• Home
 • Features
 • Easy and fast analysis of samples of polymers - spectrometer Alpha

Easy and fast analysis of samples of polymers - spectrometer Alpha

Easy and fast analysis of samples of polymers - spectrometer Alpha

Modern life is full of countless polymeric substances whose field of application is very extensive. Production of polymers is one of the most important sectors of the chemical industry and more connected and analysis necessary raw materials, additives, flame retardant materials and products. One of the fastest and most accurate methods for incoming inspection of raw materials and finished polymers infrared Fourier transform spectroscopy (FTIR).

FTIR spektroskopie poskytuje informace o identitě příchozích surovin, možných kontaminacích a jakosti produktů a může také určit neznámé vzorky. Během několika sekund lze zaznamenat vysoce kvalitní IR spektra; obvykle není nutná příprava vzorků a ušetří se i náklady na drahý spotřební materiál. Během pouhé minuty FTIR spektroskopie umožňuje určit vstupní surovinu nebo ověřit, že daný produkt odpovídá specifikaci. Stejně snadné je určení neznámého polymeru pomocí knihovny polymerů.


Přístrojové vybavení

Velmi kompaktní FTIR spektrometr ALPHA využívající moderní a pohodlnou metodu ATR, je robustní a cenově dostupný systém, který se velmi snadno obsluhuje. Jeho ergonomický upínací mechanizmus ovládaný jedním prstem umožňuje velice snadnou prezentaci pevných vzorků. Aby byl uživateli umožněn ničím nerušený přístup k měřící oblasti, přítlačný aplikátor lze otočit o 360°. Diamant ATR je značně robustní, chemicky netečný, a proto ideální materiál pro analýzu široké množiny vzorků (částečně vhodný i pro měření značně pohlcujících tmavých vzorků).

Spektrometr ALPHA poskytuje spolehlivé a reprodukovatelné údaje. Nepřetržitá on-line diagnostika spektrometru pomocí technologie PerformanceGuard™ zobrazuje stav přístroje v reálném čase. Stav přístroje (OQ/PQ) se ověřuje pomocí plně automatizovaných testovacích rutin s cílem zajistit permanentní činnost přístroje v rámci specifikace. Samotný měřicí proces je velmi komfortní díky speciálně navrženému softwarovému průvodci, který uživatele vede postupem analýzy.

Kombinace kompaktního a robustního FTIR spektrometru ALPHA se specializovaným softwarovým průvodcem, funkce aplikace OPUS pro rychlé porovnání s uloženými spektry a komplexní knihovna spekter tvoří spolehlivý a uživatelsky přívětivý systém pro analýzu polymerů. Uživatelsky definované metody pro rychlé porovnání se snadno nastavují, dokonce jen pomocí jednoho referenčního spektra. Proto je tato funkce ideálním nástrojem pro kontrolu surovin a zabezpečování jakosti výrobků. V případě vyhledání spektra v knihovně polymerů je určení vzorku neznámého polymeru záležitostí několika sekund.

FTIR spektrometr ALPHA s diamantovým ATR modulem nabízí rychlou a spolehlivou měřicí metodu.

analýza vzorků polymerů - spektrometr Alpha


Bližší informace na www.biopro.cz

 • autor:
 • O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary