• Home
  • Features
  • Fotoreportáž z 11. ročníku odborných seminářů Trendy v plastikářském průmyslu 2022

Fotoreportáž z 11. ročníku odborných seminářů Trendy v plastikářském průmyslu 2022

Fotoreportáž z 11. ročníku odborných seminářů Trendy v plastikářském průmyslu 2022

On November 22-23, 2022, the 11th professional seminar from the series "Trends in the Plastics Industry" took place in Demänová at the Via Jasná hotel. In 2021, due to pandemic measures, the seminar was organized online. Therefore, the participants welcomed the opportunity to meet again in person, exchange their experiences and strengthen relations between small and large companies.

V roku 2021 sa pre pandemické opatrenia seminár organizoval on-line a jeho obsahom bola skôr prezentácia výstupov a možností výskumno-vývojových organizácií a fakúlt vysokých škôl pred podnikateľským sektorom. 10.ročník tak priniesol zaujímavé možnosti spolupráce medzi sektorom prevažne základného výskumu a podnikmi, ktoré hľadali možnosti nových projektov, ale aj partnerov na spoluprácu pre vývoj a testovanie nových produktov.

Účastníci seminárov v rámci cyklu Trendy v plastikárskom priemysle v roku 2020 odmietali on-line formu organizovania semináru, pretože práve tie semináre slúžia nie len na získavanie nových poznatkov ale slúžia aj na výmenu nových skúseností a kontaktov, upevňovanie vzťahov medzi veľkými firmami a segmentom malých a stredných firiem, medzi obchodnými firmami, vysokými školami a ostatnými firmami poskytujúcimi služby, ako pre plastikársky priemysel, tak pre priemysel v pridružených odvetviach.

Koncept 11.ročníka seminára sa zameral na oblasť, ktorú môžeme spoločným názvom nazvať ako „priemysel 4.0“. Semináre Trendy v plastikárskom priemysle sa organizujú tradične v novembri, pretože v októbri predchádzajú tento seminár veľtrhy, a to buď veľtrh FAKUMA alebo „K“, obidva organizované v Nemecku. Tento rok sa v októbri 2022 organizoval veľtrh „K“ v Dusseldorfe. Veľtrh „K“ sa realizuje raz za 3 roky, a je to jeden z najvýznamnejších veľtrhov v oblasti spracovania plastov a gumy, a to nie len v Európe ale aj vo svete. Preto úvod seminára bol koncipovaný tak, že v rámci témy, „Rozvojové tendencie v plastikárskom priemysle a kooperujúcich odvetviach“, vystúpili dvaja zástupcovia členských firiem, Ing. Juraj Majerský z firmy, Wittmann Battenfeld SK, s.r.o a MSc. Richard Martin Tekeľ z firmy Esox-plast, s.r.o.

Kým Ing. Juraj Majerský uviedol kľúčové zameranie veľtrhu „K“ – vysoké ceny energií a vstupných materiálov a zameral svoju prezentáciu na zaujímavosti v oblasti vstrekovacích strojov a periférií, Richard Martin Tekeľ, MSc. svoju prezentáciu zacielil  na inovácie a zaujímavé prezentácie firiem na veľtrhu “K“.

Ing. Juraj Majerský vo svojej prezentácii z veľtrhu pripomenul, že vystavované spoločnosti sa na svojich stánkov zaoberali obehovým hospodárstvom. V tejto oblasti boli v centre pozornosti recykláty, výrobcovia predstavovali svoje riešenia: systémy kontroly vstrekovania na minimalizáciu zmätkovitosti, ale aj riešenia príprav recyklátov. Znižovanie nákladov prezentovali spoločnosti najmä formou strojov so servopohonom pre hydraulické systémy, či plne elektrických strojov.

Richard Martin Tekeľ, MSc. uviedol, 3 zaujímavé riešenia, ktoré ho na veľtrhu zaujali, a vysvetlil účastníkom seminára o ich využitia do budúcnosti. Jednalo sa o 3D tlač veľkých plastových súčasti, riešenie súčasného využitia robota ako sústruhu, frézy a automatizácie. Tretie predstavené riešenie bol levitujúci dopravník Xplanar. Tento dokáže pracovať paralelne, to znamená že viacero procesných úkonov môže prebiehať súčasne a procesná logistika sa dá jednoducho a rýchlo meniť.

Obidvaja prezentujúci sa zhodli, že materiálové kompozity boli zaujímavým doplnkom ku všetkým zariadeniam na výstave. Ing. Juraj Majerský mal druhý deň seminára prezentáciu zameranú na „Budúcnosť vstrekovacích strojov na plasty“.  Jeho predikcia vychádza z niektorých premís: ako akceptácia recyklovaných materiálov spotrebiteľmi akceptovanie zníženej vizuálnej kvality výrobkov z plastov, vývoj vstrekovacích lisov prechádza tiež zmenami smerujúcimi k úsporným servomotorom a  strojom.

Fotoreportáž z 11. ročníka odborných seminárov  
  

Jednoznačne jedným zo smerov do budúcna je umelá inteligencia, kde potenciál na jej požitie je veľký. Zaujímavým aj vnemovým zážitkom bola prezentácia Ing. Ivana Kebíska, z firmy Yanfeng International Automotive Technlogy Slovakia, s.r.o., ktorý na seminári vystúpil s témou „Nové technologické dimenzie – zážitok užívateľa stredobodom inovácií“. Okrem predstavenia firmy a zamerania Yanfeng Technical Center Trenčín,  predstavil možno na prvý pohľad trošku futuristické riešenia pre interiéry automobilov, na druhej strane ale pripomenul, že tieto inovatívne interiéry nie sú len navrhované pre autonómne vozidlá, ale aj pre vozidlá riadené vodičom a už sa aj pre niektoré vozidlá v súčasnosti aplikujú. Celá prednáška mala za cieľ poukázať, že plastové komponenty, ako rôzne modifikácie plastových interiérových riešení tvoria základ pre inovácie aj v automobilovom priemysle. Aplikácia obehového hospodárstva musí byť akceptovaná aj v tomto sektore a priemysel spracovania plastov zostane aj do budúcnosti významným dodávateľom a partnerom pre výrobu automobilov.

Prezentácia Ing. Jakuba Kukučku z firmy i-industry na tému „Aditívna výroba v plastikárskom priemysle“ uviedla účastníkov seminára do technológie 3D tlače. Okrem predstavenia firmy, ktorá je v súčasnosti najväčšou výrobnou firmou s 3D tlačou v SR a ich služieb (3D tlač, 3D skenovanie, 3D dizajn, vákuové formovanie, vstrekovanie, gravírovanie, laserové rezanie, CNC obrábanie a vývoj a výroba produktov) Ing. Jakub Kukučka vysvetlil 3D tlačové technológie a ich využite napr. FDM- veľkoobjemové výrobky. Popisoval tiež unikátne technológie 3D tlače funkčných dielov s vysokou odolnosťou materiálu PA 12 pre veľké série a unikátne plnofarebné technológie 3D tlače funkčných dielov v plnofarebnom prevedení z materiálu PA 12. Vo svojej prezentácii uviedol niekoľko príkladov využitia 3D tlačených výrobkov pre rôzne typy priemyslu, služieb a zdravotníctvo, využitie pre ako prototypovú, tak sériovú výrobu výrobkov z plastov. Časť svojej prezentácie zameral aj na prezentáciu SLA technológie, ktorá sa ako unikátna laserová technológia využíva na 3D tlač funkčných dielov, foriem a výrobkov pre medicínu. Súčasťou seminára bola aj menšia výstavka produktov vyrábaných touto spoločnosťou prostredníctvom 3D tlače.

Fotoreportáž z 11. ročníka odborných seminárov  
  

Sériu prednášok pred prestávkou zavŕšil zahraničný hosť Ing. Aleš Hlavička, z firmy Radka International, s.r.o., ktorý sa vo svojej prednáške zameral ako jediný prezentujúci na seminári skôr na Využitie inovatívnych materiálov a ich prínos k zvýšeniu efektivity a zníženiu spotreby energií. Svoju prezentáciu zameral na jeden z najbežnejších konštrukčných termoplastov – polyamid 6 a jeho novú generáciu Durethan s extrémnou zatekavosťou. Nové typy PA6 tak ponúkajú kombináciu vlastností, kde hlavnou vlastnosťou je lepšia spracovateľnosti oproti bežným produktom. Ako v závere svojej prezentácie pripomenul p. Ing. Hlavička, že nová generácia materiálov s vysokou zatekavosťou vedie k efektivite výroby, zníženiu energetickej náročnosti a k nižšiemu opotrebeniu vstrekolisov a foriem, vplyvom zmenšeného tlakového namáhania funkčných súčastí.

Po prestávke prvý deň semináru pokračoval dvomi prezentáciami, pričom prvá z nich bola zameraná na tému „Skrátenie doby vývoja nástroja za pomoci automatizácie procesu“, ktorú prezentovali David Gajdůšek a Ing. Michal Krajčí z členskej firmy Technodat CAE-systémy, s.r.o. v závere ich prezentácie zhrnuli výhody riešenia CATIA Mould Tooling Design Engineering Solution, ktorý ponúka výkonné, flexibilné a vysoko prispôsobiteľné riešenia pri výrobe foriem. Od jednoduchých po zložité projekty poskytuje spôsoby, ako zvýšiť produktivitu návrhu, štandardizovať postupy návrhu nástrojov, automatizovať úlohy návrhu a pomáha pri rozhodovaní. V dôsledku toho prináša spoločnostiam vysokú pridanú hodnotu, napríklad aj tým, že minimalizuje riziko kritických situácií a redukuje čas návrhu vstrekovacej formy až o 60 % .Spoločnosť sa tak vyhne nákladným cyklom úprav vďaka návrhu hneď na prvýkrát, a tým že dodáva kvalitné nástroje zvyšuje svoju konkurenčnú schopnosť. Firma Technodat CAE –systémy, s.r.o. na svojich inštalovaných zariadeniach v prednáškovej miestnosti predstavila počas prestávok svoje software produkty publiku.

Posledná prednáška prvého dňa bola zameraná na vysvetlenie pojmu tribológia a tribotechnika, ako aj na popis súčasti tribotechnického servisu (Tribodiagnostika, analýza olejov, čistenie a filtrácia olejov, poradenstvo, fluid manažment, skladovanie a doprava), ktorý poskytuje členská firma OLEJÁRI, s.r.o. Túto predstavil Ing. Dušan Čellár v prednáške na tému Tribológia ako pomoc pri zefektívňovaní procesov výroby v plastikárskom a strojárskom priemysle.

Druhý deň prednášok sa niesol v duchu prednášok zameraných na „Nedeštruktívne metódy analýz 3D merania plastových dielov“, kde sa prezentujúci Ing. Vladimír Kokarda a Dr. Juraj Vagovský z členskej firmy Carl Zeiss Slovakia, s.r.o a Ing. Robert Navrátil z firmy 3Dees Industries,,s.r.o zamerali na portfólio riešenia pre kontrolu kvality plastových dielov, priemyselné využitie svetelnej mikroskopie, vysvetlili integrovaný proces aditívnej výroby so zameraním na kontrolu kvality, vysvetlili použitie svetelnej mikroskopie na analýzu kovových práškov, na laserom tavených dieloch. Vo svojich prezentáciách vysvetlili výhody optického 3D skeneru. Ten si mali možnosť aj naživo účastníci semináru pozrieť a vyskúšať. Posledná časť vystúpenia v rámci uvedenej témy sa zameriavala na kontrolu kvality plastových dielov s využitím počítačovej tomografie CT, kde sa preberali predovšetkým jej výhody.

Fotoreportáž z 11. ročníka odborných seminárov  
  

Druhý deň semináru po prestávke pokračoval prednáškou Ing. Jakuba Matouška a Ing. Michala Krajčího z členskej firmy Technodat CAE-systémy, s.r.o. na tému „Od konštrukcie plastových dielov po analýzu deformácií v jednom človeku“ a prednáškou Mgr. Štefana Vojteka z členskej firmy Arburg SK, s.r.o. na tému Meranie spotreby elektrickej energie. Vystúpenie Mgr. Štefana Vojteka sa zameralo na vysvetlenie technického štandardu EUROMAP 60.1, metodiku merania spotreby elektrickej energie a na výsledky meraní a vychádzalo z hesla „Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje“.

Prakticky zamerané vystúpenie plné príkladov vystriedala prednáška Ing. Evy Marsovej, z Úradu  pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na tému Tvorba technických noriem na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni. Okrem procesu tvorby technických noriem sa snažila prezentujúca zamerať aj na užitočné odkazy na linky, ktoré sú zaujímavé pre technickú prax a vysvetlila predmet činnosti TK 39 Plasty.

Počas celého seminára účastníci prezentujúcim priebežne kládli otázky, ktoré následne rozprúdili živú diskusiu. Viac ako 45 účastníkov seminára z výrobných firiem, obchodných a služby poskytujúcich firiem, vysokých škôl a ostatných organizácií z oblasti plastikárskeho priemyslu a pridružených odvetví sa 23.11.2022 rozišlo spoločným obedom. V prvý a druhý deň sa nadviazalo množstvo spoluprác v neformálnych diskusiách a poznatkovo posunulo účastníkov určite o krok vpred.  

  • autor:
  • Slovenský plastikársky klaster
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Interest association of independent legal entities and associated institutions in the field of plastics, consulting for chemical and rubber production, training, courses in plastics production.

PicturesYou might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary