OptiXs: How to laser weld plastics

OptiXs: How to laser weld plastics

Laser welding of plastics has several advantages over other joining methods, but its proper implementation requires knowledge of the technology and discussion with the equipment supplier early in the product development cycle.

Plasty mají oproti jiným materiálům několik jedinečných vlastností a výhod. Patří mezi ně vysoký poměr pevnosti a hmotnosti, mechanická pružnost, odolnost proti korozi, elektrická a tepelná izolace a zároveň nízké jednotkové náklady. To vše vedlo k většímu využití plastů v tak rozmanitých oblastech, jako jsou obaly, výroba automobilů, mikroelektronika a zdravotnické prostředky. Společným požadavkem mnoha těchto aplikací je spojování dvou nebo více plastových dílů při kompletaci výrobku. U aplikací zahrnujících sofistikované výrobky, musí být toto spojování provedeno s vysokou mechanickou přesností a vynikající pevností a čistotou spoje.

Při velkosériové výrobě se obvykle používá místo lepení některý z druhů svařování. Je to proto, že svařování lze obvykle provést mnohem rychleji a přesněji než lepení a zároveň vytváří pevnější a spolehlivější spojení. Svařování pomocí laseru navíc přináší kombinaci dalších výhod.

Přesnost  Vysoce lokalizovaná aplikace energie způsobuje malé nebo žádné změny velikosti dílů, umožňuje malé rozměrové tolerance a lze použít i u složitých tvarových dílů.
Opakovatelnost Laserový proces je ze své podstaty vysoce konzistentní a lze jej přesně regulovat pomocí zařízení pro monitorování procesu.
Kvalita svaru  Svařování plastů laserem neovlivňuje povrch svařovaných dílů a může vytvořit neviditelné svary. Svařené spoje není třeba následně opracovávat. 
Pevnost svaru  Laserové svařování poskytuje pevný svar, který může být hermeticky nebo tlakově těsný. 
Nízká kontaminace  Laserové svařování nepoužívá přídavné materiály a nevytváří žádné nečistoty nebo kontaminaci materiálu. Zároveň nevznikají prakticky žádné nečistoty ani zplodiny. 
Rychlost  Proces laserového svařování je rychlý a dobře se automatizuje. 


Nejjednodušší způsob integrace svařování plastů
Laser Coherent ExactWeld IP je nejjednodušší způsob, jak integrovat svařování plastů do výrobní linky. Proč je integrace systému ExactWeld IP tak snadná? Především proto, že obsahuje vše, co potřebujete pro celý svařovací proces - vysoce výkonný diodový laserový zdroj, galvanometrický systém distribuce laserového paprsku, přesnou mechaniku upínání dílů a veškerou související řídicí elektroniku a softwarové rozhraní. Jediné, o co se musíte starat, je začlenění technologii Coherent ExactWeld IP do vaší výroby. A to je snadné, protože je k dispozici i s adaptéry pro pásový dopravník, otočný stůl nebo zakládání dílů pomocí robotického ramene.

Laser Coherent ExactWeld IP 
  

Síla je na vaší straně
Jakmile je zařízení ExactWeld IP jednou spuštěno, vyrábí dokonalé svary. Vděčí za to upínacímu systému, který nabízí obrovský rozsah upínacích sil (100 N - 4500 N), stejně jako automatické měření výšky zborcení dílu a řízení upínání v uzavřené smyčce. To znamená konzistentní a vysoce kvalitní svary, i když dochází k odchylkám mezi jednotlivými díly nebo jiným procesním odchylkám.

Navíc je k dispozici mnoho dalších možností, které pomáhají zajistit kvalitu svaru. Patří mezi ně kontrola termovizí pro automatickou detekci vad svařování, integrovaný systém vidění pro detekci dílů nebo korekci posunu a modul automatické kalibrace výkonu laseru pro zvýšení stability a konzistence celého procesu.

Systém ExactWeld IP nezpomalí vaši linku ani při změně výroby. Pomůcky pro zpracování různých dílů můžete vyměnit jednoduše tak, že nový přípravek umístíte přímo do zásobníku dílů - například na dopravníkový pás. Systém ExactWeld IP jej vyzvedne, nainstaluje, přečte štítek RFID na přípravku a poté okamžitě automaticky upraví procesní vzorec, mechanické posuny nebo jiné konfigurace specifické pro daný výrobek.

Laser Coherent ExactWeld IP 
  

Jak na větší výrobní linky?
Pokud vaše výroba vyžaduje skutečně komplexní výrobní linku, řešením jsou diodové lasery Coherent Compact. Jedná se o ucelenou řadu vzduchem nebo vodou chlazených laserů s výkony od 50 do 1200 W určených pro integraci do výrobních linek. Lasery lze doplnit o pevnou nebo skenovací procesní hlavu, volitelným doplňkem může být integrovaný pyrometr s výkonnou řídicí jednotkou, která umožňuje řídit teplotu svařovacího procesu v uzavřené smyčce, nebo kamerové systémy pro detekci dílů a kontrolu kvality svarů.

Bezkonkurenční podpora
Zavedení laserového svařování do vaší výroby však vyžaduje více než jen kvalitní hardware. Obvykle zahrnuje vývoj procesu, optimalizaci procesních receptur a návrh vlastních přípravků pro zajištění kontrolovaného a homogenního přítlaku v celé oblasti svařování. Společnost Coherent je vaším partnerem ve všech těchto oblastech. Naše aplikační laboratoře a kvalifikovaný personál vás provedou od analýzy proveditelnosti, přes vývoj procesu a nástrojů až po instalaci zařízení a školení obsluhy. Jsme s vámi na každém kroku.

  • autor:
  • OptiXs, s.r.o.
  • OptiXs, s.r.o.

    OptiXs, s.r.o.

    Laser welding, welding, engraving, plastic cutting, laser cutting, laser service, measuring systems, measurement, laser welding of plastics.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary