• Home
  • Features
  • Touch Scan from Carl Zeiss - the path to higher productivity

Touch Scan from Carl Zeiss - the path to higher productivity

Touch Scan from Carl Zeiss - the path to higher productivity

Carl Zeiss has introduced more than 30 years ago, the first scanning system, which revolutionized the way changed the measuring technique. Since this method Carl Zeiss continues to develop. With technologies such as active scanning, and FlyScan VAST Navigator, Carl Zeiss confirms its leadership in innovation coordinate measuring devices.

Meracia technika musí byť predovšetkým spoľahlivá. Špecifikácia presnosti podľa výkresov nemá význam, pokiaľ je dosahovaná len za ideálnych podmienok. Presnosť musí byť zaručená kedykoľvek a v ktoromkoľvek bode meracieho priestoru. Celý priebeh merania musí vždy poskytovať rovnaký výsledok.

Väčšia presnosť znamená väčšiu flexibilitu vo výrobe a naopak, čím nepresnejšia je vaša meracia technika, tým presnejšie sa musí vyrábať, aby sa spoľahlivo dodržali požadované tolerancie.

V sériovej výrobe dochádza  k priebežným zmenám rozmerov dielov, napríklad v dôsledku opotrebovania nástroja. Presné sledovanie týchto procesov dáva možnosť včasných a cielených nápravných opatrení.

 

Dotykové skenovanie od Carl Zeiss 
  

Vynálezca dotykového skenovania
V roku 1974 použila firma Carl Zeiss prvýkrát skenovanie v súradnicovej meracej technike. Po prezentácii snímacej hlavy VAST v roku 1995 sa táto technológia stala novým štandardom v priemyselnej meracej technike. Žiadny iný výrobca súradnicových meracích strojov nemá také skúsenosti s jej použitím. Až 75% všetkých skenovacích systémov nainštalovaných po celom svete je vyrobených vo firme Carl Zeiss.

Väčší počet bodov – vyššia presnosť
Na rozdiel od snímania jednotlivých bodov, skenovací systém umožňuje kontinuálne snímanie povrchu súčiastky, čím sa dosiahne zmeranie veľkého počtu bodov. A to nielen v laboratóriu, ale aj v dielenskom prostredí. Viaceré vedecké štúdie dokazujú, že existuje jednoznačná súvislosť medzi chybou merania a počtom meraných bodov.

 

Dotykové skenovanie od Carl Zeiss 
  

Snímanie so samostredením dotyku
So skenovacími senzormi od firmy Carl Zeiss sa môžu pomocou samostredenia prevádzať rýchle a jednoduché merania v priehlbinách, otvoroch, ozubení, 2D a 3D hranách a pod. Výrazne sa tým rozšíria možnosti merania.

Dotykové skenovanie od Carl Zeiss 
  

Kontrola tvaru
Vysoko presné dotykové skenovanie umožňuje dodatočnú filtráciu výsledkov, takže je možné realizovať kontroly odchýlok tvaru: kruhovitosť, priamosť, tvar plochy, valcovitosť atď. V mnohých prípadoch sa tak ušetrí na nákladných prídavných meracích zariadeniach na kontrolu tvaru a polohy, kontúr a štruktúry povrchu.

Nastaviteľná meracia sila
Nastaviteľná meracia sila umožňuje merať citlivé súčiastky z rôznych materiálov bez spôsobovania deformácií. Meracia prítlačná sila môže byť taktiež zmenená v ľubovoľnej časti meracieho programu podľa použitých snímačov a citlivosti súčiastky.

 

Dotykové skenovanie od Carl Zeiss 
  

Lepšia opakovateľnosť
Vysoká hustota zmeraných bodov zaručuje  lepšiu opakovateľnosť merania. Keď je meraná súčiastka odobraná z prípravku a následne opäť vložená, nemusí sa nachádzať v rovnakej polohe. Opakované meranie s bodovým senzorom môže dávať odlišné hodnoty. Vďaka meraniu s veľkou hustotou zosnímaných bodov (skenovaniu), poskytne skenovací senzor diferencovanú analýzu polohy a tvaru.

Aktívne skenovanie  od firmy Carl Zeiss
Väčšina skenovacích systémov pracuje pasívne. Ich meracia sila je generovaná pružinovým paralelogramom. Pretože je regulačný rozsah pasívnych senzorov malý, pôsobia na ne stále sa meniace sily, čo vedie k relatívne veľkému priehybu snímačov a k veľkej chybe snímania. Dôsledkom je klesajúca presnosť merania so stúpajúcou dynamikou snímania. Carl Zeiss používa oproti tomu aktívne skenovacie snímacie hlavy a ako jediný výrobca ponúka aktívne senzory. Senzor VAST XT gold meria napríklad vlastné vychýlenie snímacej hlavy. V opačnom smere je k nemu aktívne elektronicky vyvodená nízka, konštantná meracia sila. Snímač je napríklad posunutý do smeru, v ktorom práve portál zrýchľuje. Dynamické vplyvy sú tým prakticky vylúčené. Nízka prítlačná meracia sila zostáva stále konštantná a výsledok merania je presnejší.

 

Dotykové skenovanie od Carl Zeiss 
  

Meranie neznámych kontúr
Na rozdiel od pasívnych skenovacích senzorov je možné s pomocou aktívneho skenovania merať aj neznáme kontúry. Digitalizácia kontúry pred vlastným skenovaním nie je nutná. Aktívne skenovanie tak umožňuje reverzné inžinierstvo.

VAST Navigator – ďalší stupeň aktívneho skenovania
VAST Navigator naplno využíva potenciál aktívneho skenovania. Hlavnou zložkou technológie Navigator je automatické generovanie meracích stratégií. V závislosti na meranej súčiastke sa meria vždy s maximálnou možnou rýchlosťou, ktorá  zaručuje požadovanú presnosť merania. Stroj  automaticky zrýchľuje a spomaľuje.

 

Dotykové skenovanie od Carl Zeiss 
  

Tangenciálne nájazdy zabezpečujú plynulý pohyb z príjazdovej dráhy do zahájenia snímania, a to bez zastavenia a manévrovania, ktoré sú nutné pri konvenčných metódach. V závislosti na meracej úlohe sa tak dá ušetriť 15 až 65 percent času a to v kvalite, ktorá zodpovedá neistote merania kalibrov.

Technológia VAST Navigator umožňuje vďaka inteligentným meracím stratégiám skenovanie po špirálovej dráhe, čo prináša presné výsledky merania v neporovnateľne kratšom čase. Toto skenovanie po skrutkovici poskytuje v jednom meracom priebehu presné a optimálne opakovateľné výsledky merania.

FlyScan – skenovanie cez prerušované kontúry
Metóda FlyScan skracuje programovanie a meranie množstva meracích úloh, ako napríklad skenovanie cez otvory, skenovanie cez ozubenie, skenovanie prerušenej roviny a pod. Táto metóda umožňuje skenovať cez prerušené kontúry akoby cez ne „preletela“. Pri konvenčných metódach je pri takomto meraní pomerne zložité programovanie.

 

Skenovanie cez prerušované kontúry 
Skenovanie cez prerušované kontúry 


S funkciou FlyScan je programovanie jednoduchšie a výrazne sa tiež skráti čas merania so spoľahlivými výsledkami merania.

Navštívte nás na MSV Nitra:

Navštívte nás na MSV Nitra 
  

 

  • autor:
  • Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
  • Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

    Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

    Industrial measuring technology, laboratory instruments, 3D measurement, 3D scanning and inspection, 3D digitization, X-ray technology, computed tomography, industrial microscopy.You might also be interested 

Latest Classifieds

Upcoming Events

Branch Dictionary