• Home
 • Features
 • Corrections and innovation in electrical equipment of machines by KONEL Ltd.

Corrections and innovation in electrical equipment of machines by KONEL Ltd.

Corrections and innovation in electrical equipment of machines by KONEL Ltd.

KONEL Company Ltd. for many years successfully carried out one of their activities - repair, renovation and innovation for a wide range of machinery and equipment for plastics processing.

První opravy a inovace prováděla firma KONEL s.r.o. hlavně v části elektrického vybavení strojů, v současné době rozšířila svou činnost na celý stroj (včetně hydraulických a pneumatických obvodů). V oblasti elektrického vybavení se jedná hlavně o aplikace moderních programovatelných automatů (náhrada reléových zapojení nebo náhrada starších typů elektronických řízení). Stroje jsou po opravě nebo inovaci dokonalejší (chytřejší). Jsou buď plně automatické, nebo pracovníkům poskytují mnohem více informací o probíhající technologii.

Velmi často proběhne inovace všech strojů na dílně a pomocí vizualizačního programu může technolog současně sledovat celou skupinu strojů a zařízení na PC. Činnost celé dílny je kompletně monitorována a všechny nutné hodnoty archivovány pro pozdější vyhodnocení (například při závadách nebo reklamacích). V mnoha případech výstupy z vizualizačního programu poskytují i další informace (dodržování technologické kázně, využití strojového času).

Firma KONEL s.r.o. se může prezentovat konkrétními aplikacemi na strojích ENGEL, BATTENFELD, DESMA a dalších a to jak ve velkých společnostech - Gumárny zubří, TON, FORSCHNER, tak u řady drobných výrobců. Na obrázcích 1 a 2 je znázorněna skříň řízení vstřikolisu před opravou a na obrázku 3 a 4 po opravě.

Obr. č.1

skrin rizeni vstrikolisu pred opravou1


Obr. č. 2

skrin rizeni vstrikolisu pred opravou2


Obr.č.3

skrin rizeni vstrikolisu po oprave1


Obr.č.4

skrin rizeni vstrikolisu po oprave2


Reléové zapojení a regulátory teploty jsou nahrazeny malým programovatelným automatem, který provádí všechny činnosti spojené s řízením chodu stroje a současně reguluje čtyři místa proti původním dvěma.

Původní skříň řízení s elektronickými řídícími obvody, která řídí jeden vulkanizační lis.

puvodni skrin rizeni s elektronickymi ridicimi obvody vulkanizacni lisOpravená skříň s programovatelným automatem, který současně pracuje i jako regulátor teploty pro šest míst  a řídí dva vulkanizační lisy.

opravena skrin s programovatelnym automatem


Ukázka nových hydraulických rozvodů.

nové hydraulické rozvodyKONEL s.r.o.
www.konel-zlin.cz

 

 • autor:
 • Ing. Vlastimil Šimoník


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary