• Home
  • Features
  • Greiner and Piovan: joining forces on a project to implement an energy-saving free cooling system

Greiner and Piovan: joining forces on a project to implement an energy-saving free cooling system

Greiner and Piovan: joining forces on a project to implement an energy-saving free cooling system

Today, every industrial sector expects technology and raw material suppliers to offer first-rate skills, efficiency and services in order to become successful on the global market. The plastic packaging and technical component moulding sector is no different, and a fitting example of an industry success story is Greiner, a market leader based in Austria.

Skupina Greiner, která byla založena již v roce 1868, dosahuje v současnosti tržeb přesahujících 1,2 miliardy EUR ročně a zaměstnává 3 tisíce zaměstnanců ve svých 31 lokalitách v Evropě a v Mexiku. Součástí této skupiny je také firma Greiner Assistec s výrobním závodem ve Slušovicích (více na stránkách www.greiner-assistec.com).

 

Společnost vidí jako jednu z cest svého úspěchu, redukci energetické náročnosti celého výrobního procesu a udržitelnost rozvoje aktivit ve vztahu k životnímu prostředí.

 

Výrobní proces ve firmě Greiner Assistec vyžaduje vzhledem k počtu procesních strojů a množství zpracovávaného materiálu vysoký chladící výkon pro dosažení očekávané kapacity výroby a zajištění konstantních kvalitativních vlastností výrobků.

 

Původní chladící systém byl tvořen několika centrálními kompresorovými chladícími jednotkami pro produkci chladící vody o nízké teplotě pro okruh forem a dalšími kompresorovými chladícími jednotkami pro chlazení okruhu hydromotorů vstřikolisů.

 

Chladící systém 
  

Pro geografické umístění výrobního závodu je charakteristická venkovní teplota vzduchu v rozmezí -25°C až +35°C, kdy po 80% roku se teplota pohybuje mezi 0°C až +20°C a teploty nad +26° tvoří jen asi 1% celkového času . Tyto podmínky umožňují výrazně optimalizovat provozní náklady na chladící systém díky implementaci v současnosti nejvíce efektivního systému chlazení procesní vody od společnosti Piovan.

 

Celková tepelná zátěž ve výrobě produkovaná nástroji-formami, hydraulickým systémem vstřikovacích strojů a chlazením sušících jednotek je více než 600 kW. Na základě provedené energetické analýzy spotřeby chladičů, celková spotřebovaná elektrická energie dosahovala hodnoty 1 135 220 kWh ročně.

 

V první fázi projektu byly společně analyzovány pracovní podmínky stávajícího systému a následně byly ohodnoceny možné varianty řešení včetně návratnosti investice ve srovnání s předpokládanými energetickými úsporami. Nakonec bylo rozhodnuto o implementaci systému volného chlazení zejména pro okruh chlazení hydrauliky procesních strojů, kde je možné používat po celý rok chladící vodu o teplotě minimálně 30°C a tepelná zátěž tvoří více než 66% z celkové zátěže.

 

Pro tuto konkrétní aplikaci, vzhledem k možnosti dosažení ještě vyšších energetických úspor, byl zvolen model venkovního volného chladiče se systémem samovypouštění, který byl umístěn na střešní konstrukci nad strojovnou s čerpadly a kompresory. Tento systém dokáže zajistit provoz okruhu chlazení bez použití glykolu, nemrznoucí směsi, a uspoří tím další náklady na elektrickou energii vzhledem k eliminaci použití deskového výměníku tepla, kde jinak dochází k teplotní ztrátě minimálně 3°C. Dalším technickým prvkem při aplikaci volného chlazení může být použití adiabatické funkce chladiče, kdy ve dnech s vysokou teplotou okolního vzduchu volný chladič pracuje v částečném adiabatickém režimu podobném funkci chladící věže, a dokáže pak produkovat procesní chladící vodu o nižší teplotě, než je samotná teplota okolního vzduchu.

 

Volný chladič 
  

Vzhledem k velkému nominálnímu výkonu použitého volného chladiče a počtu ventilátorů, byla použita na řízení otáček a tím okamžitého výkonu chladiče technologie EC ventilátor. Toto řízení ve srovnání s klasickým krokovým řízením ventilátorů dokáže uspořit při běžném vytížení chladiče 50% elektrické energie a ve srovnání s řízením frekvenčním měničem  zhruba 15% energie potřebné pro provoz ventilátorů.

 

Řešení, které bylo realizováno na sklonku roku 2011, přineslo firmě Greiner Assistec snížení energetické náročnosti na chlazení o 693 857 kWh ročně , což představuje úsporu provozních nákladů zhruba 1 734 000,- Kč za rok. 

 

Technologie volného chlazení je vhodná jak pro nové realizace centrálního chlazení procesní vody, tak také jako doplnění, čí rekonstrukce starších chladících systémů. Vyjímečných výsledků v úsporách energie je dosahováno ruku v ruce s ostatními technologiemi chlazení Piovan, zejména v kombinaci s termochladiči řady Digitemp.

 

Technologie volného chlazení je jeden ze směrů, které Piovan představuje pro použití v oblasti výroby plastových dílů, společně s ostatními vysoce efektivními a ekologickými řešeními pro sušení, nasávání plastového granulátu, dávkování a nástroji řízení kvality jako je supervizní software.

 

Spolupráce mezi Piovan a Greiner Group přinesla díky úzké kooperaci řešení s výrazným přínosem směřujícím ke snížení energetické náročnosti. V segmentu výroby plastových dílů jsou konstantní produkce, optimalizované provozní náklady a efektivita základními hodnotami úspěchu. Toto všechno jsou hodnoty, které Greiner Group oceňuje u firmy Piovan, a které jsou nezbytné pro dosažení těch nejvíce ambiciózních cílů.

  • autor:
  • Piovan Central Europe GmbH
  • Piovan

    Piovan

    Peripherals, suction and storage systems for granulate, drying systems, mold dryers, dispensers, mills and waste crushers, tempering equipment for molds.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary