• Home
  • Features
  • ENGEL Company, presented at the International Engineering Fair in Nitra, a unique innovation from his workshop in the press-injection version ECODRIVE

ENGEL Company, presented at the International Engineering Fair in Nitra, a unique innovation from his workshop in the press-injection version ECODRIVE

ENGEL Company, presented at the International Engineering Fair in Nitra, a unique innovation from his workshop in the press-injection version ECODRIVE

Injection machine in ECODRIVE design combines the advantages of fully electric presses, with the benefits of hydraulic presses. ECODRIVE secret lies in the combination of constant hydraulic pump, driven by variable-speed servomotor.

Výsledkom tejto kombinácie, je množstvo pozitív:

•Energetická úspora – pohon čerpadla je v pohybe iba vtedy, keď vstrekovací lis vykonáva aktívnu pohybovú fázu. V neaktívnej pohybovej fáze (napr. čas chladenia) pohon úplne stojí, čím prakticky nespotrebováva elektrickú energiu

•Odstránenie potreby chladenia hydrauliky a predĺženie životnosti olejovej náplne sú sekundárne benefity, súvisiace s konceptom ECODRIVE

•Tichá prevádzka oproti klasickému pohonu asynchrónnym trojfázovým motorom

•Možnosť vybavenia ťahačmi hydraulických jadier, alebo hydraulickými tryskami sekvenčného vstrekovania  priamo „on board“ – bez potreby externého hydraulického agregátu

•Nízka prašnosť a odstránenie vírenia prachových častíc oproti klasickému asynchrónnemu elektromotoru s rebrovým chladením, umožňujú nasadenie tohto konceptu aj v cleanroom aplikáciách

•Program EKOGRAF – umožňuje získať detailný prehľad o aktuálnom príkone a spotrebe elektrickej energie v číselnom, ako aj grafickom výstupe

mastex  

Firma ENGEL, ponúka vstrekovacie lisy s pohonom ECODRIVE vo všetkých kategóriách lisov, s uzatváracími silami od 280kN do  6000kN pre modely ENGEL VICTORY, ako aj pre vyššie uzatváracie sily modelov ENGEL DUO.

Vystavený exponát ENGEL VC500/120 v kombinácii s robotom VIPER 20 a dopravníkom na veľtrhu zakúpila slovenská spoločnosť, s plánom produkovať na ňom presné výlisky  – vnútorné komponenty pre vodomery.

  • autor:
  • archív Mastex s.r.o.
  • MASTEX, spol. s r.o.

    MASTEX, spol. s r.o.

    ENGEL injection molding machines, industrial robots, production automation, peripherals, conveyor systems, manipulators.

PicturesYou might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary