• Home
  • News
  • KMS-PT s.r.o. manufactures plastic products from biodegradable compostable material NONOILEN

KMS-PT s.r.o. manufactures plastic products from biodegradable compostable material NONOILEN

The company KMS-PT s.r.o. processes NONOILEN, a Slovak biodegradable plastic, on injection molding machines.

Biodegradovateľný plast nonoilen je:

100%-ne ekologický

- nonooilen umožnuje uzavretý životný cyklus výrobkov v duchu filozofie „čo sme z prírody vyzali to jej vrátime“

- jeho rozklad neprispieva ku skleníkovému efektu ani ku globálnemu otepľovaniu

Priateľský k prírode

- nonoilen je vyrobený z prírodných polymérov, ktoré sú 100% z obnoviteľných zdrojov

Vyrobený bez ropy

- nonoilen neobsahuje žiadne syntetické polyméry vyrobené z fosílnych surovín / ropy

- vlastnosťami je podobný bežným plastom (PE, PP, polyestery a pod.)

NONOILEN, slovenský biodegradovateľný plast
 

Plne kompostovateľný

- nonoilen je 100% biodegradovateľný v závislosti od konkrétneho zloženia sa rozkladá v podmienkach priemyselného alebo záhradného kompostu a špeciálne typy sa rozkladajú aj v bežnej pôde

- pri jeho rozklade nevznikajú mikroplasty

- rozkladá sa len v biologicky aktívnom prostredí 

Biokompatibilný

- nonoilen sa rozkladá na neškodné a netoxické zložky, ktoré nemajú negatívny vplyv na prírodu

100%-ne slovenský

- nonoilen je materiál vyvinutý a vyrábaný na Slovensku

  • autor:
  • KMS-PT, s.r.o.
  • KMS-PT, s.r.o.

    KMS-PT, s.r.o.

    NONOILEN processing, biodegradable compostable plastic, biodegradable plastic on injection molding machines, bioplastics, technical plastic parts, plastic moldings.

 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary