Home 3D printing: when will it pay off?

Home 3D printing: when will it pay off?

3D printing has several applications, but not all of them are suitable for home production. Let's take a look at when it is worth printing objects at home and when, on the contrary, it is better to leave 3D printing to experts.

Řada výrobců své produkty propaguje pod narativem „vytiskněte si cokoliv chcete“. V reálu jsou ovšem možnosti domácích 3D tiskáren poměrně omezené. Vyplývá to mj. ze schopnosti hlavice tavit výrobní materiál jen do určité teploty a z přesnosti (resp. citlivosti) jednotlivých pohyblivých prvků operujících ve směru os x, y a z.

Je také nutné říct, že pro domácí použití jsou výhradně určeny zařízení pracující na principu FFF/FDM (Fused Filament Fabrication / Fused Deposition Modeling) tisku. Přístroje s technologií sinteringu jsou především doménou konstrukčních kanceláří, průmyslových zařízení a vědeckých pracovišť.

Kvalita elektronických podkladů

Běžní uživatelé 3D tiskáren jsou v možnostech tisku omezeni kvalitou podkladů. Tento elektronický soubor tiskové hlavici říká, kdy má tisknout a programuje polohování jednotlivých ramen.

Vytvořit takový elektronický předobraz je totiž poměrně složité – vyžaduje to poměrně pokročilé znalosti modelování. S pomocí tutoriálů může i laik vytvořit model některých jednoduchých předmětů, s předlohou pro tisk praktických objektů (třeba scházejících součástek) si ale už pravděpodobně neporadí.

Další možností je využít 3D skener. I zde ovšem běžný uživatel narazí na problém uspokojivého zpracování získaného modelu. U levnějších ručních skenerů je totiž třeba počítat s určitou mírou „šumu“, který je potřeba odfiltrovat ručním modelováním – a to si opět žádá zkušenosti.

Při domácím tisku je proto nejschůdnější cestou využít jedno z mnoha úložišť, která shromažďují elektronické modely. Ty vytvářejí lidé s letitými zkušenostmi v oboru 3D tisku a zpravidla bez úplatu je nabízejí ke stažení.

TonerPartner  
  

Vnejší podmínky a natavení tiskárny 

Velkou roli hraje při 3D tisku teplota podložky a místnosti, ve které se tiskne. I malá teplotní odchylka totiž může zapříčnit, že natavená struna ztuhne příliš brzy a znehodnotí výtisk třeba i krátce před koncem celého tiskového procesu.

Tento problém bývá především u filamentů, které vyžadují nahřátou podložku. Tyto materiály se taví při vyšších teplotách a je u nich tedy vyšší hrozba předčasného „vytvrzení“. S podložkou souvisí i nutnost jejího přesného vyrovnání; ramena tiskárny jsou totiž kalibrovaná a pokud je podkladová deska – byť nepatrně – nakloněná, ztuhne tavenina příliš brzy.

Tyto „optimalizace“ staví na zkušenostech a jsou jen těžko přenositelné. Proto pokud s 3D tiskem začínáte, přenechte výrobu objektů z ABS, PC,TPE a dalších filamentů s vysokou teplotou tavení profesionálům. To samé platí i pro případy, kdy nemáte model k dispozici či potřebujete naskenovat a „okopírovat“ fyzickou součástku.

  • autor:
  • TonerPartner.cz


    You might also be interested     

    Article archive