• Home
 • Features
 • Material from recycled tires as a road surface - from Zlin silničáři preparing testing of selected sections

Material from recycled tires as a road surface - from Zlin silničáři preparing testing of selected sections

Material from recycled tires as a road surface - from Zlin silničáři preparing testing of selected sections

Used tires crushing occurs rubber granules. RPG Recycling Ltd., located in Uherský Brod, which deals with recycling of old tires began to granulate used to produce the channel covers and gullies.

V současné době je v nabídce 16 typů mříží včetně poklopů a dva typy pryžových rámů. Stovky tun vyřazených pneu, které by jinak zatěžovaly životní prostředí, najdou další uplatnění. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje se nyní vybírají vhodné silniční úseky, na nichž budou testovány vlastnosti nového povrchu s obsahem pryžového granulátu. Takzvaný gumoasfalt pro výrobu AB směsi musí splňovat základní kritéria, jako jsou pevnost konstrukce vozovky, která odolá deformacím ze silničního provozu a dále pružnost, aby nedocházelo k tvoření trhlin a výtluků a následnému zatékání povrchové vody do silničního „kufru.“ O vybraných silničních úsecích a výsledcích testování alternativního silničního povrchu bude veřejnost informována prostřednictvím medií.
Jedna vzorová komunikace s gumoasfaltovou směsí je již v běžném provozu. Jde o Třídu Otakara Ševčíka v Brně. ,,Komunikace osazená vrchní vrstvou z takzvaného gumoafaltu má hned několik výhod,“ říká Petr Sadovský, výkonný ředitel společnosti RPG Recycling, která patří do skupiny KOVOSTEEL, s.r.o., se sídlem ve Starém Městě. Taková vozovka je podle něj především elastická a odolná vůči povětrnostním podmínkám. ,,Nové povrchy s přísadou pryžového granulátu navíc výrazně snižují hluk ze silničního provozu, což je velmi pozitivní faktor. Výstavba silnic z gumoasfaltu je sice finančně mírně náročnější ve srovnání s klasickou živicí, vše se ale vrátí dlouhou trvanlivostí a spolehlivostí,“ dodává Petr Sadovský.
Při pokládce povrchu nemusejí silničáři nijak upravovat své stroje, pouze najmou firmu na smíchání asfaltu s gumovým granulátem. Vozovka vyzrává zcela shodně, jako klasický živičný povrch. Užitný vzor pro pokládku a výrobu gumoasfaltové směsi vlastní prof. Ing. Jan Kudrna z VUT Brno.
K testování gumoasfaltového povrchu se rovněž vyjádřil Ing. Bronislav Malý, ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje se. ,,Pro nás silničáře je využití pryžového granulátu do asfaltových směsí na finální vrstvu vozovky velmi zajímavé. Ze zkušeností skandinávských zemí jako je Švédsko a Finsko víme, že takto modifikované asfaltové koberce mají mnohem větší odolnost proti vyjíždění kolejí a menší hlučnost z provozu. Samozřejmě, že každá nová technologie se musí nejprve pořádně vyzkoušet. Až praxe, v tomto případě intenzivní silniční provoz, ukáže, zda teoreticky vypočtené vlastnosti platí i ve skutečnosti. Myslím, že vhodný úsek bude ten, který naváže na nějakou čerstvou úpravu s klasickým asfaltobetonem. Tak budeme moci porovnat životnost, projíždění kolejí a další vlastnosti na stejně zatížené komunikaci se stejně starým povrchem.“  

www.rpgrecycling.cz »

 • autor:
 • RPG Recycling, s.r.o.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary