• Home
 • Features
 • Wittmann Battenfeld brings a new connection technology - In-Mold Internal Welding

Wittmann Battenfeld brings a new connection technology - In-Mold Internal Welding

 • 20.06.2013
Wittmann Battenfeld brings a new connection technology - In-Mold Internal Welding

IMIW has made it possible to overmold inserts with gas- and watertight sealing. The connection is made directly between the contact surfaces by joining the two injection-molded plastic halves from inside, using the same plastic material the parts are made of. This technology is particularly interesting for RFID technology (RFID = Radio Frequency Identification). RFID is used in the enlarged extent not only in automobiles but also is of use in medicine, electronics, transportation and other industrial areas.

Předností RFID je bezdotykový přenos velkého množství informací v nejkratším čase. RFID díly musí být chráněny před mechanickým poškozením, vlhkostí, teplotou a ostatními vlivy. Proto se tyto díly nasazují k ochraně. Ke spojení obou polovin pláště je možné jmenovat různé možnosti jako je slepení, svařování, klemování, sešroubování a podobné.

Vlevo: 2 spojené poloviny obalu bez vloženého dílu
Vpravo: Elektronický díl obstříknutý technologií IMIW

Díky nové technologii IMIW je nyní poprvé umožněno vytvořit spojení přímo mezi kontaktními plochami, to znamená na místech, kde jsou potřebné. Přitom nastává spojení dříve vystříknutých polovin spojování vstřikováním kontaktních ploch zevnitř stejným materiálem. Pomocí technologie IMIW (IMIW = In-Mould Internal Welding) je možné docílit plyno- i vodotěsného spojení obou polovin a zajistit tak optimálních ochranu citlivých elektronických komponent.

Zvláštní předností nové technologie je to, že díly nevykazují ani otřepy ani vyboulené sváry a tedy není nutné žádné další opracování, ve stejném výrobním procesu se plynno- i vodotěsně spojí a navenek vykazují vysokou zatížitelnost spoje.

Technologie je vhodná i pro ostatní aplikace, u kterých se mají vzájemně spojit 2 díly, aby dosáhly dříve jmenované přednosti.

Technologie IMIW byla poprvé představena veřejnosti během Kompetenčních dnů WITTMANN BATTENFELD 24. a 25. dubna 2013 v Kottinbrunnu na stroji EcoPower 110.

Technologie vyvinutá firmou Barkley Plastics, Velká Británie bude výhradně zastupována firmou WITTMANN BATTENFELD.

 

Kontakt:

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.
Malé Nepodřice 67, Dobev
CZ-39701 Písek
Tel:     +420 384 972 165
Fax:    +420 382 272 996
info@wittmann-group.cz

www.wittmann-group.cz

 

 

 

 • autor:
 • Ing. Michal Slaba


  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary