• Home
  • Features
  • Faktum Design s.r.o. creates a new product design

Faktum Design s.r.o. creates a new product design

Faktum Design s.r.o. creates a new product design

Faktum Design s.r.o. - We understand design as a creative combination of aesthetics, functionality and technical solution. We use knowledge gained through many years of practice across the industrial spectrum. We are based on available facts, we use our art and talent to create a functional design of a new product.

Designérské a vývojové studio

Našim cílem ve Faktum Design s.r.o je vytvářet inovativní návrhy založené na racionálních technologických a ekonomických základech. Nejčastěni působíme v oblasti návrhu designu elektronických a elektrotechnických zařízení, vědeckých přístrojů, zdravotní techniky, krytování obráběcích strojů a výrobních celků. Při navrhování klademe velký důraz na propracování celkového konceptu po tvarové a funkční stránce. Eliminujeme tak slepé cesty ve vývoji a zkracujeme celkovou dobu přípravy výrobku. Hledáme jednoduché principy a funkční řešení. Zpracováváme konstrukční a výrobní dokumentaci.

Vývoj nového výrobku

Vývoj chápeme jako proces s cílem uvést na trh výrobek v kratším čase, s vyšší užitnou hodnotou a za nižší náklady. Naše řešení nejsou zatížena postupnou historií, dokáží tak zvýšit celkovou efektivitu a zkrátit inovační cyklus. Na základě navrženého designérského řešení připravujeme reálné konstrukční řešení výrobku. Naše zkušenosti vycházejí z dlouhodobé praxe s konstrukcí plastových výlisků, plechových dílů, odlitků a sestav. Máme úplnou kontrolu nad konstrukční fází a možnost maximálně ovlivnit výsledný design výrobku.

Nejčastěni působíme v oblasti vývoje mechanických částí elektronických a elektrotechnických zařízení, vědeckých přístrojů a zdravotní techniky. Realizujeme projekty od fáze vývoje konceptů až po dodávku fyzických prototypů. Naše partnery podporujeme i při řešení jednotlivých kroků, jako například ergonomických studií, studií proveditelnosti nebo variatních vývojových konceptů. Pro realizace vývoje využíváme výkonné návrhové technologie a moderní komunikační prostředky. Vyrábíme prototypy a ověřovací série výrobků. Dodáváme prototypové formy pro plastové díly.

 

faktum design s.r.o.

 

Realizace výroby

Na základě zpracované konstrukční a výrobní dokumentace dokončujeme vývoj produktu dodávkou prototypů a ověřovacích sérií. Pro realizaci využíváme vlastní prototypovou dílnu a nástrojárnu. To nám umožňuje rychle reagovat na případné změny v konstrukčním řešení v průběhu výroby prototypu. Při výrobě prototypů doplňujeme naše výrobní možnosti technologiemi aditivní výroby. Podle typu, velikosti a množství dílů používáme SLS, FMD a SLA technologie, doplněné o povrchové úpravy. Zejména pro oblast elektroniky a elektrotechniky vyrábíme a dodáváme prototypové a malosériové formy pro plastové díly včetně dodávky výlisků.

  • autor:
  • Faktum Design s.r.o.
  • Faktum Design s.r.o.

    Faktum Design s.r.o.

    Creative design in product design, mechanical engineering and electronics, design and development studio, production realization, tools workshop.You might also be interested 

Article archive