BaXx lifting magnet from Selos Company, Ltd.

BaXx lifting magnet from Selos Company, Ltd.

Magnetic systems from Selos products are of permanent magnets, which are mainly used in industry.

Sú rozdelené podľa účelu, na ktorý sú jednotlivé systémy určené:

-         magnety na zdvíhanie a prenášanie feromagnetických bremien

-         magnetické upínače na brúsenie

-         kruhové magnetické upínače

-         magnetické upínače na frézovanie

-         magnetické vŕtacie súpravy

-         magnetické pomôcky pre zváranie

-         magnetické systémy pre odmagnetovanie

-         magnetické náradie

 

Bremenové magnety sú magnetické systémy, ktoré slúžia na prenášanie feromagnetických bremien. Z hľadiska ich funkcie a použitia ich môžeme rozdeliť do niekoľkých podskupín:

-         ručné bremenové magnety

-         batériové bremenové magnety

-         ručné magnety

-         šrotové elektromagnety

 

BaXx 
  

Inovovaný rad permanentných bremenových magnetov BaXx prichádza s nasledovnými výhodami:

  • s dvojitým magnetickým obvodom a teda s veľkou magnetickou silou
  • masívna konštrukcia magnetu
  • bezpečné, obojručné ovládanie
  • odnímateľné závesné oko
  • minimalizovaná hmotnosť magnetov
  • znížená momentová sila pri zapnutí magnetu
  • vysoká bezpečnosť: koeficient >3
  • Záruka 5 rokov

 

Parametre BaXx:

Tabuľka 
  
  • autor:
  • Ing. Kamil Lipták


You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary