• Home
  • Features
  • DENIOS: How to properly store dangerous substances?

DENIOS: How to properly store dangerous substances?

DENIOS: How to properly store dangerous substances?

Do you use substances dangerous for the environment, the health of employees or pose a fire risk in your activity? In that case, you must ensure by law that the storage and handling of these substances do not endanger the environment and the health of people and prevent the occurrence of fire.

Spoločnosť DENIOS sa už viac ako 30 rokov zaoberá vývojom a výrobou produktov pre bezpečnú manipuláciu a skladovanie chemikálií, pohonných hmôt, olejov, horľavých látok, odpadov a iných nebezpečných látok. Kompletný program produktov zahŕňa širokú škálu ponúkaných riešení – od záchytných vaní z ocele, plastu alebo nerezu, podlahových záchytných vaní a regálov, cez sypké a textilné sorbenty, čerpadlá na nebezpečné látky, bezpečnostné skrine, až po veľké skladovacie kontajnery, ktoré je možné umiestniť na voľnom priestranstve aj vo vnútri budovy. Dlhoročné know-how firmy DENIOS sa tiež odráža v ponuke individuálnych projektov, ktoré sú navrhované a konštruované odborne školenými projektantmi a technikmi vo vzájomnej súčinnosti so zákazníkom, aby výsledný produkt presne zodpovedal požiadavkám a potrebám zákazníka a zároveň spĺňal všetky legislatívne požiadavky.

Legislatívne požiadavky na skladovanie nebezpečných látok je možné v praxi jednoducho splniť pomocou špeciálnych produktov zabraňujúcich únikom nebezpečných látok. Pokiaľ však predsa len k nejakému tomu úniku dôjde, existujú spoľahlivé prostriedky, ktoré zamedzujú ďalšiemu šíreniu uniknutých kvapalín a ktoré sú tak nápomocné k zníženiu následkov vzniknutej havárie.

Záchytné vane DENIOS

Základným produktom pre bezpečné skladovanie nebezpečných látok, ktorý by nemal chýbať v žiadnom podniku, kde sa nebezpečné látky používajú, je záchytná vaňa. Záchytné vane spoľahlivo zachytia uniknuté nebezpečné látky a poskytnú tak dostatočnú ochranu. Pri nákupe záchytnej vane si treba dopredu stanoviť určité kritériá, podľa ktorých budete vhodnú záchytnú vaňu vyberať. Jedným z týchto kritérií je dostatočný záchytný objem. Záchytný objem záchytnej vane stanovuje Zákon o vodách č. 364/2004 Z. z. vo väčšine prípadov podľa všeobecného pravidla, kedy musí byť zvolená záchytná vaňa schopná zachytiť aspoň 10 % celkového skladovaného množstva kvapalín, minimálne však 100 % objemu najväčšej uskladnenej nádoby. Neopomenuteľnou prednosťou oceľových záchytných vaní DENIOS je bezpochyby fakt, že veľká väčšina DENIOS záchytných vaní z ocele disponuje certifikovanou tesnosťou, ktorú je možné brať ako záruku jej absolútnej nepriepustnosti.

Materiál, z ktorého by mala byť záchytná vaňa vyrobená, závisí od miesta použitia záchytnej vane a tiež druhu nebezpečnej látky, ktorá má byť nad záchytnou vaňou skladovaná. Oceľové záchytné vane sú najlepšou voľbou na skladovanie olejov a iných kvapalín na báze uhľovodíka, sú veľmi odolné a sú k dispozícii buď v lakovanej alebo zinkovanej verzii. Agresívne chemické látky, ako sú napríklad kyseliny a lúhy, budú naopak bezpečne uskladnené nad plastovou záchytnou vaňou, ktorá je vyrobená z vysoko odolného polyetylénu. Samostatnou kapitolou sú špeciálne záchytné vane z nerezovej ocele, ktoré sú používané na skladovanie niektorých vysoko koncentrovaných kyselín či vysoko agresívnych chemických látok. Nerezové záchytné vane tiež nájdu svoje uplatnenie v potravinárskom priemysle.

Bezpečné skrine na nebezpečné látky

Ak potrebujete zaistiť kontrolovaný prístup k uskladneným chemikáliám či horľavinám, môžete tieto nebezpečné látky bezpečne uskladniť v bezpečnostných skriniach na nebezpečné látky. Skrine na nebezpečné látky majú oproti záchytným vaniam tú výhodu, že sú uzamykateľné, takže pri uložených nebezpečných látkach nemá prístup každý. Tiež skrine na nebezpečné látky sú vyrábané v rôznych prevedeniach, výber vhodnej skrine na nebezpečné látky vždy záleží na druhu nebezpečnej látky, ktorú potrebujete uskladniť.

Na bezpečné skladovanie agresívnych chemikálií, ako sú kyseliny a lúhy, sú určené špeciálne skrine vyrobené z vysoko odolného polyetylénu. Ďalším variantom pre bezpečné skladovanie agresívnej chémie sú ekologické skrine vyrobené z ocele, ktoré však musia byť vybavené plastovou vložnou vaňou. Na skladovanie neagresívnych chemikálií a jedov skvele poslúžia chemické skrine. Ani skrine na chemikálie a ani skrine na kyseliny a lúhy nie sú však určené na skladovanie horľavín. Na tento účel sú určené bezpečnostné skrine s požiarnou odolnosťou.

 

DENIOS - skladovanie nebezpečných látok
 

Pri skladovaní horľavín, ktoré sú väčšinou zároveň aj látkami nebezpečnými pre životné prostredie, je nutné zohľadniť aj bezpečnostné požiadavky vyplývajúce z predpisov týkajúcich sa požiarnej prevencie a ochrany. Pre správne a bezpečné skladovanie horľavín slúžia bezpečnostné skrine s požiarnou odolnosťou, ktoré predstavujú spoľahlivé riešenie na prevenciu vzniku požiaru. Tieto protipožiarne skrine predstavujú odvetrávaný priestor na bezpečné skladovanie horľavín. Požiarne odolné skrine sa používajú predovšetkým na skladovanie menšieho množstva horľavých látok v súlade s európskou normou STN EN 14470-1 a je možné ich umiestniť priamo v prevádzkach, kanceláriách či laboratóriách. Bývajú odvetrávané mimo budovy samostatnou ventiláciou alebo ich možno vybaviť uhlíkovým filtrom.

Všetky protipožiarne skrine DENIOS zodpovedajú norme STN EN 14470-1 a sú dodávané s certifikovanou požiarnou odolnosťou 30 alebo 90 minút. Ak dôjde v najhoršom prípade k požiaru, táto požiarna odolnosť poskytne dostatok času ako personálu na bezpečné opustenie pracoviska, tak hasičom na uhasenie požiaru. Protipožiarna skriňa poskytuje tiež ochranu uskladnených látok pred explóziou v dôsledku ich prehriatia spôsobenému požiarom.

Vyššie uvedené vlastnosti protipožiarnych skríň od DENIOSu sú testované a doložené platnou certifikáciou, ktorá je zárukou ich špičkovej kvality. K bezpečnostným skriniam DENIOS je možné vyžiadať ďalšie služby v podobe pravidelnej údržby a vykonávania pravidelných autorizovaných bezpečnostno-technických prehliadok, ktoré by mali byť podľa požiadavky zákona a odporúčania výrobcu vykonávané 1x ročne.

Vyššie uvedené vlastnosti protipožiarnych skríň od DENIOSu sú testované a doložené platnou certifikáciou, ktorá je zárukou ich špičkovej kvality. K bezpečnostným skriniam DENIOS je možné dojednať ďalšie služby v podobe pravidelnej údržby a vykonávania pravidelných autorizovaných bezpečnostno-technických prehliadok, ktoré by mali byť podľa požiadavky zákona a odporúčania výrobcu vykonávané 1x ročne.

DENSORB sorbenty pre čisté pracovisko

Občas, aj napriek všetkej opatrnosti, k nejakému tomu úniku nebezpečnej látky mimo záchytnú vaňu pri manipulácii s kvapalinami napriek tomu dôjde. Ako vyriešiť takúto situáciu? So všetkým si hravo poradia DENSORB sorbenty a havarijné sady! V prvom rade je potrebné zastaviť ďalší únik nebezpečnej látky a zabrániť jej šíreniu. Tento krok je obzvlášť dôležitý predovšetkým vtedy, ak dôjde k úniku blízko kanalizačnej vpusti či na frekventovanom mieste. Potom nasleduje samotné upratovanie.

Treba ešte podotknúť, že sa sorbenty delia na hydrofóbne sorbenty, ktoré odpudzujú vodu a sú teda ako stvorené na odstránenie olejov z vodnej hladiny, a na hydrofilné sorbenty, ktoré absorbujú akékoľvek kvapaliny, ktoré im prídu do cesty, teda oleje, uhľovodíkové kvapaliny chemické látky, ale aj vodu.

Ako je známe, šťastie praje pripraveným a to isté platí aj v tomto prípade. Takže, ak vo vašej firme nechýbajú vhodné sorbenty alebo rovno špeciálna havarijná sorpčná sada, máte z polovice vyhrané! DENSORB havarijné sady obsahujú, podľa prevedenia, popri rôznych druhoch sorbentov aj utesňovacie pomôcky na utesnenie kanalizačných vpustí a odpadov, či plávajúce norné steny na použitie na vodných tokoch a ďalšie užitočné pomôcky pre prípad nehody. Havarijná sada sorbentov obsahuje sorbenty ako na ohraničenie uniknutej kvapaliny, aby sa nemohla ďalej šíriť, tak aj sorbenty na následné upratovanie úniku. Na ohraničenie úniku sú vhodné sorbenty v tvare hadov, pomocou ktorých ľahko „obkľúčite“ uniknutú kvapalinu. Potom nastáva čas na jej likvidáciu pomocou ďalších sorbentov. Na upratovanie ohraničeného úniku sa používajú sypké sorbenty či textilné sorbenty, najčastejšie v podobe sorpčných rohoží či rolí.

Viac informácií k záchytným vaniam, sorbentom, skriniam na nebezpečné látky a ďalším produktom spoločnosti DENIOS nájdete na webových stránkach spoločnosti DENIOS.

  • autor:
  • DENIOS s.r.o.
  • DENIOS s.r.o.

    DENIOS s.r.o.

    Shelves, shelving systems - Storage technology, plastic packaging, magnets, magnetic separators, health and safety, plastic tanks, plastic containers.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary