• Home
  • Features
  • Piovan INTRODUCES GENESYS - NEW GENERATION TECHNOLOGY IN DRY PET

Piovan INTRODUCES GENESYS - NEW GENERATION TECHNOLOGY IN DRY PET

Piovan INTRODUCES GENESYS - NEW GENERATION TECHNOLOGY IN DRY PET

Drying of PET material is increasingly an integral part of the process of transformation and has become an indispensable and crucial step. New application with PET material acceptable from an environmental perspective, modified PET for extrusion and blow molding, increasing production capacity of PET, all of which require precise and reliable drying performance.

PET je vysoce hygroskopický granulát, velmi citlivý na okolní podmínky a skladování, což znamnená, že pokud není správně připraven a vysušen, projeví se u něj rapidní pokles parametrů důležitých pro process vyfukování PET obalů.

Typický process sušení vyžaduje přísun velkého množství energie, spotřebované na vystavení granulátu působení horkého a suchého vzduchu po dobu až 6-ti hodin.  Díky současným cenám energie je vynakládáno obrovské úsilí na zlepšení tohoto procesu, aby byl více energeticky efektivní. 

PIOVAN představuje Genesys (www.piovan.com/genesys) , inovativní systém sušení granulátu, který byl zkonstruován pro nejnižší spotřebu energie, která kdy byla dosažena! Skrze implementaci současných technologií, jako řízení úbytku hmotnosti, řízení průtoku vzduchu a stabilizce, inteligentního procesu regenerace a řízení na bázi průmyslového PC, se stal Genesys novou generací sušiček pro PET granulát, jediným auto-adaptivním systémem, který je dnes k dispozici.

Řízení průtoku vzduchu a stabilizace jsou klíčové pro řízení spotřeby energie.  Piovan  integroval automatické řízení průtoku vzduchu, aby dosáhl redukce spotřeby energie mezi 35 – 55% ve srovnání s konvenčními sušícími systémy používanými dnes.  Další exkluzivní a inovativní vlastností Genesys je schopnost stabilizace průtoku vzduchu v sušící násypce pro další výraznou optimalizaci použití energie. 

Jelikož regenerace materiálu tvořícího molekulární síto pohlcuje ohromné množství energie, Genesys dokáže navrátit téměř všechnu energii vloženou do tohoto kroku sušícího procesu.  Díky tomu je Genesys schopen zajistit úsporu mezi 50 – 80% v porovnání s tradičními nebo stávajícími technologiemi regenerace. 

Genesys může zajistit nejmenší spotřebu energie v porovnání s ostatními technologiemi sušení dneška, zaručující celkové úspory ve výši 30% a více!  Pro systémy produkující PET předformy se spotřebou granulátu okolo 1 000 kg/h toto představuje úspory minimálně 220 000 kW/h za rok!

TÜV osvědčení pro GENESYS

S cílem poskytnout zákazníkům další garance k výkonovým možnostem úspory energie, které mohou být dosaženy díky sušícímu system Genesys, Piovan oslovil TÜV* – nezávislou certifikační společnost – za účelem testování zařízení již instalovaných u evropských výrobců PET předforem.

Naměřená spotřeba energie byla 69.2 W/kg/h, ověřená TÜV (Test report no. 204325), po dobu 7 měsíců provozu od zahájení měření.

Toto je nejnižší hodnota, která kdy byla naměřena, ukazující jak je možno snížit energetické náklady o 50%  v porovnání s tradičními sušícími systémy na PET granulát.

TÜV specialisté provedli test na sušícím zařízení Genesys GP55, spojeného se sušící násypkou o objemu 4500 litrů a pracující s procesní teplotou sušení 175°C.

Typ zpracovávaného materialu byl granulát PET s vysokou vlastní viskozitou (IV 0.8 dl/g), který je běžně používán pro výrobu nápojových lahví.

Piovan stále vice a více zaměřuje své úsilí do vývoje produktů nabízejících významnou a finančně vyčíslitelnou úroveň energetických úspor. Tento významný výsledek tvoří jasné a transparentní ověření smyslu pro inovaci společnosti Piovan, která rozumí procesu zpracování PET lépe, než kdokoliv jiný.

* TÜV Italy je nezávislá certifikační organizace s působením v Itálii od roku 1987 a patřící do skupiny TÜV SÜD group založené v roce 1866, www.tuv.it

  • autor:
  • Piovan Central Europe GmbH
  • Piovan

    Piovan

    Peripherals, suction and storage systems for granulate, drying systems, mold dryers, dispensers, mills and waste crushers, tempering equipment for molds.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary