímco u plastových sáčků postačí 1 nákladní auto. 

  • autor:
  • GRANITOL akciová společnost

PicturesYou might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary