• Home
  • Features
  • Trends in the plastics industry - the first seminar organized by Slovak plastics cluster in 2012

Trends in the plastics industry - the first seminar organized by Slovak plastics cluster in 2012

Trends in the plastics industry - the first seminar organized by Slovak plastics cluster in 2012

13.06.2012 organized by Slovak plastics cluster (SPK) in a hotel Brezina in beautiful surroundings Brezina woods in Trencin first seminar of the series of seminars "Trends in the plastics industry."

Na základe požiadaviek svojich členov , ale aj účastníkov seminárov sa budú takého semináre organizovať minimálne 3-krát do roka. Toho prvého sa zúčastnilo asi päťdesiat zástupcov firiem z plastikárskej oblasti. Všetkých zúčastnených privítal Ing. Peter Šišovský  zo Slovenského plastikárskeho klastra, a v úvode predstavil činnosť SPK v nedávnej minulosti a niekoľko projektov do budúcnosti.

Prvá prednáška od Ing. Petra Kubíka zo spoločnosti HASCO Austria Gmbh bola venovaná inováciam a systémom horúcich vtokov. Milan Prokeš zo spoločnosti Synventive Molding Solutions s.r.o   sa venoval podrobnejšie tématike o možnostiach presnejšieho riadenia kaskádového vstrekovania.

Všetkých zúčastnených privítal Ing. Peter Šišovský 
Všetkých zúčastnených privítal Ing. Peter Šišovský  zo Slovenského plastikárskeho klastra 

+++

Pohľad na účastníkov seminára 
Pohľad na účastníkov seminára

 

+++

Ing. Peter Kubík 
Ing. Peter Kubík 

+++

Miloš Prokeš zo spoločnosti Synventive Moulding Solutions s.r.oIng. Jan Svoboda
Milan Prokeš zo spoločnosti Synventive
Molding Solutions s.r.o
Ing. Jan Svoboda


Ing. Jan Svoboda z českej spoločnosti Jan Svoboda s.r.o.  predniesol problematiku chýb v procese vstrekovania plastových výliskov a chýb výliskov. Upozornil na skutočnosť, že veľa chýb v tomto procese vzniká pri nedostatočnom zadaní zo strany zadávateľa projektu, a ako je možné týmto chybám predchádzať.

Ing. Ondrej Ostrolucký zo spoločnosti CZFP, s.r.o. obchodné zastúpenie EMS-CHEMIE AG pre ČR a SR  prednášal o možnostich náhrady kovových materiálov efektívnejšími plastovými  pre aplikácie vstrekovaním, hlavne pre oblasť AUTOMOTIVE.

Miloš Prokeš 
Milan Prokeš - o možnostiach presnejšieho riadenia kaskádového vstrekovania
 

+++

Ing. Jan Svoboda z českej spoločnosti Jan Svoboda s.r.o. 
 Ing. Jan Svoboda z českej spoločnosti Jan Svoboda s.r.o.  


Ľubomír Hašan z EICHLER COMPANY  s.r.o. predstavil systém VACUUMJET od firmy CUMSA, ktorý slúži na odvzdušnenie (vákuovanie) tvarových dutín vo vstrekovacích formách na zvýšenie kvality vstrekovaného dielu.

Ing. Martin Kmec z Business and Drive, spol. s.r.o hovoril o novinkách pre opravy a úpravy foriem, tvárniacich lisov a strižných nátrojov ,  ktoré predstavujú navarovanie mobilným laserom ALPHA LASER ALM 200 a mikropulzné navarovanie MICROSPOT-om.

Ing. Ondrej OstrolúckyĽubomír Hašan
Ing. Ondrej Ostrolucký Ľubomír Hašan

 +++

Ing. Ondrej Ostrolúcky 
 Ing. Ondrej Ostrolucký - o možnostich náhrady kovových materiálov 

 +++

Ľubomír Hašan z EICHLER COMPANY s.r.o. 
Ľubomír Hašan z EICHLER COMPANY  s.r.o. predstavil systém VACUUMJET od firmy CUMSA 

+++

Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD a Ing. Martin Kmec z Business and Drive 
Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD a Ing. Martin Kmec z Business and Drive 

+++

ALPHA LASER ALM 200 
ALPHA LASER ALM 200 

+++

Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD zo Slovenskej technickej univerzity , Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD zo Slovenskej  technickej univerzity , Fakulty chemickej a potravinárskej technológie  


Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD zo Slovenskej  technickej univerzity , Fakulty chemickej a potravinárskej technológie   venoval svoju prednášku možnosti vzdelávacích aktivít v oblasti spracovania plastov na STU. Hovoril taktiež o konkretnych možnostiach spolupráce univerzity a výrobných firiem.

Zo záverečného dotazníka, ktorý predstavitelia firiem vyplnili a odovzdali, vyplynulo že vyše devaťdesiat percent zúčastneých bolo spokojných s celkovou organizáciou seminára, priebehom, výberom témy a kvalitou prednášateľov. Tešíme sa na jesenný seminár!

  • autor:
  • red.
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Interest association of independent legal entities and associated institutions in the field of plastics, consulting for chemical and rubber production, training, courses in plastics production.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary