• Home
 • Features
 • Easier orientation, much higher demands. Microsoft is changing the partner criteria

Easier orientation, much higher demands. Microsoft is changing the partner criteria

Easier orientation, much higher demands. Microsoft is changing the partner criteria

Microsoft has set stricter conditions for the entry of companies into the partner program. It is easier for the customers to choose a suitable supplier of IT solutions, but also significantly increased the pressure on the quality of (not only) Slovak partners. SOFTIP has already been included among the suppliers who have successfully met the new criteria.

Držiteľ doterajších 12 zlatých kompetencií získal po novom až 5 titulov Microsoft Solutions Partner z celkového počtu 6. A to hneď v rovnaký deň, ako Microsoft zverejnil nové podmienky, čím sa na Slovensku nemôže pochváliť žiadna iná spoločnosť. 

V praxi to znamená, že sa naň aj naďalej môžu s dôverou obracať firmy, ktoré hľadajú partnera pre cloudové riešenia Microsoft spadajúce do oblastí:

 • Data & AI │ Azure – riešenia v oblasti manažmentu dát a umelej inteligencie,
 • Digital & App Innovation │ Azure – digitálne riešenia a inovácie aplikácií v cloude,
 • Infrastructure │ Azure – migrácia kľúčových infraštruktúrnych komponentov do cloudu Microsoft Azure,
 • Modern Work – zvýšenie produktivity a moderná spolupráca zamestnancov  pomocou Microsoft 365 / Office 365,
 • Security – riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti na ochranu podnikov pred online hrozbami.

Vo všetkých je SOFTIP Microsoft Solution Partnerom, získal teda veľmi vysoké bodové hodnotenia v súčte troch kategórií – Performance (Výkonnosť), Skilling (Zručnosti) a Customer Success (Úspech zákazníkov), pre každú z uvedených designácií. 

Čo to v praxi znamená?

„Microsoft sleduje počet nových zákazníkov za posledných 12 mesiacov v danej oblasti. Čo je dôležité, zohľadňuje nielen prírastky, ale aj ich úbytky a v prípade SOFTIPu potvrdil, že máme bohaté skúsenosti z množstva nasadených riešení,“ vysvetľuje Ján Schwarz, technický riaditeľ SOFTIPu a riaditeľ divízie Cloud Enterprise Solutions.

SOFTIP: inovatívne komplexné IT riešenia pre priemysel 
 Ján Schwarz, technický riaditeľ SOFTIPu a riaditeľ divízie Cloud Enterprise Solutions

 

Ďalej sa hodnotí kvalifikácia partnera prostredníctvom získaných certifikácií – čo je dôkazom jeho investícií do potrebných školení a certifikácií zamestnancov. No a v tretej kategórii sa zameriava na osvojenie technológií u zákazníkov, meraný rastom využitia technológií (usage) a počtom nasadených riešení. Podmienkou je získať minimálne 70 bodov zo 100 možných pre každé oprávnenie zvlášť, s tým, že body musí partner získať v každej kategórii.

„Som veľmi hrdý, že sme potvrdili vysoký štandard našich služieb aj expertov. Môže tak ďalej pokračovať dlhoročné partnerstvo s jednou z najväčších a najvýznamnejších technologických spoločností na svete. Udržať si získaný status bude síce náročnejšie ako v minulosti, no verím, že sa nám to aj v spolupráci s našimi zákazníkmi bude dariť,“ povedal Schwarz.

Aktuálny nositeľ ocenenia Microsoft Partner of the Year 2022 v kategórii víťazi krajín / regiónov disponuje okrem najnovšieho titulu Microsoft Solutions Partner navyše aj štyrmi rozšírenými špecializáciami pre cloudové nástroje na platforme Microsoft. Tie sú ďalším potvrdením líderskej pozície SOFTIPu v oblasti zavádzania inovatívnych zákazníckych riešení v cloude.

SOFTIP: inovatívne komplexné IT riešenia pre priemysel 
Tím divízie Cloud Enterprise Solutions spoločnosti SOFTIP

 

Microsoft Cloud Partner Program

Nový partnerský program nahradil doterajšiu schému Microsoft Partner Network. Jej dlhý a pestrý zoznam kompetencií už zákazníkom komplikoval hľadanie skúseného dodávateľa pre oblasť, ktorá je predmetom ich záujmu. Nový program má priniesť zjednodušenie tohto zložitého systému.

Doterajších 18 kompetencií nahradilo 6 oprávnení tzv. Designations. Okrem vyššie spomenutých, ktorých držiteľom je SOFTIP, medzi ne patrí aj titul Microsoft Solutions Partner for Business Applications.

Program je účinný od 3. októbra 2022.

 • autor:
 • SOFTIP, a.s.
 • SOFTIP, a.s.

  SOFTIP, a.s.

  Design, implementation and development of software solutions for optimising production and logistics processes. Management Information Systems. System services.

  • www.softip.sk
  • Krasovského 14, Bratislava – mestská časť Petržalka


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary