• Home
  • Features
  • Interior lighting is important for your health and your wallet

Interior lighting is important for your health and your wallet

Interior lighting is important for your health and your wallet

Among the most common parameters when choosing windows are thermal insulation ability, sound and light permeability. Most people focus mainly on how light will affect the internal temperature in the home.

Faktom však je, že dostatok prirodzeného svetla je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie, a to najmä  v jesennom a zimnom období, kedy sa dni rýchlo skracujú a prirodzeného svetla ubúda. Aké typy svetla existujú, koľko ho potrebujeme a ako na denné osvetlenie budov myslia slovenské normy?

Poznáte to – keď sa ukáže slnko, zlepší sa vám nálada a máte viac energie. Nie je to náhoda. Svetlo totiž ovplyvňuje biorytmus, zvyšuje výkon a pozitívne vplýva na našu psychiku. Je však rozdiel, či ide o svetlo umelé alebo prirodzené, pretože niektoré pozitívne vlastnosti sú vlastné iba dennému svetlu. Preto je z hľadiska komfortu bývania aj nášho zdravia vhodné venovať zvýšenú pozornosť  aj voľbe veľkosti okien aj dverí a ich optimálnemu zaskleniu.

Typy svetla a farebnosť

Z fyzikálneho hľadiska je svetlo viditeľnou časťou elektromagnetického žiarenia, ktoré nás obklopuje. V skutočnosti vedome vnímame iba časť tohto žiarenia: vlnové dĺžky medzi 380 a 780 nanometrami (nm). Čokoľvek mimo tohto spektra nie je pre ľudské oko viditeľné. To platí pre krátkovlnné gama, röntgenové a UV žiarenie, rovnako ako pre dlhovlnné infračervené lúče, radarové a rádiové vlny. Slnečné svetlo však obsahuje všetky tieto druhy a pre ľudský organizmus je nevyhnutné celé jeho spektrum.

Aby bolo možné rozlišovať medzi viditeľným rozsahom typov svetla, bola zavedená špecifikácia teploty farby v kelvinoch (K), kde sa spektrum pohybuje od 1 000 do 8 000 K. Ako príklad uvádzame niektoré hodnoty:

TEPLOTY FARIEB SVETLA V KELVINOCH

Teplá biela farba svetla

Neutrálna biela farba svetla

Studená biela farba svetla

Sviečka: 1 500 K

Denné svetlo: 5 000 K

Obloha (aj keď je zatiahnuté): 6 500 K

Žiarovka: 2 700 K

 

 

Denné svetlo pre viac zdravia a pohodlia

Denné svetlo je základom psychickej aj fyzickej pohody. Napríklad, pôsobením priameho UV slnečného žiarenia organizmus produkuje vitamín D – známy aj ako „hormón šťastia“. Ten ovplyvňuje viacero pochodov v ľudskom tele, vrátane emócií, nálady, pamäte, spánku, bolesti, žilového systému, a dokonca aj chuti do jedla.

Človek by mal v ideálnom prípade absorbovať biele svetlo všetkých vlnových dĺžok (s teplotou presahujúcou 5 000 Kelvinov) aspoň dve hodiny denne. Väčšinu dňa však netrávime vonku, a tak je veľkou výhodou, že nám optimálne umiestnenie okien a kvalitné zasklenie s maximálnou priestupnosťou svetla umožňujú vyťažiť z prirodzeného svetla maximum aj v interiéri.

„Celkovú presklenú plochu je možné ovplyvniť aj výberom rámu. Napríklad dizajnové prevedenie systému zdvižne posuvných dverí VEKAMOTION 82 MAX ponúka pevné krídlo s vnútornou pohľadovou šírkou iba 28 mm, čo maximalizuje zasklenú plochu. Navyše, jedinečná konštrukcia umožňuje prekryť skoro celý rám omietkou, a tým docieliť takmer bezrámový vzhľad,“ približuje možné riešenie Milan Klepsa, zástupca spoločnosti VEKA, ktorá je popredným svetovým výrobcom plastových profilov okien a dverí triedy A.

Čo na osvetlenie v interiéri hovorí norma?

Svetlo je natoľko dôležité, že sa mu  aj slovenská legislatíva venuje celú jednu normu – konkrétne STN 73 0580-2:2000-10 Denné osvetlenie budov. Normované osvetlenie sa počíta v luxoch a udáva hustotu svetelného toku na osvetlenom povrchu. Na tento účel sa berie do úvahy svetelný tok, uhol lúča, vzdialenosť a intenzita svetla. Aby sa dosiahli čo najlepšie hodnoty luxov, počas plánovania budovy je simulované umiestnenie okien a dopad svetla. Podľa STN 73 0580-2:2000-10 sú rozhodujúce nasledujúce faktory:

  • Veľkosť presklených plôch – čistá plocha skla: minimálna veľkosť okna je 20 až 25 % podlahovej plochy.
  • Stupeň prestupu svetla: závisí od zasklenia, pre slnečné svetlo by malo byť čo najpriehľadnejšie.
  • Zatienenie spôsobené izoláciou a vonkajšou stenou: veľkosť profilov rámu aj okolité konštrukcie budovy ovplyvňujú dopad svetla do okien. Tieto faktory je potrebné vziať do úvahy aj pri plánovaní.
  • Minimálne požiadavky na úroveň osvetlenia denným svetlom: v priebehu roka musí byť na polovici referenčnej plochy dosiahnutá úroveň osvetlenia 300 luxov počas  polovice hodín denného svetla a úroveň osvetlenia 100 luxov nad 95 %.

Architekti, projektanti alebo výrobcovia okien tak môžu zistiť, kde v budove dosahujú moderné okenné systémy v kombinácii s typom zasklenia optimálny podiel denného svetla. Napríklad okná, ktoré sú inštalované v stropných konštrukciách, dokážu rozjasniť miestnosti svetlom, ktoré by bočnými oknami len ťažko preniklo.

Z tohto prístupu profituje nielen vaše zdravie, ale aj peňaženka, pretože ušetríte za umelé zdroje svetla aj náklady za energie. 

  • autor:
  • VEKA


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary