• Home
 • Features
 • Decline in production vehicles in the Czech Republic in the 2nd quarter decreased

Decline in production vehicles in the Czech Republic in the 2nd quarter decreased

Decline in production vehicles in the Czech Republic in the 2nd quarter decreased

In the Czech Republic in the first half of 2013 were produced a total of 589,076 units of road vehicles, as compared to the same period in 2012 represents a decrease in total production of vehicles of 12.83%. Reduction of production is lower than was reported for the first quarter, when it stood at 17.90%.

Osobních automobilů bylo vyrobeno celkem 575 835 ks. Oproti údaji za 1. čtvrtletí, kdy byl zaznamenán pokles výroby o 18,14%, se vývoj v 2. čtvrtletí postupně zlepšoval a za 1. pololetí se celkový pokles výroby snížil na 13,09%. Porovnání mezi pololetími roku 2013 a 2012 je však do značné míry ovlivněno tím, že až do května 2012 docházelo v porovnání s rekordním rokem 2011 k růstu produkce.

K poklesu produkce mezi roky 2013 a 2012 došlo u všech tří automobilek (ŠKODA Auto, HMMC Nošovice a TPCA Kolín), jejich podíly na celkové produkci se však oproti konci roku 2012 změnily jen nepatrně. Podíl ŠKODA Auto na celkové výrobě osobních automobilů v ČR činí 55,07 % (za rok 2012 to bylo 55,89%), u HMMC Nošovice je to 27,04% (za minulý rok 25,81%) a podíl TPCA Kolín činí 17,89 % (vloni 18,30%).

   Porovnání vývoje výroby - rok 2012 / 2011 a rok 2013 / 2012


K výraznému poklesu došlo u nákladních vozidel, kterých bylo v souhrnu vyrobeno o  47,41 % méně než za 1. pololetí loňského roku.  Celkem byla vykázána výroba 386 ks nákladních automobilů, z toho 382 ks ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. (nárůst výroby u této značky činí více než 70%).

Dále bylo v ČR vyrobeno 1 423 autobusů, což představuje pokles o 3,66%. Rovněž v této kategorii vozidel se podíl dvou hlavních výrobců zásadním způsobem nemění (IVECO BUS cca 85 % a SOR 13%).

Motocyklů bylo za 1. pololetí 2013 vyrobeno 839 ks, to je o 455 ks méně než ve stejném období roku 2012 (pokles výroby o 35,16 %). Výroba motocyklů v ČR je představována značkou JAWA.

V kategorii velkých přípojných vozidel (kat. O3 a O4) byl v souhrnu zaznamenán pokles výroby o 17,36% (celkem bylo v daném období vyrobeno 652 přívěsů a návěsů). Na celkové produkci této kategorie vozidel se podílejí dva tuzemští výrobci – firma PANAV (s podílem přes 26% a firma SCHWARZMÜLLER (podíl téměř 74%).

Naopak ve výrobě přípojných vozidel kat. O1 a O2 došlo ke zvýšení produkce na 9 941 ks, což je o 11,31% více než v roce 2012. Tuto kategorii vozidel reprezentuje firma AGADOS.


Pro případné další informace kontaktujte:

Sdružení automobilového průmyslu, Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Ing. Antonín Šípek
tel. 221 602 982
e-mail: sapsip@autosap.cz
www.autosap.cz

 • autor:
 • Ing. Antonín Šípek


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary