• Home
  • Features
  • GRANITOL won 2nd place for social responsibility

GRANITOL won 2nd place for social responsibility

GRANITOL won 2nd place for social responsibility

Our company was awarded in the competition for the Prize of the Governor of the Olomouc Region for social responsibility. We placed a beautiful 2nd place in the category of companies with over 250 employees. The award was received by the director of the GRANITOL company, Ing. Jaroslav Fibichr together with sales director Robert Haman.

 „Získaného ocenění si velmi vážíme. Je výsledkem práce všech, kteří v naší firmě pracují a podílejí se na budování firemní kultury.“

„Společenská odpovědnost představuje cokoli, co prospívá lidem i přírodě a okolnímu světu najednou. Je to opak dříve prosazovaného přístupu, který životní prostředí chápal pouze jako zdroj k obohacení. Je to ale také vzájemná tolerance a respekt mezi lidmi, snaha o vzájemné soužití, které bude ku prospěchu všech. děkuji všem firmám i jednotlivcům, kteří společensky odpovědní jsou,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Granitol - cena Olomouckého kraje za spoločenskou odpovědnost 
  

Být společensky odpovědnou firmou by mělo být v zájmu každého podniku – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Předpokladem úspěchu je však systematický přístup, kdy odpovědné chování navazuje na obchodní strategii, hodnoty a poslání podniku. Jde o to, volit takové aktivity, které odpovídají charakteru podniku a očekávání klíčových stakeholderů neboli zainteresovaných osob. Praxe také ukazuje, že aktivity spojované se Společenskou odpovědností firem nejsou účinné bez osobního etického přesvědčení vedení i zaměstnanců.

Více informací »

  • autor:
  • GRANITOL akciová společnost


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary