ZEISS Metrological Center Trnava

ZEISS Metrological Center Trnava

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. the Industrial Measurement Division, alongside the products of the parent company Carl Zeiss IMT, offers training and customized measurements made at ZEISS Metrological Center TRNAVA. On an area of more than 300 m2, it offers a wide range of technology from the portfolio of the Industrial Measurement Division.

Okrem dotykového merania na zariadeniach PRISMOCONTURA je možné využiť multi-senzorový systém O-INSPECT, ktorý kombinuje optické a dotykové meranie, ďalej analýzu profilov a drsnosti na zariadení SURFCOM NEX. Novinkou sú 3D skenery ZEISS COMET L3D 2 – kompaktný 3D skener s technológiou modrého LED svetla a ZEISS T-SCAN LV – ručný laserový 3D skener navyše s dotykovou sondou T- POINT LV, ktoré tvoria mobilné CMM s meracím rozsahom až 35 m3. Najmladším a najmenším členom rodiny meracích zariadení je nový, inteligentný digitálny merací projektor ZEISS O-SELECT – spoľahlivé meranie stlačením jedného tlačidla.

ZEISS Trnava je akreditovaným skúšobným laboratóriom v zmysle normy ISO/IEC 17025:2005. Okrem systémov dostupných priamo v našom laboratóriu v Trnave zabezpečuje merania na takmer všetkých dostupných ZEISS technológiách (dotyk, optika, laser, RTG, 2D kontúra, drsnosť, 3D skenovanie) vrátane počítačovej tomografie na CT zariadeniach METROTOM 1500 a METROTOM 800.

V rámci školiacich aktivít centrum ponúka softvérové školenia, poskytuje podporu v oblasti metrológie a procesnú kontrolu kvality priamo u zákazníkov a navyše je výhradným poskytovateľom certifikovaných školení AUKOM.

AUKOM je komplexné, porovnateľné a medzinárodne uznávané vzdelanie v oblasti súradnicovej meracej techniky, ktoré sprostredkuje rozsiahle znalosti o prístrojoch, o vyhodnocovaní výsledkov, matematických výpočtoch a prináša základné informácie o kľúčových normách.

 

ZEISS Metrologické centrum Trnava

Jedno z najlepšie vybavených komerčných meracích centier v Slovenskej a Českej republike v rámci zákazkového programovania a merania ponúka:

 • Príprava off-line meracích programov prípadne on-site podpora zákazníkov       
 • Akreditované 3D merania s certifikovaným protokolom o skúške   
 • 3D skenovanie (vrátane merania priamo u zákazníka)   
 • CT meranie (rozmerové analýzy, defektoskopia, porozita materiálu, analýza hrúbky steny) 
 • Meranie ozubení (priame, kužeľové, závitovkové, odvaľovacie frézy)  
 • Optické a laserové meranie, v prípade potreby doplnené dotykovým meraním  
 • Reverzné inžinierstvo a 3D digitalizácia povrchov


ZEISS Metrologické Centrum Trnava

Botanická 49
917 08 Trnava
Tel.: +421 2 5564 6781
e-mail: info.metrology.sk@zeiss.com
web: www.zeiss.sk


 • autor:
 • Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
 • Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

  Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

  Industrial measuring technology, laboratory instruments, 3D measurement, 3D scanning and inspection, 3D digitization, X-ray technology, computed tomography, industrial microscopy.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary