• Home
  • Features
  • Unsecured plastic windows can withstand thieves in just a few seconds! So how to choose safe windows?

Unsecured plastic windows can withstand thieves in just a few seconds! So how to choose safe windows?

Unsecured plastic windows can withstand thieves in just a few seconds! So how to choose safe windows?

Windows belong to the most critical parts of a house or apartment not only from a construction point of view, but also from a safety point of view. If they are easily accessible on the ground floor or otherwise, they are usually the first place through which thieves try to get inside. Windows with standard fittings can overcome thieves in three seconds.

Riešením, ktoré im výrazne sťaží cestu, sú bezpečnostné okná. Čo by mali spĺňať a ako ich vybrať?

Okná a dvere zaraďujeme do bezpečnostných tried RC1 až RC6, ktoré určuje norma ČSN EN 1627. Skratka RC vychádza z anglického výrazu „resistance class“ a každá trieda vyjadruje odolnosť okna proti pokusu o násilné vniknutie. Logicky platí, že čím vyššia trieda, tým vyššia miera zabezpečenia.

„Na to, aby bolo okno zaradené do konkrétnej bezpečnostnej triedy, musí spĺňať stanovené kritériá ako celok. To znamená, že pre danú triedu je potrebné použiť nielen adekvátne okenné kovanie s bezpečnostnými bodmi na všetkých uzáveroch, ale aj bezpečnostnú kľučku či sklo. Z praxe musím povedať, že okná so štandardným kovaním nemajú proti zlodejom šancu. Skúsený zlodej ich prekoná v priebehu troch až piatich sekúnd, vysvetľuje Milan Klepsa, hlavný zástupca spoločnosti VEKA na Slovensku a v Českej republike. VEKA je popredný výrobca plastových profilov okien a dverí triedy A.

Plastové okná Veka 
  

Najčastejšie bezpečnostné triedy okien

Najčastejšie sa vyrábajú okná v bezpečnostnej triede RC2 a RC3, pretože triedy RC4, RC5 a RC6 sú obvykle ťažko realizovateľné. V týchto troch triedach je už totiž nutné dodatočné zabezpečenie v podobe mreží, pevných roliet či vnútorných uzamykateľných žalúzií. Poďme sa preto pozrieť na to, čo musia spĺňať najčastejšie vyrábané bezpečnostné triedy RC2 a RC3:

  • V triede RC2 musí okno odolať minimálne trom minútam fyzického násilia zlodeja, ktorý používa jednoduché náradie na páčenie, napríklad skrutkovač. Okno musí mať bezpečnostné sklo podľa ČSN EN 356 P4A a musí byť vybavené okennou kľučkou so zámkom alebo blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100 Nm. Pod kľučku sa vkladá podložka zabraňujúca vyvŕtaniu.
  • V triede RC3 musí okno odolať zlodejovi vybavenému páčidlom dlhým minimálne 71 cm, skrutkovačom, ručnou mechanickou vŕtačkou, prípadne ďalším ručným náradím, minimálne päť minút. Okno v tejto triede musí mať tiež bezpečnostné sklo podľa ČSN EN 356 P5A, kľučku so zámkom alebo blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100 Nm a podložku proti vyvŕtaniu.

Výber správneho okna má teda priamy vplyv na naše bezpečie. Venujme mu preto dostatok času!

  • autor:
  • VEKA


    You might also be interested