• Home
  • Features
  • Direct injection of long fibers: new opportunities for the production of stronger, lighter plastics

Direct injection of long fibers: new opportunities for the production of stronger, lighter plastics

Direct injection of long fibers: new opportunities for the production of stronger, lighter plastics

In general, the longer the fibers are injected, the better mechanical properties of the moldings receive. Direct injection of long glass fibers, however, until recently, could not be made due to the limitations of the material preparation and dosing, but also for the nature of the granules. You can make this procedure with the new injection system for machines with locking force up to 4000 kN to be taken by the company introduced last year together and Süddeutsches Arburg Plastic - Zentrum (SKZ) on international Fakuma. In this system, the fibers are added directly to the melt side filler at the injection unit.

Nahrazování kovů plasty
Prostřednictvím takto zpracovávaných skleněných vláken tak lze opět pokročit o krok dále v nahrazování kovů plasty a lehkými konstrukcemi, což jsou v dnešní době klíčové výrobní koncepty. Vycházejí z požadavků na snižování hmotnosti výrobků při zachování tuhosti původních materiálů. Poptávka po těchto materiálech přichází zvláště od dodavatelů automobilů, kteří je využívají při výrobě součástek, na něž při provozu působí velké síly. Jedná se například o kryty na airbagy, řadicí páky nebo úložiště pro autobaterie, které se vyrábějí z granulátu s dlouhými vlákny, jenž je v současné době na trhu dostupný. Původní délka těchto vláken je obyčejně okolo 12 milimetrů. Problém však tkví v tom, že vlákna se v důsledku sil působících při mísení výrazně zkracují. Jejich nahrazení delšími skleněnými vlákny však dosud nebylo možné nejen kvůli způsobu přípravy materiálu a dávkování, ale také kvůli povaze samotného granulátu.

 

Obr. 1 
Plasty a lehké konstrukce se uplatňují především v automobilovém průmyslu 

Vstřikování dlouhých vláken
Řešení těchto problémů přináší lisování za pomoci přímého vstřikování dlouhých vláken. Dlouhá skleněná vlákna jsou do směsi v plastikačním válci lisovacího stroje vpravována za sebou. Tento nový výrobní proces byl poprvé představen loni na mezinárodním veletrhu Fakuma. Demonstroval jej stroj Allrounder 820 S, který vyrábí kryty na airbagy ve formě s dvěma dutinami. Pro práci s dlouhými vlákny se používá dvouvrstvé boční plnění. V první fázi je plastový granulát nataven, ve fázi druhé se pak přidají skleněná vlákna a materiál je homogenizován. Plnění probíhá automaticky prostřednictvím dvouosého bočního plniče od společnosti Coperion, který je umístěn na plastikačním válci a v zásadě pracuje stejným způsobem jako dvouhřídelový vytlačovací lis. Svazky skleněných vláken jsou vpravovány do rotujícího řezacího zařízení od společnosti Wolfangel, které se nalézá nad prostorem bočního plniče. Řezací zařízení krájí prameny skleněných vláken na specifické délky. Jeho nastavení probíhá tak, že se změní vzdálenost mezi břity. Takto nařezaná vlákna se pak vstřikují do plastikačního válce prostřednictvím bočního plniče. 

 

Obr. 2 
Nový výrobní proces poprvé demonstroval stroj Allrounder 820 S 

Výhody
Přidávání dlouhých vláken do tekuté směsi na přední straně vstřikovací jednotky má řadu výhod: mechanické zkrácení vláken během dávkování se výrazně snižuje a délka vláken, jejich množství a kombinace materiálů mohou být individuálně voleny. V neposlední řadě znamená tato technologie také nezanedbatelnou finanční úsporu.

  • autor:
  • Arburg spol. s r. o.
  • ARBURG spol. s.r.o.

    ARBURG spol. s.r.o.

    Injection molding machines, injection molding machines, two-component injection moulding, accessories for plastics, production automation, additive production, conveyors for raw materials, peripherals, robotic systems.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary