• Home
  • Features
  • 63rd International Engineering Fair in Brno - photo gallery part 1

63rd International Engineering Fair in Brno - photo gallery part 1

63rd International Engineering Fair in Brno - photo gallery part 1

In four days, over 52,000 visitors viewed the offer of the International Engineering Fair, which is an increase of 50 percent compared to last year. In the second part of our photo report, we bring you a photo gallery from pavilions V, A, B and E.

Zlaté medaile MSV 2022 pro nejlepší exponáty

Nejlepší exponáty opět soutěžily o prestižní Zlaté medaile MSV. Odborná hodnotitelská komise udělila inovativním exponátům šest Zlatých medailí a jednu zvláštní cenu. Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy převzal vedoucí Národního centrum kompetence J. Božka pro pozemní vozidla profesor Jan Macek a společnost Veletrhy Brno udělila ještě čestnou Zlatou medaili za celoživotní přínos českému průmyslu Jaroslavu Hanákovi, prezidentovi Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zlatou medaili za inovaci prokazatelně vzniklou ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi získal Vodíkový autobus s nízkotlakovými metalhydridovými zásobníky výrobce Rošero-P, s.r.o., a vystavovatele Technická univerzita v Košicích, Strojnická fakulta TUKE. V kategorii inovace výrobního stroje zvítězil exponát EVO 4válcová zakružovačka plechu výrobce HAEUSLER AG a vystavovatele Maqfort s.r.o. V kategorii inovace ve zpracovatelské technologii komisi nejvíce oslovil Systém horkých vtoků pro tlakové lití zinku výrobce Ferrofacta GmbH a vystavovatele Eichler Company a.s. V kategorii inovace v automatizační technice a Industry 4.0 byl oceněn exponát Inteligentní digitální dvojče v lisovně ŠKODA AUTO výrobců Lisovna ŠKODA AUTO, Cerebrica, s.r.o., TWINZO a vystavovatele Lisovna ŠKODA AUTO a.s.  V kategorii inovační komponenty ve strojírenství získal Zlatou medaili Vysoce přesný systém chlazení – ECHO výrobce Regionální technologický institut (RTI) a vystavovatele Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní – RTI. V kategorii inovace v transportu a logistice zvítězil Unikátní kompozitní městský nízkopodlažní vodíkový autobus výrobce a vystavovatele Mobility & Innovation Production s.r.o. Zvláštní cenu komise získal Tepelný management cylindrických baterií pomocí tepelného výměníku využívajícího polymerní dutá vlákna. Jeho výrobcem je Promens Zlín a.s. a vystavovatelem Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství. 

MSV 2022: Medzinárodný strojárenský veľtrh Brno 
  

Řekli o veletrhu

Petr Fiala, předseda Vlády ČR

MSV není obyčejný veletrh, je to výjimečné setkání odborníků, vrcholových manažerů a investorů ze všech oblastí průmyslu. Je to výborná příležitost prohlédnout si novinky v průmyslových oborech a je to i příležitost ukázat sílu českých firem, České republiky a navázat zde nové kontakty.

Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

Nacházíme se ve složité době a k jejímu úspěšnému zvládnutí nás posouvají právě spolupráce, výměna informací, ale také nové technologie a dobré obchodní vztahy, pro které je tento veletrh příležitostí. Brněnský veletrh je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem v celé střední Evropě.

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR

Všichni se zde můžeme přesvědčit, že osobní kontakt je k vybudování vztahů a důvěry mezi obchodními partnery v podstatě nenahraditelný. O tomto faktu nás přesvědčují i letošní počty účastníků veletrhu z řad vystavovatelů i návštěvníků, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Společně musíme přečkat dobu, kdy se zbavujeme surovinové a energetické závislosti především na Rusku, a společně si musíme vytvořit nové vztahy, na čemž intenzivně pracujeme. MSV je vhodnou příležitostí vykročit správným směrem.

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

Jsem rád, že se na půdě Brna a jižní Moravy prezentují velká témata jako Průmysl 4.0, digitalizace, udržitelnost průmyslu, zvýšení efektivity průmyslu a podnikání vůbec. Veletrhy – a zvlášť ten strojírenský – hrají v technologickém rozvoji našeho regionu nemalou roli.

Jan Rýdl, prezident Svazu strojírenské technologie a generální ředitel TOS Varnsdorf

Překvapilo mě, jak vysokou má veletrh návštěvnost. Líbí se mi, že je tady opravdu živo, koná se spousta jednání. Je znát, že se řada návštěvníků na letošní ročník skutečně těšila.

Oldřich Paclík, ředitel Svazu strojírenské technologie

Celková účast vystavovatelů na letošním veletrhu v této situaci není vůbec špatná. Za členské firmy našeho svazu jsme v porovnání s rokem 2019 zhruba na 80 procentech z pohledu plochy a na 100 procentech z pohledu počtu účastníků. Proto vidím letošní MSV a IMT pozitivně.

MSV 2022: Medzinárodný strojárenský veľtrh Brno 
  

Ohlasy vystavovatelů

Michal Hrdina, Sales Representative Roboshot, FANUC Czech

S návštěvností jsme spokojení a máme i nové kontakty. Myslím, že to bylo velmi přínosné, a veletrh splnil to, co měl. Na stánek přicházeli návštěvníci z oboru. Zachytili jsme i lidi, o kterých jsme ani nevěděli, že se zajímají o naše stroje a že mají potenciál si naše stroje pořídit, takže to bylo v tomto ohledu velmi zajímavé.

Marcela Náhlovská, marketing, TRUMPF Praha

S návštěvností jsme velmi spokojení. Jsme rádi, že byla konečně zase možnost se normálně setkávat naživo.

Martin Volný, ředitel prodeje, Prima Power Central Europe

Letošní návštěvnost je vydařená. Na MSV se vždy uskutečňují přátelské i obchodní schůzky, protože je to místo, které sbližuje. Jedná se taky o prostor, kde se mohou prezentovat novinky a také zde můžeme ukázat stroje, na které chceme upozornit zákazníky.

Jakub Zeman, marketingový specialista, Stäubli Systems, s.r.o.

Jsme pravidelnými vystavovateli na MSV. Bez Stäubli Systems bych si tento veletrh už nedokázal představit. Veletrh je důležitým článkem našeho marketingového portfolia a všem našim stávajícím partnerům už měsíce dopředu rozesíláme pozvánky, aby se za námi přišli neformálně podívat a prodiskutovat obchodní záležitosti. V posledních letech je pro nás stále důležitější, abychom se pochlubili strojem, který má co ukázat. Veletrhy Brno se nám vždy snaží vyjít, co nejvíce vstříc a toho si opravdu ceníme.

Vít Hněvkovský, marketingový ředitel, KUBOUŠEK

MSV je pro nás významnou akcí sezóny. Důkazem toho může být už jen fakt, že máme letos hned dva stánky. Každý rok se snažíme naše expozice vyvážit
a nachystat si ukázky pro nové i stávající zákazníky, ale i pro laickou veřejnost. Letos jsme tak připravili měřící soutěž. Veletrhy mají stále místo mezi důležitými marketingovými akcemi a my bychom si tuto příležitost nemohli nechat ujít.

Dagmar Sieberová, oddělení marketingu, Hoffmann Group

Za naši firmu Hoffmann Group musím říct, že jsme s veletrhem spokojeni. Vnímáme ho nejen jako prostředek pro prohlubování vztahů se stávajícími zákazníky, ale i jako možnost upozornit nové návštěvníky na náš servis
a sortiment. Zákazníci nás totiž znají zejména jako výrobce nářadí a nástrojů, ale teď jsme chtěli upozornit na digitální řešení a výdejové automaty, které nabízíme. Celkově veletrh vnímáme jako úspěšný.

Adam Kabourek, Sales Manager – Gripping Systems, SCHUNK Intec

Po odmlce, kdy minulý strojírenský veletrh byl o něco skromnější, si myslím, že letošní rok byl návratem kompletně k normálu, a to ve velice pozitivním smyslu. Veletrh vnímáme spíše jako společenskou událost, protože se zde hodně setkáváme s partnery a zákazníky, které už známe. Patří k tomu ale i to, že se občas objeví zajímavé nové kontakty.

Daniel Orel, jednatel, ARBURG

Z hlediska marketingu vnímám Strojírenský veletrh v Brně za důležitý komunikační prostředek. Osobní setkávání je pro nás zásadní, i když pociťujeme stále více posun do digitální komunikace. Jako dodavatel technologie do plastikářského průmyslu považujeme za důležité informovat nejen o trendech v našem oboru, ale také provádět osvětu ohledně udržitelnosti a nakládání s plasty v průběhu jejich životního cyklu.  V tomto smyslu je a bude pro nás společnost BVV dlouhodobým partnerem.

Hana Modlitbová, vedoucí oddělení propagace, TAJMAC-ZPS

Na MSV patříme k tradičním vystavovatelům. I přes nepříznivost momentální situace u nás i v Evropě letos vystavujeme na téměř stejné ploše jako
v předcovidové době. Je tedy zřejmé, že je pro nás tento veletrh důležitou akcí, která doplňuje naše obchodní aktivity.

Rostislav Pokorný, zástupce jednatele, DATRON-TECHNOLOGY, s.r.o.

Na MSV patříme mezi stálice. Letos jsme tady už po čtrnácté a stále nás to překvapuje, jak jsou veletrhy silným offline nástrojem pro marketing. V posledních letech pozorujeme trend, že sem chodí hlavně odborná veřejnost, partneři
a potencionální zákazníci. Máme radost, že hlavně pro tyto skupiny je MSV stále důležitý a vidí v něm potenciál pro obchodní záležitosti. Letošní návštěvnost nás mile překvapila. Očekávali jsme o něco nižší zájem, ale všechny dny byla návštěvnost nad očekávání.

Veronika Němcová, Head of Communication CZ, Siemens

Za Siemens vnímáme, že tu bylo více návštěvníků než v loňském roce, což hodnotíme velmi pozitivně. Myslím, že byl i dobrý krok, že došlo ke zkrácení veletrhu na čtyři dny, rozhodně to hodnotíme pozitivně a jsme pro, aby to takto zůstalo.

Martin Miřátský, ředitel, Vanad 2000

Na MSV vystavujeme každý rok a vždycky to pro nás má význam. Veletrh vždy přinese nějaké zákazníky a účast se nám tak vyplatí.

Marek Boor, obchodní ředitel, ADITEG

MSV je pro nás příležitost, jak prezentovat firmu novým zákazníkům a utužovat vztahy s těmi stávajícími. Jsme specialisté na výrobky z gumy, plastu, korku
a jiných materiálů a v plastikářském pavilonu můžeme toto všechno představovat. Jedná se o důležitou akci na českém a slovenském trhu, kde má stále cenu vystavovat.

Jitka Kocálová, marketing, Fronius Česká republika

Na MSV jsme po tříleté pauze. Díky ní tady ale můžeme představit hned tři novinky najednou, takže to čekání za to stálo. Je to událost, na kterou se připravujeme rok dopředu. MSV je pro nás především místo, kde se neformálně můžeme setkat
s partnery a návštěvníky. Také zde máme několik školních exkurzí, kdy se zde setkáváme se zástupci středních a vysokých škol, které používají naše stroje. Toto setkání je pro nás stěžejní, protože zástupci škol si mohou vyzkoušet novinky,
a pak je pořídit do učeben. Pozitivně hodnotíme také zkrácení veletrhu. I velké světové veletrhy trvají méně dní, zato jsou nabité akcí. Je to velice efektivní metoda a díky ní jsme se na našem stánku ještě nezastavili.

Jakub Vavrečka, generální ředitel, Valk Welding

MSV je stěžejní akce střední Evropy. V Česku nemá konkurenci, proto sem každý rok jezdíme prezentovat novinky. Je to významná marketingová akce, kde nesmíme chybět. Také je to skvělý prostor pro získávání nových zákazníků, utužování vztahů a prezentaci firmy. Příští rok určitě znovu přijedeme, aby nám nic neuteklo.

Vladimír Makovský, vedoucí prodeje pro ČR, BOMAR

Letos nemůžeme říct jedinou výtku. Atmosféra MSV je perfektní a díky tomu, že tady vystavujeme, uzavíráme nové obchodní dohody. Je to skvělé místo pro prezentaci firmy, protože značka BOMAR se dostává do povědomí laické i odborné veřejnosti. Návštěvnost je vysoká a díky zkrácení z pěti na čtyři dny je to u nás na stánku velice intenzivní. Nezažili jsme chvíli, kdybychom si mohli vydechnout, což je skvělé.

Pavlína Staňková, marketing společnosti, CLOOS PRAHA

MSV je rok od roku efektivnější, a to je potřeba. Každým rokem ubývá laické veřejnosti a veletrh se tak opravdu stává především místem pro utužování vztahů a získávání nových zakázek. Patříme mezi stálé vystavovatelé a určitě neplánujeme, že bychom naši účast do budoucna dále neuskutečňovali. MSV nemá v blízkém okolí žádnou konkurenci a žádný veletrh se mu nemůže rovnat.

Podívejte se na 1. čásť fotogalerie »

  • autor:
  • red.
  • Veletrhy Brno, a. s.

    Veletrhy Brno, a. s.

    Trade Fairs Brno, the most important trade fair management in Central Europe. Their main activity is organizing fairs and exhibitions. Other activities include the construction of exhibition stands, hire all the premises of the Brno Exhibition Centre, the organization supporting programs for fairs and providing all services related to the implementation of trade fairs.

PicturesYou might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary