• Home
 • Features
 • AMPER 2016 will open new horizons in the field of electrical engineering

AMPER 2016 will open new horizons in the field of electrical engineering

AMPER 2016 will open new horizons in the field of electrical engineering

Dozens of engineering disciplines and lectures, hundreds of exhibitors and exhibits, thousands of business meetings, tens of thousands of visitors and exhibits.

Aj takto sa dajú stručne zhrnúť základné atribúty, ktoré každým rokom opakovane potvrdzujú najväčšiu udalosť na poli elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia v stredoeurópskom regióne – veľtrh AMPER. Pripravovaný 24. ročník tohto sviatku všetkých odborníkov, obchodníkov a profesionálov v odbore, sa bude konať od 15. do 18. marca 2016 v moderných halách P, F a V brnenského výstaviska.
 

Amper 2016 
  

Veľtrh AMPER je nielen miestom, kde sa prelína ponuka s dopytom po tovaroch a službách v odbore, ale aj vstupnou bránou mladých začínajúcich firiem do vyšších obchodných kruhov, rovnako ako príhodnou zámienkou dôležitých spoločenských stretnutí. To je samo o sebe pádnym dôvodom, prečo mať svoju vlastnú firemnú expozíciu na veľtrhu AMPER. Pre nadchádzajúci ročník pripravujú organizátori zo spoločnosti Terinvest tradičné služby pre vystavovateľov a návštevníkov. Ani tento rok nebude chýbať súťaž o najprínosnejší exponát veľtrhu Zlatý AMPER. Vystavovatelia sa už teraz môžu prihlásiť so svojimi produktmi do súťaže a uchádzať sa o toto prestížne ocenenie udelené hodnotiacou komisiou, ktorá je zložená z popredných odborníkov v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Tak ako každý rok, bude aj v roku 2016 pripravený bohatý sprievodný program, ktorý bude prebiehať po celú dobu konania veľtrhu. To najnovšie z odboru budú prezentovať i samotní vystavovatelia vo svojich expozíciách.
 

Amper 2016 
  

V rámci sprievodného programu sa môžete tešiť na dve významné novinky, ktoré umožnia veľtrhu AMPER byť ešte zaujímavejším miestom pre stretnutia vystavujúcich firiem a ich zákazníkov: AMPER Start Up a AMPER SMART CITY. Start Up vychádza v ústrety novým, začínajúcim firmám, ktoré by sa rady prezentovali na výstavnej ploche najväčšieho tuzemského veľtrhu vo svojom odbore bez nutnosti nákladnej investície. Vybraní záujemcovia tak získajú základnú výstavnú plochu s vybavením a prezentáciu vo veľtržných materiáloch a na webe za cenu, ktorú si môžu dovoliť. SMART CITY reprezentuje špecifické odvetvie tzv. inteligentných technológií, ktoré si kladie za cieľ zvýšiť kvalitu života v meste. Patria sem napr. systémy inteligentného riadenia mestského osvetlenia, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zavádzanie prvkov smart grids, systémy inteligentných budov, podpora elektromobility, rozvoj mestskej dopravy, dopravná telematika a parkovacie systémy, ale aj moderné systémy pre komunikáciu vedenia mesta s občanmi. Na prezentácie noviniek priamo na stánkoch vystavovateľov bude nadväzovať konferencia "SMART CITY v praxi" určená pre technicky zameraných odborníkov, ktorí budú tieto múdre riešenia implementovať do konkrétnych riešení v danom meste. Veľtrh AMPER už tradične spolupracuje so študentmi a fanatikmi v technických odboroch. Tí sa spolu so širokou verejnosťou môžu zapojiť do novej kreatívne súťaže, ktorej podrobnosti budú v priebehu príprav veľtrhu zverejnené.

 

Amper 2016 
  

Predchádzajúci ročník veľtrhu navštívilo 44 500 návštevníkov, ktorí zhliadli expozície 600 firiem na výstavnej ploche pokrývajúcu takmer 30 tisíc m2. Aj zahraničné firmy pravidelne nachádzajú svoje mieste na veľtrhu, ktorý tento rok privítal 124 zahraničných vystavovateľov z 21 štátov. Medzi najviac zastúpené krajiny patrilo Slovensko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Švajčiarsko. Možno predpokladať, že aj 24. ročník veľtrhu nebude výnimkou a potvrdí tak štatút jednotky medzi veľtrhmi elektrotechniky a elektroniky v strednej Európe.

Amper 2016 
  

Aktuálne informácie vzťahujúce sa k prípravám veľtrhu je možné sledovať na webových stránkach www.amper.cz, kde taktiež nájdete informácie o súčasných cenách za prenájom výstavnej plochy a prihláškovú dokumentáciu veľtrhu.

 • autor:
 • TERINVEST, spol. s r. o.


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary