• Home
 • Features
 • Types of conductive thermoplastics - replacement of metallic materials in engineering structures, part 4

Types of conductive thermoplastics - replacement of metallic materials in engineering structures, part 4

Types of conductive thermoplastics - replacement of metallic materials in engineering structures, part 4

In the last section, we will discuss the magnetic properties of thermoplastics and draw conclusions.

Termoplasty s magnetickými vlastnostmi

Magnetické termoplasty lze například nalézt na:  

- www.barlogplastics.de - KEBABLEND/M
- www.ms - schramberg.de
- www.cibas.it
- www.polymerpowderstechnology.com
- www.pptcltd.co.uk, zde i tepelně a elektricky vodivé termoplasty
- www.max.co.jp
- www.iandp.co.jp

Uvedené firmy vyrábějí a dodávají:

- sintrované magnety
- plastové deskové magnety
- plasty a kompozity
- systémy zabudování magnetů
- standardní upínací systémy pro magnety
- výpočty v oblasti použití magnetů

Magnety jsou nejčastěji vyráběny z:

- tvrdých feritových látek
- kysličníků vzácných zemin - NdFeB - Neodymium - Iron. Boron

   - SmCo - Samarium - Cobalt
   - Sm FeN - Samarium - Iron - Nitride

Typické hodnoty maximální magnetické indukce - T:

- ferit izotropní - 0, 21
- ferit anizotropní - 0, 40
- SmCo - 1, 02
- NdFeB - 1, 32

Magnetické plasty, respektive výrobky z nich je možno nejčastěji vyrobit těmito technologickými postupy:

- od specializovaného výrobce nakoupený magnetický polotovar se zastříkne příslušným polymerním materiálem
- polotovar - kompozit - polymerní matrice a plnivo z magnetického feritového prášku nebo prášku z kysličníků vzácných zemin - se lisuje, vytlačuje nebo vstřikuje
- nejčastějšími matricemi jsou PA 6, PA 12, PPS - jejich použití závisí i na teplotě materiálu, jímž polotovar obstřikujeme
- vyrobený polotovar je možno použít jako již hotový výrobek nebo jako insert pro další zpracování - zastříknutí
- vstřikování nebo vytlačování specializovaným kompaundérem vyrobených polymerně pojených magnetických kompozitů.

   obr.: Držení magnetů z KEBABLEND  M, vyrobeného při 2K vstřikovacím procesu, Foto: BARLOG plastics GmbH


Závěr - Technologie vstřikování tepelně, elektricky vodivých a magnetických termoplastů

Obecně je možno uvést, že mezi vstřikováním standardních termoplastů, respektive kompozitních materiálů se standardními částicovými nebo vyztužujícími plnivy a granuláty s tepelně nebo elektricky vodivými vlastnostmi a magnetickými vlastnostmi není prakticky žádný výrazný rozdíl.

Při použití všech druhů a typů vstřikovacích termoplastů vždy musí platit, že vyráběný výstřik musí odpovídat požadavkům technologičnosti konstrukce výstřiků z termoplastů.

Při konstrukci výstřiků zejména z tepelně vodivých kompozitů, ale i elektricky vodivých a magnetických, je výhodné ověření jak jejich tepelných vlastností, tak i plnění formy polymerní taveninou, ověřit systém temperace formy, deformace a smrštění, případně rozložení vyztužujících plniv pomocí některého simulačního programu.

V opačném případě, granulát s těmi nejlepšími vlastnostmi je granulátem relativně drahým - podle odebraného množství od cca 7,  -  do cca 11,  - EUR a bohužel, vyhozeným do skupiny nepodařených aplikací.

Obdobně to platí i pro vstřikovací formu, jejíž konstrukce se prakticky neliší od běžných forem.

Z pohledu použitého materiálu forem na výrobu tvarových dílů, je nutno vzít do úvahy, že ve formě se budou zpracovávat kompozitní materiály s abrazivními a v mnoha případech korozivními plnivy.

Tepelně vodivé materiály:

 • sušení  - standardní
 • teplota taveniny - u tepelně a elektricky vodivých materiálů je doporučena, pro udržení požadovaných elektrických vlastností, vyšší než při zpracování standardních granulátů - o cca 10 až 25 °C
 • teplota formy - stejná jako u standardních granulátů
 • zpětný odpor na šneku - nízký
 • vstřikovací rychlost - střední
 • čištění plastikační komory - standardní, HD - PE, HI - PS
 • horký rozvod - je akceptovatelný
 • vyhazovací úkos - minimálně 1 ° na stranu
 • odvzdušnění - hloubka odvzdušňovacího kanálu od 0, 013 do 0, 025 mm
 • velké průřezy ústí vtoku
 • recyklace - obecně do cca 20 %, protože se vyrábějí různé aplikace s různými požadavky je dobré odzkoušet procento přídavku drtě nebo recyklátu
 • odstraňování vad výstřiků - platí stejná pravidla a závěry jako u standardních materiálů


Elektricky vodivé materiály:

 • sušení - standardní
 • teplota taveniny - stejná jako u standardních materiálů
 • profil teploty na topných pásmech plastikační komory - obrácený oproti standardu, tj. u trysky nejnižší teplota, u násypky nejvyšší - nutné pro zachovaní vodivostních vlastností
 • teplota formy - standardní
 • zpracovávají se materiály z velké části naplněné vláknitým vyztužujícím plnivem a proto:

      - nízké otáčky šneku při plastikaci

      - nízký zpětný odpor na šneku

      - nízká vstřikovací rychlost

 • čištění plastikační komory - standardní, HD - PE, HI - PS
 • vyhazovací úkos - minimálně 0, 5 °na stranu
 • velké průřezy ústí vtoku
 • horký rozvod - ano
 • odvzdušnění - hloubku minimalizovat - cca 0, 003 až 0, 005 mm, potom musí být pro dostatečný odvod vzduch velká šířka odvzdušňovacích kanálů
 • recyklace -  obecně do cca 20 %, protože se vyrábějí různé aplikace s různými požadavky je dobré odzkoušet procento přídavku drtě nebo recyklátu
 • odstraňování vad výstřiků - platí stejná pravidla a závěry jako u standardních materiálů
 • pozor - vady povrchu jsou prakticky neodstranitelné - vyplývají z podstaty materiálu - stříbření, tokové čáry, apod.

Magnetické materiály:

 • jedná se o vysoce plněné granuláty, abrazivní, s možností korozivního napadání materiálu formy i plastikační komory vstřikovacího stroje
 • sušení - standardní
 • teplota taveniny - vyšší než u běžných materiálů se stejným polymerem - o cca 10 až 20 °C
 • teplota formy - vyšší - o cca 10 až 15 °C
 • doba setrvání taveniny na teplotě v plastikační komoře a horkém rozvodu formy - co nejkratší - může docházet k tepelné degradaci až oddělení plniva od matrice
 • objem vstřikované dávky - maximálně cca 60 % z max. objemu plastikační komory.


Praktické zkušenosti - vývoj tělesa reflektoru:

 • zadání - vývoj reflektoru LED svítidla s napařenou odraznou vrstvou na jiskřeném povrchu, bez nutnosti použít hliníkový chladič, tj. těleso má fungovat i jako chladič
 • rozměry reflektoru - spodní průměr cca 140 mm, výška cca 80 mm
 • vstřikovaný materiál - tepelně i elektricky vodivý granulát na bázi PA 66 od firmy PolyOne, typ THERMA TECH TT 6600 - 5001, tepelná vodivost - přes rovinu 4, 5 až 5, 5 W/mK, v rovině 19 až 21 W/mK
 • porovnání vybraných vlastností je uvedeno v přiložené tabulce, hodnoty převzaty z materiálových listů příslušných granulátů
 • postup vývoje - 3D návrh reflektoru - úprava návrhu podle zásad technologičnosti konstrukce výstřiků z termoplastů - simulační výpočty - úprava dílu podle výsledku simulací
 • konstrukce jednonásobné vstřikovací formy - tvarové díly z materiálu 1. 2343, 52 +/ -  2 HRC – vstřikování pilotního dílu pro ověření možnosti výroby a vlastností materiálu Therma Tech - pokovení zkušebních dílů
 • na základě simulace navržen vtok - tyčový studený vtokový kanál o průměru ústí na výstřiku min. 8 mm
 • v místě uchycení LED diody velká tloušťka dílu, podélná žebra na vnějším povrchu výstřiku
 • pilotní pokus definují přiložené fotografie ve fotogalerii - vzorová destičky firmy PolyOne, vzorník jiskřených desénů a tvarů téže firmy, výstřik pilotní desky o rozměrech 90x90x4 mm, ústí vtoku o rozměrech 3x5 mm
 • parametry sušení granulátu - 80 °C/6 hodin, doporučený zbytkový obsah vlhkosti v granulátu max. 0, 2 %
 • teplota taveniny 295 °C  - doporučení výrobce 275 až 300 °C
 • teplota formy 120 °C  - doporučení výrobce 80 až 105 °C
 • běžnými tunelovými ústími vtoku tvarové dutiny forem nešly naplnit - malý průřez ústí
 • problém - velmi rychlý odvod tepla a velmi nesnadné odstranění od výstřiku odtrženého tvaru, např. žebra z formy - běžně se odstraňuje s pomocí rozžhavené planžety, v případě materiálu Therma Tech tento z rozžhavené planžety okamžitě odvede teplo a planžetou se nepodaří zatrhlou část výstřiku natavit a z tvaru odstranit, obdobně nešel vytáhnout utržený tyčový vtok z vtokové vložky formy - rozžhavený vrut okamžitě při dotyku s vtokem zchladl 
 • materiál dobře teče - obsahuje grafit, který působí jako mazadlo
 • zkušební deska s jiskřeným povrchem VDI 3400 Ref. 31 šla bez problémů pokovit
 • díl šel, opět bez problémů, vrtat  
 • kruhové nálitky na zkušebním vzorku se lehce odlamovaly, materiál je křehký - viz fotogalerii
 • vzhled dílu - viz fotogalerii

   tabulka


Závěr projektu - na základě, z pilotního projektu, zjištěných skutečností a konečného termínu představení nového reflektoru, je projekt z vodivého plastu pozastaven; reflektor bude, v této fázi řešení, vyroben standardně s hliníkovým chladičem. V další etapě bude rozhodnuto pokračovat ve vývoji reflektoru jako chladiče nebo jej převzít z první etapy řešení a hliníkový chladič nahradit výstřikem z tepelné vodivého plastu.

1. časť »

2. časť »

3. časť »

 • autor:
 • Lubomír Zeman

  Pictures  You might also be interested   

  Latest Classifieds

  Upcoming Events

  Branch Dictionary